Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
Ekrens 2
https://bridge.kromann.info/Convention/1001292

Åbningen 2 viser begge major 5-5 eller 5-4, 6-10 HP, uz og navnlig i 3. og 4. hånd 3-10 HP.

Svar på 2:

pas! præference for hjerter

2 præference for spar

2ut! stærkt relæ, se nf.

3/ naturligt, sign off med egen god farve

4/! Sleminvit med en god, mindst halvgående minorfarve.

3/ Spærrende, for at spille. Alle stærke hænder går over relæet 2ut!

4/

slutmelding, for at spille her. Evt. taktisk/spærrende.

Åbners 2. melding efter det stærke relæ 2ut:

Her bruges samme svarsystem som i Multi 2 (de såkaldte plauken-svar):

2! 2ut!
3! Maximum, længden af majorfarverne ufortalt. 3 er herefter stærkt relæ fra svarer.

3/! Minimum. Åbner viser med sin overføring minimum med hhv. hjerter/spar som længste/bedste farve

3! 5-5 i major, medium. Med en minimumshånd og 5-5 må man overføre til bedste major, selv om dette kun viser 5-4.

Svarers 2. melding efter 2 - 2ut, 3, som viser maximum hos åbner og mindst udgangsinteresse hos svarer

2! 2ut!
3! 3! søger 5-farve, som vises krydsvendt, se nedenfor

3/ fastlægger farven som trumf, sleminvit, beder åbner om at cuebidde

3ut

slutmelding

Åbners 3. melding efter 2 - 2ut, 3 - 3

2! 2ut!
3! 3! 3 beder åbner om at vise en 5-farve krydsvendt:
3! overføring til spar!

3! overføring til hjerter!

3ut! viser logisk 5-5 i major.

Fjenden Dobler

V N Ø S

2! Dbl pas for at spille 2 X

Rdbl! Beder Åbner melde sin 5-farve/bedste farve med mindre det er hjerter

2/3/ for at spille

2 Dbl pas 2/3/
pas pas Dbl er straf; Hvis Svarer ville noget andet havde han vist det i første melderunde.

Fjenden melder ind

V N Ø S

2! 2 pas lad dem bare...

Dbl Beder Åbner melde 3 hvis han har 5-farve her, og pas hvis hans 5-farve er spar

3/ pas lad dem bare...

Dbl beder Åbner melde sin 5-farve/bedste farve og altså konkurrere på 3 trinnet

Konventionen har sit navn efter nordmanden Bjørn Olav Ekren. I den oprindelige version var det Ekrens 2. Jeg foretrækker Ekrens 2 fordi den er lidt vanskeligere at forsvare sig imod, og fordi den giver plads til at bruge 2 som multi.
Der er ikke så få varianter af svar-meldingerne og man står sig ved at spørge til betydningen, når modstanderne anvender Ekren. Mange bruger også Ekren med blot 4-4 i de to majorfarver, men den er meget udsat, hvis modstanderne kan finde ud af at doble slutkontrakten.


Revideret 11. marts 2016