Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
Usædvanlig 2ut i offensiven (begge minor)
https://bridge.kromann.info/Convention/1002457

Ideen med at bruge 2ut som svag åbning med begge minor er den samme som med Ekren, Bikini etc., nemlig at spærre modparten ude med en tofarvet melding svarende til de tofarvede indmeldinger som fx. Michaels, den usædvanlige sans og Københavner. Fx vil man jo efter fjendens åbning 1 uden betænkning indmelde 2ut med

pas 1 2ut!8
76
KD532
ED642


Men hvad hvis meldingerne går:


pas pas ?

og man sidder med samme hånd?Det er ikke svært at forestille sig at næste hånd sidder med en betydelig styrke og at modstanderne har en hjerter- eller sparfit eller dobbeltfit i major og formentlig kan spille udgang - måske slem - i major. Der er derfor god mening i at kunne åbne en sådan hånd 2ut ganske som man ville have indmeldt 2ut - eller 4ut - efter MTH's åbning 1 eller 1.


Minimumskrav

Man bør opstille nogle minimumskrav til åbningen 2ut: Der må ikke være mere end doubleton i begge majorfarverne. Honnører bør overvejende sidde i minorfarverne, og hånden må max indeholde omkring 14 hp. Man kan som rettesnor bruge 5-6-7-taber reglen for svage to-åbninger, altså max 5 tabere alene iz, max 6 tabere i lige zone, og max 7 tabere alene uz.


20-21 ut-handen vises med Multi 2

Denne brug af 2ut forudsætter naturligvis at man kan vise den stærke jævne hånd med 20-21 hp på en anden måde. Nogle lægger den ind under 2-åbningen, men jeg foretrækker at lægge den ind som en stærk variant af multi 2. Multi-åbningen 2 viser normalt en svag langfarve i en af majorfarverne og det normale svar fra makker er 2 som beder makker om at flytte til spar, hvis det er dér han har sin langfarve. Svaret 2ut fra åbner over 2 viser nu den stærke 2ut-åbning. Eneste problem med denne håndtering af Multi er, at meldingen pas fra svarer (svag hånd med en lang ruderfarve) selvfølgelig må udgå. Skulle man undtagelsesvis finde makker med så stærk en hånd, at han melder 2ut over 2, vil svaret 3ut vise den stærke variant og så må 6 eller 7ut være lige om hjørnet.

Et afsluttende eksempel:


KDBT3
EKB52
4
B4
8 E6
76 D82
KD832 B976
KD953 T86
9754
T943
E5
E72

V N Ø S

Pas Pas
2ut ?


Hvis Vest passer finder NS uden problemer deres 4. Efter Vests åbning 2ut må Nord doble eller melde 3, men Øst kan let se, at NS har udgang, måske endda slem i major - Vest har jo vist en begrænset hånd - så han forhåndsofrer i 5. Syd har nu et svært valg: 5 eller Dbl? 5 doblet vinder vel 9 stik, med alle i zonen 500 ud, et bedre resultat end 4 med 10-11 stik til 620 eller 650.


Revideret 9. juli 2015