Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* Balancering / Genåbning
https://bridge.kromann.info/Convention/1000445


Når fjenden er gået i stå på lavt (limiteret) niveau skal vi ofte balancere altså enten finde vores egen fit at spille i, eller tvinge fjenden et trin højere. Og forhåbentlig sætte deres kontrakt. Vi bruger Loven om det totale antal stik som udgangspunkt. Vi vil altså prøve at melde op til det niveau som antallet af trumfer på vores led tilsiger. Bemærk at når fjenden har en fit er chancen for at vi har en fit i en af de øvrige farver ca. 93%.

Her er to typiske eksempler:

1) Fjenden har med sikkerhed fundet fit

V N Ø S
1 pas 2 pas
pas ?

2) Fjenden har måske fundet fit, men er i hvert fald faldet til ro i en acceptabel kontrakt:

V N Ø S

1 pas 1ut pas
2 pas pas ?

I begge eksempler er fjendens hænder limiteret. Tilsammen har de 18-23HFP. Og de har meldt til "lov-niveauet" med 8 eller 9 trumfer tilsammen. Vi har altså 17-22 point. Hvis de har fit i hjerter har vi sandsynligvis fit i en eller flere af de øvrige farver. Med god fordeling og en 4-farve i spar balancerer vi ved at doble, med en 5-farve balancerer vi med med 2, så fjenden i hvert fald ikke får kontrakten for billigt.

Hvis Nord i eksempel 1 dobler, ved makker med en 4-farve i spar at vi har 8 trumfer tilsammen i spar og sætter kontrakten til 2. Hvis Nord balancerer med 2 og makker i Syd har 4-farve i spar kan vi konkurrere på 3-trinnet med 9 trumfer tilsammen. Har Syd kun 3 spar med kan vi stadig konkurrere på 2-trinnet. Tilsvarende i eksempel 2, hvor det er Syd der skal balancere.

Hovedbudskabet er: Når fjenden er faldet til ro på 2-trinnet med 8-korts fit skal de sjældent have lov at spille dér!

I eksempel 2 er det ikke sikkert, at de har en fit, måske er Øst helt blank i hjerter. I det tilfælde lønner det sig ofte at doble selv med ikke helt perfekt fordeling hvis man selv er kort i hjerter, for så har makker sandsynligvis passet med en solid hjerterlængde bagpå Åbner og vil måske kunne passe doblingen ud og forvandle den til en strafdobling.

Hvad kræves der til balanceringen?

Det har været god latin inden man begyndte at anvende "Loven" at sige, at man "låner" 4 point af makker for at genåbne, og at der altså kræves 8 HP til en balancering. Men det har faktisk ikke meget med honnørpoint at gøre, kun med antallet af trumfer. Med korthed i fjendens fit vil det med den rigtige fordeling ofte være rigtigt at balancere:

V N Ø S


1 pas 2
pas pas ?

D9853
85
E754
54
Meld 2!Er det ufarligt? - Nej, der er altid den risiko at en af modstanderne har en god sparfarve og kan doble os med et godt resultat. Men risikoen for at få -110 hvor vi enten selv kan spille 2 med +110, eller endda gå ned til -50 eller -100 (uz), er for stor til ikke at prøve.


Balancering i 4. hånd efter to gang pas

V N Ø S

1 pas pas
?

Skal Vest genåbne eller lade fjenden købe kontrakten i 1? Tre eksempler:

Eksempel 1:

B9654
K5
E4
B765

Meld 1.

Det er sjældent lønsomt at lade fjenden spille på 1-trinnet. Der er selvfølgelig den mulighed at makker sidder med en masse ruder bag på Åbner og venter på en genåbningsdobling, som han kan strafpasse til. Men man bør ikke doble 1 i minor når man ikke har begge major 4-4 (i nødstilfælde 4-3), for hvis makker nu ikke har til en strafpas, melder han sikkert hjerter, og så er det os der bliver doblet.

Eksempel 2:

B965
EK76
87
T87

Meld dbl.

God fordeling med begge major. Uanset hvad makker måtte svare har vi en god sandsynlighed for en rimelig fit. Eksempel 3

KT8
B87
ED5
BT75

Meld 1ut. Viser i fjerde hånd 11-14.

Denne særlige genåbning har fået sit eget opslag: 1ut balancerende i 4. hånd
Dette er nok, hvad de fleste har brug for at kunne om balancering/genåbning. Hvis du vil have lidt specialiteter med, så læs blot videre...

Når Genåbner er stærk

Det er klart, at når man kan genåbne med helt ned til 6-7 point som i nogle af eksemplerne ovenfor, så må man gøre noget andet, når man faktisk har en del styrke. Her bruger man som mange andre steder i systemet at doble først og siden melde sin stærke farve. I genåbningssituationen viser det således blot at man har en rigtig god hånd, typisk 15+ hp:

V N Ø S

1 pas pas Dbl
pas 1ut pas 2

ED975
KD8
ET92
7

Hvis man springindmelder direkte efter en åbningsmelding er det for at spærre, altså destruktivt. Men i balanceringspositionen efter to gange pas giver det ikke mening at spærre for fjendens meldinger, for de er jo netop holdt op med at melde. Derfor er spring-genåbninger stærkere end almindelige genåbninger, ca 15+ hp, altså konstruktivt:

V N Ø S

1 Pas pas
2

ED9752
KD3
ET9
7Tilsvarende med genåbningen 2ut når der er åbnet på 1-trinnet. Direkte efter en åbningsmelding har 2ut konventionel betydning (de to laveste umeldte farver), men i balanceringspositionen efter to gange pas viser det en stærk sanshånd, 18-19 hp. Med lidt mindre styrke kunne man jo enten balancere med 1ut (11-14), eller doble og genmelde sans (15-17).Balancering direkte efter fjendens formodede slutmelding - OBAR BIDS

Indtil nu har der været tale om klassisk balancering efter to gange pas. Men man kan godt med perfekt fordeling undertiden frygte, at makker vil have vanskeligt ved at balancere hvis man selv forholder sig passivt i positionen lige efter 2:

V N Ø S

1 pas 2
?

KDT96
4
BT8
BT86Meld 2Det er gængs lærdom at man ikke med 6-7 hp kan balancere direkte, men her bør man nok ændre på vanerne. Hvis Vest i dette eksempel passer er der en risiko for at makker i Øst får vanskeligt ved at balancere hvis han har 3 eller flere hjerter, hvilket er sandsynligt. Marty Bergen (ham med Bergen raises) fandt, at der i den situation bør balanceres direkte efter hævet til 2. Han formulerede en regel for det, kaldet OBAR BIDS, et akronym for Opponents Bid And Raise, Balance In Direct Seat: Når fjenden har fundet deres bedste fit og du har korthed i fjendens farve, så er det sandsynligvis nu eller aldrig. Her bør man altså se stort på styrke og alene se på fordelingen og kvaliteten i indmeldingsfarven. Ellers sker der følgende: Enten går meldingerne i stå og fjenden indkasserer deres 110; eller fjenden går i udgang og vi udnyttede ikke chancen for at bede makker om bedste udspil i spar. - Eller for at finde en god offermelding.

OBAR BIDS omfatter også doblingen i dette eksempel:


1 pas 2
?

KT75
4
KT84
KBT8Meld Dbl. Hvis man passer her står fjenden sandsynligvis i 2, og argumenterne ovenfor gælder også her.
Revideret 14. oktober 2016