Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
Unassuming cuebid
https://bridge.kromann.info/Convention/1000470


I konkurrerende meldeforløb, altså når fjenden melder ind efter makkers åbning, eller når makker har meldt ind efter fjendens åbning,  viser et cuebid i fjendens farve fit til makkers meldte farve og mindst et konstruktivt hæv til 3-trinnet, altså ca. 10+ point. Meldingen er ulimiteret. Med fit og mindre styrke støttes makkers farve direkte.

Dette cuebid kaldes unassuming (uforpligtende) fordi det ikke forpligter os ud over at konkurrere om meldingerne. Det drejer sig om at skelne mellem svarhænder som disse:

Vest Nord Øst Syd

1 2 ?

EDT97
K543
76
KD
K654
876
83
BT94og

KB54
ED43
83
BT94
Med den første svarhånd meldes 3. Betydningen af denne melding er: Vi har 9 trumfer tilsammen og vi skal derfor i overensstemmelse med "Loven om det totale antal stik" konkurrere på tretrinnet. Måske vinder den, måske hindrer vi fjenden i at melde og vinde en kontrakt på 3- eller 4-trinnet.

Det er indlysende at man så ikke kan melde 3 på hånd nr 2. Med 10+ hp og (mindst ) 3 trumfer bruges unassuming cuebid, her altså 3. Betydningen er denne: Vi kan mindst konkurrere på 3-trinnet, baseret på fit og styrke. Hvis makker har en flad åbningshånd går han tilbage til 3, med lidt tillæg melder han 4.


Vest Nord Øst Syd

1 2 3! Pas
3 Pas 4

EDT73 K86
KD9 E5
B974 EDT65
3 72

Vest får med sparfit så god en hånd, at han prøver om der skulle være udgang. Med 3 (langfarvetrialbid) hører han, om makker kan dække nogle rudertabere.
Bemærk at et unassuming cuebid blot kræver 3-kortstøtte, men der kan godt være 4-kortstøtte.

Unassuming cuebids kan bruges i såvel major som minor.

Det er vigtigt at Makker er opmærksom på denne skelnen mellem stærke, konstruktive støtter og de svage,destruktive støttemeldinger: Direkte støtte er svagt, alle stærke hænder går via overmeldingen i fjendens farve.

Vest Nord Øst Syd

1 1 3

T65 72
87 E54
KBT86 97432
EKB T76

Der er med ret stor sikkerhed 4 eller 4 på den anden led, så det gælder om at spærre. Med blot 6 hp og en sparstopper ville Ø melde 1ut, og med 4 hjerter ville han doble; V ved derfor også, at der ikke må hæves, hvis fj nu melder 4 major. Hvis Øst havde haft nogen styrke og ruderfit, havde han meldt 2, et unassuming cuebid. 3 er selvfølgelig en kras overmelding, da Åbner jo ikke har lovet mere end 3 ruder, men i hvert fald alene uz er meldingen klart retfærdiggjort, selv 4 kunne være en mulighed.


Unassuming cuebid ved egne indmeldinger


Unassuming cuebids har ganske samme betydning i forbindelse med egne indmeldinger. Her et eksempel hvor makker har indmeldt  1:

Vest Nord Øst Syd

1 1 2 3!


Hvorfor skal man spille med unassuming cuebids?

Her er et par af fordelene ved at spille med unassuming cuebids: Vi får større præcision i vore støttemeldinger i forstyrrede meldeforløb. Og når vi bruger fjendens farve til at vise støtte tager vi selvfølgelig også et meldetrin fra ham. I eksemplet nedenfor fratager Østs 2 jo Syd muligheden for at konkurrere med 2; hvis han vil vise længde/støtte i spar må han op på 3-trinnet.

Vest Nord Øst Syd

1 1 2 pasE4
KD542
75
EDB9

En sidste fordel som er værd at fremhæve er, at at meldingerne holdes under 3ut, både med den stærke og den svage støtte.


Revideret 9. august 2022