Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
Multi 2 med Plauken-svar
https://bridge.kromann.info/Convention/1000475


Når man spiller Multi 2 bruges åbningen 2 til at vise en 6-farve i major og 6-11 HP.

Det sædvanlige svar fra makker er 2 på alle hænder, der ikke kan kræve eller opfordre til udgang. Åbner passer med hjerter og flytter til spar, hvis hans langfarve er spar.Hvis Svarer kan kræve eller opfordre bruges så noget andet end relæet 2; se alle muligheder herunder.

Note 1: Multi 2  frigør meldingerne 2 og 2 til andre formål. Man kan fx spille Ekren 2 og  Bikini 2 eller man kan lade Multi vise meget svage 2-åbninger og bruge 2/ som konstruktive 2-åbninger. Der er mere om disse muligheder i opslaget Tofarvede spærreåbninger

Svar på 2:

V N Ø S

2 pas 2!

Pas eller korrigér. Dette er svaret på alle hænder der ikke øjner udgang. Det er også svaret, når der kan være udgang med spar som trumf, men ikke med hjerter. Hvis Åbner har spar, korrigerer han jo til spar, hvorefter Svarer kan melde udgangen

2!

Pas eller korriger, men meldingen er speciel: Der er udgang med hjerter, men ikke med spar. Åbner korrigerer til 3 med minimum, hvis hans 6-farve er hjerter, og så kan Svarer gå i udgang. Med max inden for intervallet 6-11 går Åbner selv i 4.

2ut! 2ut Stærkt relæ. Der er udgang ligegyldigt hvilken farve åbner har. Beder åbner om med minimum at overføre til seksfarven med 3 til hjerter og med 3 til spar, og med maksimum melde 3! (se Plauken-svar nedenfor).

pas egen langfarve i ruder

3/// Stærk 6-farve, omkring 16+ hp. Åbner skal støtte med xxx eller blot Hx i Svarers farve.

4 Taktisk melding. Beder Åbner passe eller korrigere til spar.

Eksempler:


V N Ø S

D98643 K2
7 DB2
K76 BT98
B87 EK32

2! 2!
2 pas

______________________________

D98643 EBT
7 84
KD6 BT98
B87 EKD6
2 2
2 4

______________________________

7 86
DT9864 EK52
KD6 E87
B87 EDT9

2! 2!
3 4 Svarer kan se udgang, hvis det er hjerter, Åbner har. 2 er som 2 en "pas eller korriger-melding". Hvis det er spar, Åbner har, passer han, og 2 er sikkert mere end rigeligt. I eksemplet er det som håbet hjerter, der er farven, og så er der udgang.

______________________________

D98643
T9
KD62
7
-
KDB865
EB54
KDB

2 3
4 De gode ruder og det minimale spild i spar taler for at støtte til 4


______________________________

EB7653
87
K76
83
T98
D962
8
K9762
2 4! Taktisk spærremelding. Beder makker om at melde pas med hjerter eller korrigere til 4, hvis spar er hans farve. 4 går sikkert ned, men mon ikke modstanderne går glip af en oplagt 3ut.


______________________________

7 ED2
D98643 EK2
KD6 BT3
765 EDT8
2! 2ut! 2ut er stærkt relæ. Se Plauken-svar nf.
3! 4 Med minimum hos åbner overfører han blot til sin langfarve, her hjerter.


Plauken-svar

Det sidste eksempel er en del af de såkaldte Plaukensvar efter det stærke relæ 2ut: Med minimum inden for intervallet 6-11 hp overfører Åbner til sin 6-farve og kontrakten kommer dermed på den stærke hånd. Med maximum melder Åbner i første omgang 3! som er helt kunstig og blot viser 9-11 hp. Svarer kan derefter med 3! spørge om langfarven, der nu vises krydsvendt: 3! viser spar og 3! viser hjerter.

Et meldeforløb med Plauken:


V N Ø S

KD9832 EB4
7 EB3
K63 DB52
876 EKD

2! 2ut!
3! 3!
3! 4 3 viser spar og 4 er et cuebid
4! 4ut! 4 er et cuebid og 4ut er RKC 1430
5! 5! 5: 1 es; 5 spørger om trumf Dame
6! 6 6 viser trumf Dame plus K


Note 2: Plaukensvar har navn efter opfinderne Peter Lund og Jens Auken


Modparten dobler 2

Dobling af 2 kan vise en stærk hånd, eller det kan være udspilsdirigerende dobling. Uanset hvad aftaler vi, at Svarers

- pas viser at 2 doblet er ok set fra Svarers side

- ny farve viser ønske om at spille her

- Rdbl beder Åbner om at melde sin farve på 2-trinnet (evt. på 3-trinnet, hvis 4. hånd melder en farve). Svarer har 2-3 kort i begge majorfarver og er villig til at konkurrere på 2- eller 3-trinnet.

Eksempler:


V N Ø S

2 Dbl Rdbl! pas

Meld din farve. RDBL med denne specielle betydning skal alerteres.

Øst kunne have

654
E7
KD73
K863
______________________________

V N Ø S

2 Dbl 2 Øst melder egen farve for at spille med fx:

-
DBT654
754
E986Modparten indmelder farve

- Dbl fra Svarer beder Åbner om at melde sin farve billigst muligt - med mindre modstanderne har meldt Åbners farve! Det svarer altså til Rdbl ovenfor

- Ny farve fra Svarer er for at spille

- 2ut viser begge minor; Åbner præfererer

Eksempler:

V N Ø S

2 2 Dbl pas Dbl = vis mig din farve
pas Åbner gør doblingen til en strafdobling. Han har altså åbnet på en hæderlig 6-farve i spar.


______________________________

V N Ø S

2 3 Dbl pas Dbl= Vis mig din farve
3 pas pas De to hænder kunne være:


ET9642
74
K87
T6
KD
K65
BT965
873


______________________________

V N Ø S

2 2 2ut! Usædvanlig sans! Åbner præfererer mellem minorfarverne.
E6
5
KB743
ED765

______________________________

V N Ø S

2 3 pas 3
pas pas Dbl Nu er Dbl straf. Hvis Øst ville have makker til at melde sin farve, havde han doblet første gang.

Note: Mange spillere har en stærk variant med under 2-åbningen, fx en stærk ruderhånd, som så vises ved at genmelde ruder efter Svarers 2 relæ.

Jeg synes ikke der er besvær med at melde en stærk ruderhånd, så jeg bruger i stedet 2 med genmeldingen 2ut for at vise en 20-21 sanshånd, fordi jeg bruger åbningen 2ut til at vise en svagere hånd med begge minor. Se Usædvanlig 2ut i offensiven.

Revideret 6. februar 2019