Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
Game Try Double
https://bridge.kromann.info/Convention/1009965


- eller Maximal double. Konventionen har mig bekendt ikke et dansk navn.

Mange af os bruger langfarvetrialbid når vi vil opfordre til udgang i en kendt majorfit:


V N Ø S


1 pas 2 pas
3

Betyder omtrent: Kan du dække nogle tabere i klør, så skal vi i udgang. Ellers stå af i 3.


Det kan vi ofte også bruge når modstanderne melder ind:

V N Ø S


1 (2) 2 pas
3


Men undertiden er der ikke plads til et langfarvetrialbid, og så bruger vi i stedet Dbl med samme betydning. Det gælder hvis Syd i eksemplet ovenfor ikke melder pas, men 3. Nu er der jo ikke plads til 3 som langfarvetrialbid. 

Yderligere et par eksempler:

V N Ø S


1 (2) 2 (3)
?


V N Ø S


1 (2) 2 (3)
?


Her er 3 i det første og 3 i det andet eksempel blot konkurrerende. Hvis Vest var sikker på at vi skulle i udgang ville han jo melde den. Så der mangler plads til en opfordrende melding (et langfarvetrialbid) på tretrinnet, og det bruger vi så Dbl til. 

I disse to eksempler har modstanderne indmeldt farven lige under vores majorfarve og har støttet indmeldingsfarven. Uden aftale om Game Try Double bliver det umuligt for makker at vide om han skal melde videre hvis Åbner i alle tilfælde melder 3 hhv 3.

Konkurrence efter "Loven"

De konkurrerende meldinger afgives efter ”Loven” - det vil stort set sige efter antallet af trumfer. Dbl viser dermed en noget stærkere hånd:

V N Ø S


1 (2) 2 (3)
3 med fx:

E75
KD8762
63
E7Der er sikkerhed for 9-kortsfit i hjerter og i henhold til ”Loven” melder vi - konkurrerende - på tretrinnet.

Men

V N Ø S


1 (2) 2 (3)
Dbl

med fx:

ED5
KD876
7
E763Her er 15 hp og single i modstandernes farve, en væsentlig bedre hånd, hvor vi gerne ville afgive et langfarve trialbid i 3, men det er der ikke plads til efter modstandernes 3. Doblingen opfordrer makker til at stå af i 3 med minimum og uden honnørstyrke i klør, og ellers at melde 4.


9. oktober 2020