Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
Ekrens 2
https://bridge.kromann.info/Convention/1000440

Åbningen 2 viser begge major, iz 5-5 eller 5-4, 6-10 HP, uz 3-10 HP

2! pas! langfarve i ruder

2/ præference

2ut! stærkt relæ, se nf.

3 naturligt, ikke krav med egen god klørfarve

3! invit med 3-3 i major. Åbner viser sin bedste farve på 3-trinnet med minimum, eller melder udgang med max.

3/ Spærrende, for at spille. Alle stærke hænder går over relæet 2ut!

3ut/4/ slutmelding, for at spille her. 4/ kan være taktisk/spærrende.

Åbners 2. melding efter det stærke relæ 2ut:

2! 2ut!
3! Maximum, længden af majorfarverne ufortalt. 3 er herefter stærkt relæ fra svarer.

3/! Minimum! Med en overføring viser Åbner blot minimum og hvilken farve der er 5-farven/bedste farve

3! 5-5 i major, medium styrke. (Med en minimumshånd og 5-5 må man overføre til bedste major, selv om dette kun viser 5-4. Med en maximumhånd går man over relæet 3)

Svarers 2. melding efter 2 - 2ut, 3, som viser maximum hos åbner og mindst udgangsinteresse hos svarer

2! 2ut!
3! 3! søger 5-farve, som vises krydsvendt, se nedenfor

3/ fastlægger farven som trumf, sleminvit, beder åbner om at cuebidde

3ut

slutmelding

Åbners 3. melding efter 2 - 2ut, 3 - 3

2! 2ut!
3! 3! 3 beder åbner om at vise en 5-farve krydsvendt:

3! overføring til spar!

3! overføring til hjerter!

3ut!

viser logisk 5-5 i major. Med maximum og 5 -4 ville åbner have vist dette med 3 først og derefter have vist 5-farven som beskrevet ovenfor.

Fjenden Dobler

V N Ø S

2 Dbl pas For at spille 2 X

Rdbl! Beder makker melde sin 5-farve/bedste farve

2//3/

for at spille

2! Dbl pas 2/3x
pas pas Dbl er straf

Fjenden melder ind

V N Ø S

2! 2/ pas lad dem bare...

Dbl

beder Åbner om at melde sin 5-farve/bedste farve med mindre det er indmeldingsfarven

3/ pas lad dem bare...

Dbl Meld din 5-farve/bedste farve

Alt andet, herunder udgangsmeldinger, er for at spille

Note: Denne version svarer i det store hele til den, der er beskrevet i "Meld bedre". Der findes ikke så få andre versioner, fx hvor 3 over relæet 2ut viser alle minimumshænder. I versionen her viser det direkte svar 3/ over 2 alene en hånd, der vil spærre, alle stærke svarhænder går over relæet 2ut.

Konventionen har navn efter sin ophavsmand, nordmanden Bjørn Olav Ekren


Revideret 26. april 2016