Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Splinter
https://bridge.kromann.info/Convention/1000477

Splintermeldinger er dobbeltspring i ny farve efter en majormelding på 1-trinnet. Eksempler:

1) som svar på åbning 1 i major: 

1   -   4!

1   -   3!

1   -   4!

2) som Åbners 2. melding efter Svarers melding 1 i major:

1   -   1
4!

1   -   1
3!

Springet viser ægte fit (mindst 4-kortstøtte), korthed (singleton eller renonce) i springfarven og point nok til udgang. Formålet er at finde en slem på hænder med udgangsstyrke, men langt under de 33+ hfp der normalt er forudsætningen for en god slem.

Splinter fra Svarer i 1. melderunde efter åbning 1/

Når Svarer splintrer ligger styrken på 9-12 hp, dvs. incl. fordelingspoint 12-15 hfp. Eksempel:

EDT82 K765
E7 KDT9
EK9 D652
972 3

1 4!
4! 4! cuebids
4ut etc. Kontrakten ender i 6

Her er der ekstremt god tilpasning og intet spild i klør, så åbner viser med et cuebid i ruder sleminteresse, og svarer accepterer forsøget med et cuebid i hjerter. 6 meldt på 27 hp.

En singleton i en sidefarve er værdifuld fordi den dels forhindrer modparten i at tage mere end 1 stik i farven og dels kan producere stik hvis en række betingelser er opfyldt: Der skal være trumfer nok til at trumfe makkers tabere i farven. Den er derfor særlig god hvis der er mange trumfer og mange tabskort der skal aftrumfes. Exxx overfor en singleton hos makker med 3 eller flere trumfer giver nul tabere; Kxxx giver oftest 1 taber og KDB overfor singleton fratager stort set singleton'en værdi. Det kan illustreres ved følgende to 9hp-svarhænder til samme åbningshånd:

KBT93 ED542
E7 K965
E76 543
KDB 2

1 4! Splinter
4 pas

______________________________

KBT93 ED542
E7 K965
E76 2
KDB 543

1 4! Splinter
4ut 5 5 (1430) viser 1 es (eller 4)
5 6 5= trumf Dame?, 6=ja + K
6 pas

I det øverste eksempel kan spilfører kun vinde 10 stik (hvis modparten spiller ud i ruder). Det skyldes det store spild i klør over for singleton'en. I nederste eksempel er der byttet om på klør- og ruderfarven. Her vinder man 12 stik uanset udspil. Der er intet spild i ruder.

Tilsvarende gælder naturligvis at korthed over for korthed ikke giver ekstra stik. Med singleton over for singleton bliver der kun den samme taber i farven og ingen ekstra trumfninger.

Splinter fra åbner efter 1x - 1/

Efter et svar på 1-trinnet i major kan Åbner splintre i næste melderunde. Splinter i denne situation lover fit til Svarers major, 16-18 hp og korthed i springfarven, altså inkl. kortheden 19-21 hfp. Eksempel:

EB65 KD73
7 KB2
KBT D74
EK532 B76

1 1
4 4 Vest lover fit i spar, 16-18 hp og korthed i hjerter, ialt altså 19-21 hfp hvilket er nok til at kræve til udgang. Øst har spild i hjerter og står af i udgang.


Bemærk at den sidste del af konventionsbeskrivelsen falder bort hvis man vælger at spille med minisplinter.


Revideret 20. marts 2018