Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* Michaels Cuebid
https://bridge.kromann.info/Convention/1000449


Dette opslag er inddelt i fem afsnit efter graden af kompleksitet. Man kan klare sig fint med afsnit I til en begyndelse og evt senere udbygge med de øvrige afsnit efter tur.

Afsnit I omhandler overmelding i minor, visende begge major.
Afsnit II omhandler overmelding i major, visende den anden major og en længere minor.
Afsnit III omhandler det stærke relæ 2ut.
Afsnit IV omhandler brugen af Michaels cuebid balancerende.
Afsnit V omhandler hvad Fortsætter kan gøre, når Svarer melder videre eller dobler.

Note: I det følgende bruges de gængse termer for spillerne afhængigt af deres roller: Åbner og Svarer kender alle; Indmelder vel også, og den sidste, den der svarer på Indmelder, er Fortsætter.

I   Overmelding i minor

Direkte overmelding i fjendens åbning i minor er en slags "oplysningsdobling" til begge major og ca 6-11 HP.

Eksempel:

Vest Nord


1 2!

med f. eks. denne hånd:

KB982
EBT32
76
3

Dette er typeeksemplet: 5-5 i major. Man skal aftale om man accepterer 5-4 og 4-5 i major. Det er lettest at aftale at overmelding i minor viser 5-5, men det nedsætter frekvensen betragteligt.

Når man på den måde kan vise to farver på en gang medfører det, at en almindelig indmelding oftest viser en 5/6-farve uden sidefarve og 6-16 HP, og dbl viser åbningsstyrke og jævnere fordeling (eller en stærk hånd med 17+ hp, der kan melde igen).

Svar på Michaels cuebid i minor

Det almindeligste er at Fortsætter blot præfererer mellem de to viste majorfarver:

V N Ø S

1 2! pas 2


93
B764
852
T983


1 2! pas 3

Hvis Fortsætter har fit og 14+ hfp. kan han invitere, fx med en hånd som denne:

DB5
KD76
ED8
D3

3! invit med 3-3 i major

4! Udgangskrav med 3-3 i major

3ut naturligt

Melding af andet end en farve, som makker har lovet, viser egen god farve:

1 2! 2

Viser fx en hånd som denne:

7
E7
KDT954
D753Dette er den minimale udgave af Michaels Cuebid. Her er en udvidelse, som man kan tage på programmet, når MC i minor sidder fast.

II   Overmelding i major

Når overmeldingen er i major viser Indmelder den anden major plus en længere minorfarve. Styrken er ca. 11-16. Med større styrke kan man jo doble først og melde videre i næste melderunde.

1 2!

viser spar og en længere minorfarve med fx denne hånd:

EK86
65
KD986
B9

Svar på Micaels cuebid i major

Når overmeldingen er i major, kan Fortsætter allerede med 12+ forsøge udgang. Se disse meldeeksempler:

1 2! pas 3 minimum, selv med 16 hp hos Nord er udgang udelukket

4 minimum, men langfarve i hjerter

3! ny overmelding! Viser hjerterfit og er udgangskrav. Med minimum melder Nord 4, med tillæg afgiver han et cuebid eller melder 4ut efter esser.

1 2! pas 3ut naturligt. Viser en hånd som denne:
K3
K9
ED9
EKBT76


III   Det stærke relæ 2ut og svar herpå

Man kan anvende 2ut som en kunstig melding, der både spørger om styrke og fordeling. Der findes forskellige svarsystemer på 2ut. Her er et system, som anvender samme svar som efter åbningen Bikini 2, hhv. Multi 2. Sædvanligvis vil Fortsætter navnlig være interesseret i, om Indmelder har minimum eller maksimum inden for de to intervaller (6-14 hhv. 11-16), men det kan også være, at han er interesseret i sidefarven eller hvilken af de to majorfarver der er en 5-farve.

2ut efter makkers overmelding i minor (begge major, 6-14 hp):

V N Ø S


1
2! pas 2ut! pas
3! pas 4 a.p.

KD76 EB54
KD872 E9
76 E832
62 B75


Med en sikker fit i spar er Fortsætter kun interesseret i, om makker har minimum eller maximum til sin indmelding. Med max som her melder makker nu 3, som er en helt kunstig melding, som blot viser maximum. Med en minimumsindmelding overfører Indmelder i stedet til sin (bedste) 5-farve (med 3 til hjerter og 3 til spar).

