Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* 1ut balancerende i fjerde hånd
https://bridge.kromann.info/Convention/1004991


Når en åbningsmelding går om til fjerde hånd efter to gange pas, viser 1ut ikke de sædvanlige 15-17 (eller 12-14, hvis man spiller små sans'er), men derimod 11-14.

Denne genåbning eller balancering er omtalt  under opslaget Balancering / Genåbning. Men her er en uddybning.

Når der er meldt 2 gange pas efter en åbning på 1-trinnet er det meget sandsynligt, at modstanderne har mindre end halvdelen af den samlede styrke i spillet, hvis 4. hånd har en vis styrke. Anden hånd kan jo have op til ca 16 point og mangle en god melding. Et eksempel:


Vest Nord Øst Syd
1
pas pas ?

EB
K754
B875
D72
Pas er jo her sædvanligvis udelukket, for det tillader modstanderne at spille 1, hvilket sjældent er profitabelt. Hånden egner sig heller ikke til indmelding i farve, for det viser en 5-farve. Fordelingen egner sig ikke til en oplysningsdobling, så der er faktisk kun meldingen 1ut tilbage som en mulighed. De fleste spiller derfor med at 1ut i balanceringspositionen viser 11-14 hp og lidt hold i åbningsfarven. Man "låner" så at sige 4hp fra makker, som så skal huske at trække dem fra i sin egen beholdning når han skal svare. Det er jo ikke umuligt at vi skal i udgang:

Vest Nord Øst Syd
1
pas pas 1ut pas
2ut pas 3ut a.p.

DT8
D985
EK732
D5
E97
KT
DT9
KB87

______________________________

Vest Nord Øst Syd
1
pas pas 1ut pas
2 pas 2 pas
4 a.p.

KBT6
E5
T542
ED6
ED75
DBT
K87
BT5Men hvad så, når man har en ægte 1ut-melding med 15-17 eller mere?

Så kan man jo ikke bruge den samme melding 1ut. så må man doble først og melde 1ut i næste runde. Her er nogle forskellige muligheder:

1 pas pas dbl
pas 1 pas 1ut 15-18 hp

1 pas pas dbl
pas 1 pas 2ut 19-21 hp

1 pas pas dbl
pas 1 pas 3ut 22+ hp

Makker til sansmelder fortsætter eventuelt som vanligt med Stayman, overføring etc.


Revideret 6. januar 2018