Konventioner
Bridge Konventioner
- Minoråbninger
Offensiv Michaels
https://bridge.kromann.info/Convention/1002974


I et naturligt system viser 1 - 2 og 1 - 2 6-9 hfp hos Svarer: ingen majorfarve at melde og en hånd der er uegnet til at melde 1ut, fx en hånd med en singleton eller med to doubleton’er. Her præsenteres en anden måde at bruge disse meldinger på, en måde som løser et ellers uløseligt meldeproblem:

1 ?

K7654
KB76
76
76

Efter almindelige principper – 5-farver fra oven – skal Svarer her melde 1. Men vær sikker på at Åbner har


D3
ED32
EBT98
32

Åbner har ikke styrke til at reversmelde 2, og hjerterfitten går tabt. Hvis du i stedet vælger at melde 1 ud fra meldeøkonomiske betragtninger, så vær sikker på at Åbner har

D32
ED
EBT985
32

Nu er det 5-3 fitten i spar der aldrig bliver fundet, for Åbner genmelder 1ut. Hvis farverne i stedet er fordelt 5 hjerter og 4 spar kunne man tro at problemet var mindre, men det er det ikke nødvendigvis. Nu kan Svarer med sindsro melde 1 og håbe på at makker melder 1, men vær sikker på at makker så sidder med en sanshånd og 4 spar og melder 1ut:

D432
ED
E9854
KT5
K765
KB765
76
761 1
1ut


Note: Bemærk at 1ut er bedste melding selv med 4-farve i spar hos Åbner, da den oftest får en sanskontrakt på den stærkere hånd. Her gælder altså ikke hovedreglen om ikke at forbigå en majorfarve


Det er uden betydning om man spiller små eller store sans’er. Hvis man spiller 15-17 sans vil der blive åbnet 1ut og Svarer vil overføre til hjerter og derefter passe. Sparfitten vil  ikke blive fundet.

Løsning: Offensiv Michaels

Når man som Svarer ikke har til mere end én melding i major, men har begge majorfarver 5-4 eller bedre, ville det være rart at kunne vise begge farver i ét hug, så makker ikke risikerer at stå i fx 1ut i det sidste eksempel,hvor modstanderne sikkert spiller ruder ud og derefter, når de kommer ind efter 5 hjerterstik kan tage resten af stikkene, når nu 2 er en langt bedre kontrakt. Hertil kan man bruge sekvenserne: 1 - 2 og 1 - 2. Vi lader altså støttemeldingen til 2 minor vise præcis 5-4 eller 4-5 (eller 5-5) i major og (5)6-9 hp. Støttemeldingerne virker (bortset fra at makker har åbnet) på samme måde som Michaels cuebid, og Åbner kan fortsætte meldingerne som i Michaels cuebid:


Når Åbner er meget stærk

Hvis Åbner på trods af det svage svar er udgangsinteresseret (ca 17+ hp) med 3-3- i major vil han være interesseret i Svarers styrke og placering af 5-farven og så kan han bruge den konventionelle 2ut på samme måde som i Michaels cuebid når makker har overmeldt i fjendens minor, altså de såkaldte Plaukensvar. Disse svar er beskrevet under Multi 2. Eksempel:

ED2
ED2
E853
KT5
K765
KB765
76
761 2!
2ut! 3! 2ut søgemelding. 3 er maksimum
3 3 3 spørger om bedste/længste farve, 3 viser hjerter
4

Med mindre styrke kan Åbner bruge 3 som relæ for at finde bedste fit. Svarer overfører nu uanset styrke til sin 5-farve med 3 til hjerter og med 3 til spar.Systemkonsekvenser

Den naturlige støtte 1 - 2 og 1 - 2 bortfalder, og 3/ bliver svage støttehænder ligesom i Omvendt minor. Vi ser på et par hænder hvor man uden Offensiv Michaels ville støtte åbners minormelding til totrinnet men nu må vælge mellem tretrinnet og 1ut:

D432
ED
E8762
BT
K7
KB7
T9543
761 1ut/3 1ut kan sagtens være den bedste kontrakt, men 3 er bestemt også en mulighed.


______________________________

D432
ED6
KT5
E87
K76
KB7
7
765431 3 Med en singleton vælges spærremeldingen 3 minor, også selv om Åbners klør kan være kort.


______________________________

D432
ED
EK98
BT5
5
KB7
7654
D98731 3______________________________

D432
ED
EK98
BT5
K7
K7
7654
98731 1ut Her må valget stå imellem 1ut og 3. Jeg ville nok foretrække 1ut.


Denne konventionelle anvendelse af minorstøtten har altså den konsekvens, at springet til 3 minor får spærrende karakter med 4+ kort i minorfarven. Desuden kan svarhånden være nødt til med 1ut at vise en hånd med minimum og 2 doubleton’er.


Let revideret 17. maj 2020