Konventioner
Bridge Konventioner
Generelt
* Loven om det totale antal stik
https://bridge.kromann.info/Convention/1002228


Loven om det totale antal stik - i daglig tale, når det drejer sig om bridge, blot "Loven", siger at


det totale antal stik i almindelige fordelinger svarer til antallet af trumfer på hver led af bordet.

Altså: hvis NS har ialt 9 trumfer med spar som trumf og ØV har 9 trumfer med hjerter som trumf, kan hver led tage ni stik hvis deres farve bliver trumf. Det totale antal stik er således 18 i dette tilfælde.

Denne lovmæssighed gælder i de fleste tilfælde hvor antallet af point er ret lige fordelt. Når den ene af siderne kan producere flere stik end den anden med lige trumflængder og ligelig fordeling af høje kort i sidefarverne hænger det i det store og hele sammen med hvilke knibninger der kan lykkes.Denne viden er værdifuld, når det skal afgøres, hvor højt man vil konkurrere om en delkontrakt.

Loven betyder, at man skal konkurrere lige så højt som antallet af trumfer tilsiger, altså fx. på tretrinnet hvis makkerparret har ni trumfer tilsammen, men kun på totrinnet hvis man kun har en ottekortsfit.Vi ser på et eksempel:


KD74
74
B95
DT53
5 T32
KDBT82 E63
764 KT83
K42 E76
EB986
95
ED2
B98
Vest Nord Øst Syd
1
2 2 3 pas
pas ?

Skal Nord melde pas eller 3? ØV har - helt i overensstemmelse med Loven - meldt 3 som vinder en god dag. Som kortene sidder går 3 dog én ned med bedste modspil fordi K sidder i plads foran EDx. Men 3 er alligevel en god melding, for 2 i NS vinder let. Nord ved, at makkers åbning 1 lover en 5-farve og at parret således har 9 trumfer tilsammen. Nord skal derfor melde 3, som i dette tilfælde vinder - netop med K i plads. Selv om vi bytter om på ØV's ruderbeholdning, så V får K, bør N melde 3, for i så fald kan 3 på ØV-ledden vinde. Det er i dette tilfælde et enkelt korts placering der afgør hvilken side der kan vinde sine 9 stik. Hvis man yderligere flytter nogle få point fra den ene side til den anden, kan en af parterne få 10 stik, og den anden side kan så kun få 8 stik. Totalen vil stadig være 18 stik. Skulle ØV driste sig til at konkurrere på 4-trinnet bør NS doble. Det er ikke en god forretning at lade ØV gå 2 ned til -100 når man selv kan score 110 eller 140 i 2 eller 3. Det er til gengæld fint at få 300 når alle andre scorer 110 eller 140. En gang imellem vil man opleve at den doblede kontrakt vinder, men så skal man huske på en gammel bridgerottes ord: "Hvis du ikke fra tid til anden dobler en kontrakt der kan vinde, dobler du for lidt!"

Det ses hvor vigtigt det er at kende antallet af trumfer på ens egen led. Det er bla. a. derfor Marty Bergen fandt på Bergen Raises, som garanterer 4-kortstøtte til makkers åbning 1 i major. Åbner ved dermed straks hvilket niveau der skal konkurreres på med en minimumåbning. Mange andre nyere konventioner bygger på "Loven".


Let revideret  19. december 2014