Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
* Tofarvede spærreåbninger
https://bridge.kromann.info/Convention/1008389


Her er i korthed hvad dette opslag handler om:

Du har

EBT53
7
KBT98
62

og hører to gange pas og nu er det din tur. Hvad melder du?

Mon ikke modstanderne har 4 i kortene? Hvis du er med på at det ville være nyttigt at kunne spærremelde med sådan en 2-farvet hånd, kan du roligt læse videre!

Løsningen

De fleste er vant til at spærremelde med 2//, som alle viser 6-farve og 5-10 hp. 2 og 2 med en 6-farve spærrer fint, mens 2 er mere tvivlsom; den melding spærrer ikke meget og kan måske direkte hjælpe modstanderne til at finde en majorkontrakt de ellers ikke ville finde så let. Heri ligger noget af løsningen, for vi kan tage 2 ud af spærremeldingerne og bruge den melding til noget andet.

Den store fordel ved 2-farvede spærreåbninger er at hvis man kan vise to farver på en gang, er chancen for at finde makker med en god fit i mindst en af farverne meget større end hvis den svage åbning kun viser én farve. Og når chancen for en fit er stor, behøver man ikke så mange point til at spærre. Men man kan jo ikke lade en melding på totrinnet vise snart en 6-farve, snart en 5-farve med en sidefarve.

Her er lidt hjælp til at komme videre med systemudviklingen

Vi vil gerne kunne åbne spærrende både

1) med begge major:

EDT65
K9875
8
94

2) og med en major- og en minorfarve:

EDT65
8
K9875
94

3) og med begge minorfarver:

94
8
K9875
EDT65

Og vi vil jo også gerne bevare muligheden for at spærre med en god major 6-farve:

EDT654
852
K5
94

Én mulighed er at melde hånd nr. 1 med 2 (Ekren 2). Den melding viser altså begge major og efter aftale 3-9 eller 6-9 hp (efter zonestilling).

Hånd nr. 2 er det ganske udbredt nu at åbne med 2 (Bikini 2). Det viser altså 5 spar og en sidefarve i minor.

Så må man vise en 6-farve i major på anden vis, og det almindelige er at bruge 2 til dette formål (Multi 2). Så kan man ikke anvende 2 som Ekren, men man kan fuldt så godt bruge 2 hertil (Ekren 2).

Der er også nogle der vælger at spille 2 som Bikini ligesom 2, altså 5 hjerter og en sidefarve i minor; men så kommer man til at mangle en melding der viser begge major som hånd nr 2. Jeg har valgt at spille Ekren 2, og hjerter + en minorfarve har jeg så lagt ind under multi 2, i hvert fald hvis hjerterfarven er nogenlunde anstændig, KDT95 eller så.

Man skal altså foretage nogle valg og fravalg, da der kun er de tre meldinger 2, 2 og 2 at gøre godt med. 2 er jo optaget til andet brug.

Men med disse valg kan man lave sig et rimeligt system af svage 2-åbninger, designet til at gøre det vanskeligt for modstanderne at komme ind i meldingerne. De færreste modstandere har jo et lige så præcist system i defensiven som i offensiven.

Så mangler der kun hånd nr. 3 med de to minorfarver.

For de dristige er der den mulighed at åbne sådanne hænder 2ut, altså bruge den usædvanlige 2ut i offensiven ganske som man bruger den i defensiven (som indmelding): Da man altid kommer på tretrinnet bør man stille lidt skrappere krav til denne melding: 5-5 i de to minorfarver og max et bestemt antal tabere afhængigt af zonestillingen. Det kan man læse om i opslaget om Usædvanlig 2ut i offensiven.

Så skal man jo også have en anden åbning at vise en 20-21 sanshånd med. Jeg har valgt at lægge den den ind under multi 2, så bliver multi endnu mere anvendelig, og også vanskeligere at forsvare sig imod.

Det skitserede system af tofarvede spærreåbninger omfatter nu:

Multi 2: 6-farve i major (undertiden en god 5-farve i hjerter med en sidefarve i minor). Eller en 20-21 hp jævn hånd

Bikini 2: 5-5 eller 5-4 i spar og en af minorfarverne

Ekren 2: 5-5 eller 5-4 i hjerter og spar

Usædvanlig 2ut i offensiven: 5-5 i minor og 5/6/7 tabere afh. af zonestilling.


Risici

Der er i disse forslag ingen garanti mod at falde og slå sig slemt. Men man kan prøve sig frem. Måske til en begyndelse prøve at tage Ekren 2 på programmet. Når først den er indarbejdet er det let sidenhen at flytte Ekren til 2 mhp at få plads til multi 2.

Hvis man har mod på 2ut som Usædvanlig 2ut i offensiven kan man, mens man skaffer sig erfaringer med den, begrænse ulykkerne ved at aftale, at den kun kan bruges efter makkers forhåndspas, altså i 3. hånd. Efter min mening er den ikke mere risikabel end fx åbningen 3ut som selv i begynderbøgerne anbefales til at vise en gående minorfarve uden sidestyrke.

7. februar 2019