Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
Splinter med renoncevisning
https://bridge.kromann.info/Convention/1002961


Den almindelige splinter skelner ikke mellem singleton og renonce. Den udgave der beskrives her medtager denne sondring. Denne version har en del mere huskestof.

For at kunne sondre mellem singleton og renonce indføres et "dobbeltspring+1" efter åbningen 1/ som viser en ubekendt singleton og 9-12 hp (12-15 hfp). Åbner beder med et relæ (billigste melding over) Svarer om at vise sin singleton.

Singletonvisning

V N Ø S

EDT82 K765
E76 9
EK9 D652
87 KDT9

1 3ut! 3ut er "dobbeltspring + 1"
4 4 4 er relæ. 4 viser single hjerter.


V N Ø S

E7 K965
KBT93 ED542
E76 2
KDB 543


1 3 3 er dobbeltspring+1
3ut 4 3ut er relæ som spørger om singlens placering. 4 viser single ruder.Et par specielle meldeforløb:

Når relæet er klør vises single klør ved at gå tilbage til trumffarven:

1 3ut
4 4 4 er relæ, 4 viser nu single klør!


Det samme gælder når singleton'en er i spar og hjerter er trumf. Det er uhensigtsmæssigt at passere 4 ved at melde 4:
1 3 3: ubekendt singleton
3ut 4 3ut: relæ. 4: single spar!

Man kan også aftale at skelne, således at 4 i dette meldeforløb viser den almindelige splinterstyrke, 9-12 hp (12-15 hfp), mens 4 viser en stærkere hånd.


Renoncevisning

Alle meldinger på 4-trinnet er nu renoncevisende med én undtagelse: 3ut efter åbningen 1 viser renonce i spar! Pointstyrken er også her ca 9-12 hp, og altså ca 14-17 hfp.


1 3 Ubekendt singleton

3ut renonce i spar (dobbeltspring+2)

4/ renonce i klør/ruder


1 3ut ubekendt singleton

4// renonce i klør/ruder/hjerter

Note: Denne version af Splinter kombineres fint med  minisplinter.


Splinter i konkurrerende meldeforløb

Når modstanderne har åbnet og makker har indmeldt kan man også bruge splinter:

1 1 pas 2/3/4

2 er unassuming cuebid; 3 kan aftales som singleton og støtte, og 4 bliver så renoncevisende og støtte.

Systemet kan udvides, således at alle farvemeldinger på 3-trinnet i en sådan sekvens er singletonvisende, og farvemeldinger på 4-trinnet bliver så renoncevisende; så kan man på en gang vise støtte og fordeling uanset hvor kortheden findes. Dette kræver en særskilt aftale.


Et eksempel hvor Syd åbner 1, og hvor renonce-splintermeldingen passer usædvanlig godt til indmelders hånd: Intet spild i hjerter, hvilket betyder at de 10 hp i hjerterfarven er helt ude af spil for Ø-V:

V N Ø S

EDT42
T43
ED9
K5
K973
-
KT862
E7421
1 pas 4! pas
4ut pas 5 pas 5 viser to esser uden trumf D
5ut pas 6 pas 6 vser K
7 a.p.

revideret 27. november 2012