Konventioner
Bridge Konventioner
- Minoråbninger
Omvendt Minor
https://bridge.kromann.info/Convention/1000466


Hvis man spiller omvendt minor, byttes der om på svarene 2 og 3 i minor, således at støtte til 2 minor er stærkere end støtte til 3 minor.

V N Ø S
1/ 2/ 13+ point, 4+ klør/ruder
1/ 3/ 6-9 point med 5+ klør/ruder
1/ 2ut 10-12 point, 4+ klør/ruder, ingen 4-farve i major

Note: 2 i minor kan aftales til at vise 10+, men her er anvendt udgangskrav-varianten

Efter 1/ - 2/ meldes af begge hænder uanset styrke 4-farver fra neden på 2-trinnet. Når disse muligheder er udtømt melder en af hænderne 2ut med minimum (dvs 12-15 på åbningshånden og 13-15 på svarhånden) eller 2ut passeres med 16+. Efter 2ut meldes hold på 3-trinnet, ligeledes nedefra, på begge hænder. Da meldinger på 3-trinnet (uden 2ut først) viser over minimum, viser følgende meldeforløb 16+ på åbningshånden:

V N Ø S
1 2
3

sleminvit med klør som trumf


V N Ø S
1 2
3ut

jævn hånd med 4-5 ruder og 16-17hp


V N Ø S
1 2
3

5 ruder, 4 klør og 16+ (med 12-15 meldes 2ut eller 2 major holdvisende).

Når Åbner har genmeldt 2ut, fortsættes således:

V N S Ø
1 1
2ut


3/// er fortsat holdvisende nedefra
3ut stopmelding
4 slemopfordrende med klør som trumf
4//

cuebid med klør som trumf

Et par eksempler på meldeforløb:

V N Ø S
DB3 T4
KB72 ED54
B6 EKD
ED73 KB84

1 2 omvendt minor, udgangskrav
2 3 3 er stærkt
4 4 4 er laveste cuebid. Øst ved nu, at Vest ikke har et cuebid i spar, og han står af i 4

V N Ø S
ET43 KD85
85 T
ED732 KB94
K4 ED73

1 2
2 3
4 4ut
5 6 Efter åbners cuebid i klør har svarer selv de to manglende cuebids og han kan gå mod slem med RKC 1430

Modstanderne melder ind

Det mest almindelige vil være indmeldinger efter åbningsmeldingen 1 eller 1. Omvendt minor falder bort. Følgende eksempler viser hvordan man kan komme videre:

V N S Ø
1 1 2

6-9 p med støtte, ej hold i hjerter

1ut

Som normalt: 6-9 og hold

3

6-9 p, spærrende med mindst 5 klør

2

Overmelding i fjendens farve - Unassuming cuebid - er stærkt, 10+, klørfit; søger først og fremmest hold i hjerter så vi kan spille sans. Uden hold må Åbner stå af i 3, 4 (stærkt) eller 5 (stopmelding)

1 Dbl ?


Når fjenden dobler overhører vi blot doblingen og melder som vi plejer.

Fjenden overmelder i vores minorfarve

Dette tilfælde, Michaels cuebid, er nok det hyppigste. Videremelding i vores minor er relativt svagt og spærrende, mens Dbl viser nogen styrke. Svarer kan også melde en af majorfarverne, hvilket ligeledes viser nogen styrke samt hold i farven (benægter hold i den anden major, for så kunne Svarer melde 2ut eller 3ut).

Åbner kan tilsvarende efter Svarers dobling melde en major holdvisende (benægter hold i den anden major); på den måde kan man nå en sanskontrakt, hvis der er styrke og majorhold til det.

Eksempel:

V N Ø S
1 2! 2 pas
2 pas 2ut pas 2ut opfordr. til udgang
3ut


EK
75
EBT862
DB9
987
ED6
D975
K86

Note: Netop mod Michaels cuebid findes også en lidt mere kompliceret forsvarskonvention, som også kan bruges mod andre tofarvede indmeldinger: Nær-fjern.Rev. 10. november 2019