Efter maximum-svaret 3 kan Fortsætter med 3 spørge om 5-farven, som Indmelder viser krydsvendt. Disse meldesekvenser er de samme som bruges til Multi 2 (Plaukensvar), så hvis man spiller Multi er det ikke nyt stof.

Hele systemet efter fx

V N Ø S


1
2! pas 2ut! pas


3! Minimum, 5 hjerter og 4 spar (eller 5-5 med hjerter som bedste farve)

3! Minimum, 5 spar og 4 hjerter (eller 5-5 med spar som bedste farve)

3!

Maximum, altså ca 9-11. Fordelingen vises i næste runde hvis makker spørger med 3.

V N Ø S


1 2! pas 2ut!
pas 3! pas 3!
pas 3! viser 5-farve i spar - eller spar er bedste farve af to 5-farver, mens

3

viser 5 hjerter eller 5-5 med hjerter som bedste farve.


2ut efter makkers overmelding i major (den anden major og en længere minor, 11-16 hp)

Når Indmelder viser den anden major og en sidefarve i minor og 11-16 HP er det oftest interessant for Fortsætter om Indmelder har minimum eller maksimum, undertiden er det også interessant hvad sidefarven er. (Hvis man kun er interesseret i at præferere til makkers minor meldes 3 som makker evt flytter til 3). Undertiden er begge oplysninger relevante. Derfor følgende svarsystem efter det stærke relæ 2ut (disse svar er de samme som bruges efter den svage åbning Bikini 2.

Her er hele svarsystemet efter fx

1
2! pas 2ut! pas
3 Minimum med klør, altså 4+ spar og 5+ klør

3 Minimum med ruder, altså 4+ spar og 5+ ruder

3 Maksimum med klør, 4+ spar og 5+ klør

3 Maksimum med ruder, 4+ spar og 5+ ruder

På det grundlag skulle Fortsætter gerne være i stand til at fastsætte slutkontrakten.

Et afsluttende eksempel:

V N Ø S

1
2! pas 2ut! pas
3! pas 6

Det kunne være disse hænder:

EKT8 4
2 K3
EDT92 K8763
D63 EK952IV   Michaels cuebid balancerende

Man kan aftale at bruge michaels cuebid også i tilfælde som disse, altså balancerende:

V N Ø S


1 pas pas 2!
pas 2 pas pas
pas

fx med disse hænder:

K6 E976
9875 KD43
K76 T2
ED54 76V   Når Svarer melder videre eller dobler

Det er jo langt fra altid vi får meldepladsen for os selv, når vi bruger Michaels cuebid. Et simpelt system for Fortsætter er:

Pas er for at spille
Dbl/Rdbl beder Indmelder om at melde sin bedste farve
alt andet er for at spille.

Indmelder skal altså aldrig selv melde igen, med mindre Fortsætter har doblet.

V N Ø S

1
2 3 dbl med fx:

EB6
KB4
ED7652
7
Doblingen beder Indmelder om at melde sin 5-farve/bedste majorfarve. På den måde er vi sikre på at lande i en 5-3 fit og ikke i en 4-3 fit.

Hvis Nord i stedet havde doblet ville Rdbl fra Øst på samme måde bede Indmelder om at vise sin bedste farve.

Men hvis Fortsætter ved hvad kontrakten skal være, melder han den:

1
2 Dbl 2 med fx:

K762
E8
B92
K753

Note 1: Konventionen er skabt for mange år siden af en af Charles Gorens makkere, Mike Michaels.

Note 2: Man skal være opmærksom på, at Michaels Cuebid findes i mange
versioner. Jeg har valgt styrkeintervaller og svarmuligheder efter egne erfaringer. I andre versioner er cuebiddet ulimiteret, og svaret 2ut efter et cuebid i major bruges af nogle blot som overføring til cuebidders minorfarve. En speciel variant er mini-maxi-Michaels, hvor cue-biddet enten viser en minimums 5-5 hånd eller en stærk ditto, fx 15-18 hp. Den stærke variant vises så ved at melde frivilligt videre. Og den middelstærke vises ved at melde først den ene, siden - om muligt - den anden farve.

Note 3: Michaels cuebid passer godt sammen med den usædvanlige sans. Hvis man bruger de to konventioner kan man indmelde de fleste tofarvede kombinationer.


Rev. 21. december 2021