Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* 5-6-7-reglen ved tofarvede indmeldinger
https://bridge.kromann.info/Convention/1009700


Bruger du tofarvede indmeldinger som fx Usædvanlig sans eller Michaels Cuebid, og tofarvede åbninger som Ekren eller Bikini? Og véd din makker hvad han kan forvente at du har på hånden når du bruger de konventioner?

Mit forslag er at bruge 5-6-7-reglen. Tallene angiver antallet af "tilladte" tabere i forskellige zonestillinger: Alene i zonen bør hånden max have 5 tabere, i lige zonestilling max 6 tabere, og alene uden for zonen max 7 tabere (tabere er manglende esser, konger og damer; der kan ikke være flere tabere i en farve end der er kort).

En hånd med fx 7 tabere har 13-7=6 vindere, dvs at hånden en god dag tager 6 stik.

Håndens honnører bør fortrinsvis sidde i de to farver, og fordelingen skal være 5-5 eller bedre (Jeg bruger også de nævnte meldinger med 5-4, men det er en smagssag; det øger frekvensen, men selvfølgelig også risikoen for at lande i en 4-3 fit eller værre).

Nogle eksempler:

5-6-7-reglen med Usædvanlig Sans

N/alle


V N Ø S
1 2ut!

87
KDT72
K
ED985
Usædvanlig Sans er en meget nyttig konvention, og tilmed ret præcis, hvis man bruger retningslinjerne ovenfor. I eksemplet her er alle i zonen, og Fortsætter (Indmelders makker) bør derfor kunne gå ud fra, at Indmelder har en anstændig hånd. Denne hånd har 2 tabere i spar, 1 taber i hjerter, 1 taber i ruder og 1 taber i klør, i alt 5 tabere. Den hånd er god nok til den usædvanlige sans i enhver zonestilling. Man kan trække de fem tabere fra 13, så får man antallet af vindere: Hånden tager 8 stik på en god dag. Hvis vi er heldige, kan makker bidrage med et stik eller to, så vi kan vinde 3 eller 3; - og ellers har modstanderne nok 4 i kortene.

Bemærk at K er en taber; en singleton kan kun tælles som en vinder hvis det er esset. Tilsvarende ville D7 være to tabere ligesom 87. K7 ville kun skulle tælles som én taber.

5-6-7-reglen med Michaels cuebid

N/NS

V N Ø S
1 2!

ED76
KBT63
764
9
Øst har 7 tabere, lige nok til Michaels Cuebid alene uz. Her er et eksempel på en hånd der ganske vist ikke lever op til kravet om de to farver 5-5, men som jeg ikke ville tøve med alligevel at indmelde som anført.

5-6-7-reglen med Bikini 2 (spar og en minor, mindst 5-4):

V/alle

V N Ø S
2!

KDT72
75
87
ED98
Alle er i zonen. Vest har 6 tabere/7 vindere. Det rækker til en åbning uden for zonen og i lige zonestilling. Hvis du er alene iz skal du lige vurdere dine modstandere inden du åbner 2. Men flyt blot et af de røde småkort ned som en ekstra klør, så kan du åbne 2 i enhver zonestilling med kun 5 tabere.

5-6-7-reglen med Ekren 2 (eller Ekren 2)

Jeg støder ikke sjældent på spillere, der åbner med Ekren på bare to (elendige) firfarver i major. Det mener jeg er hasarderet, og det forudsætter modstandere der ikke kan finde ud af at strafdoble! En hånd som

KT54
DBT9
765
93
har 9 tabere og opfylder ikke kravene i 5-6-7-reglen uanset zonestilling. Vi flytter et par minorkort:

KT543
DBT95
76
9
Nu har hånden 7 tabere og egner sig til en åbning alene uz (og går nok også an i lige zonestilling). Der er 6 HP på begge hænder, men det er ikke afgørende, - det vigtige er fordelingen (antallet af tabere) og den omstændighed, at honnørerne sidder rigtigt.

Vi ændrer igen lidt på hånden; nu sidder honnørerne ikke rigtigt:

KT54
DT952
E7
83


Denne hånd har ligeledes 7 tabere, og ville have været perfekt til Ekren hvis esset havde siddet i en af majorfarverne. Som det er nu, er hånden alt for sårbar over for en dobling, og den er nok bedre i modspil.

Som det er fremgået af eksemplerne skal man ikke lade sig fastlåse af 5-6-7-reglen eller kravet om 5-5-fordeling. Men navnlig mod skrappe modstandere skal man nu ikke afvige for meget fra dem.22. september 2018