Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Langfarvetrialbids
https://bridge.kromann.info/Convention/1000432


Et langfarvetrialbid - ofte forkortet LFT - er en udgangssøgende melding efter at majortilpasning på totrinnet er fundet. Formålet er at undersøge om makker kan dække tabere i en sidefarve:

1 2
3! opfordrer til 4 hvis Svarer kan dække nogle tabere i ruder. Ellers melder Svarer 3 som sign-off.

Her er et eksempel, hvor Svarer har præcis de rette værdier og går i 4 efter et LFT i 3, selv med minimum til de 2:

ED
EKT962
K652
7
753
B87
ED98
854
Det er - som det ses af eksemplet ikke så meget et spørgsmål om honnørpoint hos Svarer som det er et spørgsmål om at få dækket taberne på Åbners hånd.

Formålet med et langfarvetrialbid er altså at undersøge om honnørerne på de to hænder spiller sammen, eller om der fx er en singleton over for langfarven, hvilket jo også er en måde at dække tabere på.

LFT fra Svarer

Også Svarer kan undertiden betjene sig af et LFT:

EK86
742
6
KD983
DBT42
EK
E952
53

1 1
2 3!
4

Åbners singleton er perfekt overfor en række tabere.

Støtten til 3 i majorfarven kan nu bruges til andet formål

Når ny farve på 3-trinnet nu er langfarvetrialbid, kan man anvende den videre støtte til 3 i majorfarven til at spærre modstanderne ude. Dette er navnlig vigtigt når Åbner er meget kort i den anden major.

Note: Nogle par bruger 3 i majorfarven til andre formål, fx som et langfarvetrialbid i trumffarven. Det sker jo at man kommer i en majorudgang hvor EKD i trumffarven er ude, og det er sjældent en succes.


2ut fra Åbner viser en opfordrende, ret jævn hånd

Hvis Åbner har de nødvendige 16-18 hp til at opfordre til udgang, men ikke har et godt langfarvetrialbid kan han opfordre med 2ut:

ED
EBT754
DBT
K7Note: Et alternativ til langfarvetrialbids er kortfarvetrialbids. Hvis Åbner kan vise en singleton (eller renonce) er det meget effektivt til at undersøge udgangspotentialet: Med småkort i den farve makker viser korthed i er der intet spild, og så meldes udgangen, mens en farve som KDxx over for en singleton er nærmest værdiløs, og man kan så stå af i 3M. Når jeg anbefaler Langfarvetrialbids frem for kortfarvetrialbids skyldes det alene at en sløj langfarve er langt mere almindelig end en singleton eller renonce. For en diskussion af kortfarvetrialbids og langfarvetrialbids samt Romex trialbids som forener de to, se Om langfarvetrialbids og kortfarvetrialbids. Dér er der også flere eksempler.


Revideret 18. november 2018