Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* Usædvanlig Sans
https://bridge.kromann.info/Convention/1000456


Den usædvanlige sans er en indmelding, hvormed man generelt viser 5-farver eller bedre i de to laveste umeldte farver. Den kan bruges overalt, hvor det er klart, at der ikke er tale om en almindelig sansindmelding. Den er et godt værktøj til at konkurrere om delkontrakter og forstyrre fjendens meldinger:

Vest Nord Øst Syd
1 Pas 2
2ut!

Vest viser som udgangspunkt de to laveste umeldte farver, altså minorfarverne. Bemærk, at Dbl i denne situation er en oplysningsdobling som fokuserer på hjerterfarven. 2ut kan ikke vise 20-21 hp i denne meldesekvens, for med 16+ dobler vi i første omgang. Meldingen 2ut er "ledig", så den bruger vi til at vise de to laveste umeldte farver. Indmelders hånd er fx:

72
3
KD754
KBT97
Denne hånd har 6 tabere og altså 7 vindere; hvis makker blot kan bidrage med 2 stik kan en minorkontrakt på 3-trinnet vinde. Hvis ikke, har fjenden næsten med sikkerhed udgang i major, og man kan overveje at presse ham på 5-trinnet med 5/.

Den usædvanlige sans bruges også direkte på åbninger. De stærke hænder vises via doblinger:

Vest Nord Øst Syd
1 2ut! viser samme hånd som ovenfor.

Hvis modparten åbner med 1 viser den usædvanlige 2ut ruder og hjerter; over åbningen 1 viser 2ut klør og hjerter, som nu er de to laveste umeldte farver.

En mulig særaftale:

Undertiden kan man have andet end de to laveste farver, idet man flytter makkers melding til farven over:

Vest Nord Øst Syd
Pas 1
2ut! Pas 3 Pas
3

I første omgang går Øst ud fra, at Vest har klør og ruder, - de to laveste umeldte farver. Når Vest flytter fra klør til ruder, viser han at det var ruder og hjerter, og Øst kan nu passe eller korrigere til hjerter.

Hvorfor doblede Vest ikke? Fordi Dbl ville vise 4 hjerter og tolerance for minor. Her får Vest vist en hånd med mindst 5-5 i sine to farver.

Bemærk: Hvis du og din makker har aftalt, at 2ut på denne måde kan vise andet end de to laveste umeldte farver, skal det fremgå tydeligt af jeres systemkort.

Modstanderne har krav på at kende mindst en af de farver der henvises til med en kunstig melding. Følgende to aftaler er mulige og tilladte i alm. parbridge:

"2ut viser den laveste og en af de højere farver" eller

"2ut viser enten de to laveste eller de to højeste (dvs altid den midterste)".

Med en aftale som nr. 2 kan man i flg. eksempel vise begge major:

Vest Nord Øst Syd
1 pas 2
2ut! pas 3 pas
3 Vests hånd:

KD865
KBT97
4
E7
Den usædv. sans kan vise begge majorfarver

Hvis begge minor er meldt, viser 2ut 5-5 i major:

Vest Nord Øst Syd
1 Pas 1
2ut! Vests hånd kunne være:

KD765
KDB65
3
64
Kun 5 tabere på hånden og en klar indmelding.

Usædvanlig sans over fjendens sansåbning


Vest Nord Øst Syd
1ut 2ut!

Denne sekvens indgår fx i Brozel mod 1 ut og viser mindst 5-5 i minor.

Styrken?

2ut-indmeldingen er mere fordelings- end styrkebestemt. Som tommelfingerregel kan man anvende taberberegning/zonestilling: 5 tabere alene iz, 6 tabere i lige zonestilling og 7 tabere alene uz. Det lønner sig også at vurdere hvem man spiller imod!

Usædvanlig 4ut

Den usædvanlige sans er hyppigt en 2ut-melding, men det kan også være en 4ut-melding. Det bringer i sagens natur makker på 5-trinnet, så det skal være en ganske ekstrem fordelingshånd.

Vest Nord Øst Syd
1 4ut!

Når fjenden åbner 1 major og det ser ud som om de meget nemt kunne have 4 major i kortene, kan 4ut være en meget generende indmelding! Øst kunne have fx:

87
-
EDT973
KDB75
hånden har kun 4 tabere. Hvis makker blot har fx E og K, kan kontrakten vinde. Og kan 5 vinde?Usædvanlig 1ut

For det meste er det 2ut og 4ut, der bruges som usædvanlig sans, men andre muligheder kan forekomme: Når en forhåndspasset hånd indmelder 1ut er det en usædvanlig sans:

Vest Nord Øst Syd
Pas 1 Pas 1
1ut! Det er indlysende, at N ikke pludselig har fået point til en almindelig sansindmelding (15-18hp). Derfor viser meldingen klør og spar, fx:

KBT62
8
94
KD976
Man kan også aftale at en sådan 1ut i "sandwich-positionen" mellem Åbner og Svarer altid er en svag oplysningsdobling til de to øvrige farver. Se Sandwich-sans.

Bemærk, at Dbl i denne sekvens ville vise en lille åbningshånd med omkring 11 hp og en 4-farve i spar (og formentlig en 5-6 farve i klør). Selv med den fordeling kan man (uz!) overveje at melde 2ut, som spærrer langt bedre.

Den usædvanlige 2ut indgår i Københavnerkonventionen men bruges bedre sammen med Michaels cuebid

Indmeldingen 1ut i 4. position

1ut i 4. hånd efter to gange pas er en genåbning! Den viser 11-14 hp og hold i åbningsfarven. Man har så at sige lånt 3-4 hp af sin makker der jo har passet. Se 1ut balancerende i 4. position.

Rev. 12. september 2018