Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
Romex trialbids
https://bridge.kromann.info/Convention/1005006


Man kan vælge at spille med langfarvetrialbids eller med kortfarvetrialbids. Begge har fordele og ulemper. Se mere herom her: Om Langfarvetrialbids og kortfarvetrialbids.

Men man kan også spille med begge dele. Romex trialbids er en konvention der gør det muligt at spille både med langfarvetrialbids, LFT og med kortfarvetrialbids, KFT:

LFT meldes via 2 gange relæ, mens KFT meldes direkte (Langfarvetrialbid – den lange vej, Kortfarvetrialbid – den korte vej). Typeeksempel:

1 2
3 KFT i ruder

1 2
2ut 3 2ut: relæ, 3: nyt relæ
3 LFT i ruder


Den ”lange vej” består altså i to relæer (meldingen lige over seneste melding), hvorefter Åbner melder sin langfarve. Med hjerter som trumffarve ser det således ud:

1 2
3 KFT i ruder

1 2
2 2ut To gange relæ
3 LFT i ruder


Men: Hvis det var så nemt ville alle spille Romex trialbids! Som det ses bliver 2 første relæ når hjerter er trumf, og et kortfarvetrialbid i spar må derfor i dette ene tilfælde meldes på en lidt afvigende måde:


1 2
2ut! KFT i spar!Et LFT i spar når hjerter er trumf meldes tilsvarende via de to relæmeldinger tilbage til trumffarven:

1 2
2! 2ut! To gange relæ
3! LFT i spar

På samme måde med et LFT i klør når spar er trumf:

1 2
2ut 3 To gange relæ
3! LFT i klør


Altså: To gange relæ og derefter tilbage til trumffarven viser et langfarvetrialbid i relæfarven.

I alle eksempler herover er der brugt direkte støtte til 2 i major. Men trialbids bruges også efter meldeforløb som:

Vest Nord Øst Syd1 1
2

Vest Nord Øst Syd1 1
1 2

Vest Nord Øst Syd1 1 2

Vest Nord Øst Syd1 Dbl 2

Vest Nord Øst Syd1 2 Dbl


Dvs i alle tilfælde når 1M er støttet til 2M. Dog ikke hvis fjerde hånd melder farve, fx:

Vest Nord Øst Syd1 pas 2 2/3/3


Og nu en stribe eksempler:

Vest Nord Øst SydKT2
EDB65
6
EBT7
D9
K95
8632
D6321 2
3 4 3: KFT. 4: Intet spild i kortfarven. Fx med disse hænder:


______________________________

KT2
EDB65
6
EBT7
T98
K95
KD32
9321 2
3 3 3: KFT. 3: Afslag. Alt for stort spild over for kortfarven.______________________________

E765
EDB65
B
965
KDBT8
K52
KD87
81 1
2 3 3: KFT
4 Intet spild i klør______________________________

E7
KD96
BT9
E965
KD86
EBT52
8
K7431 1
2 3! KFT i ruder
4 Et par lavhonnører over for et KFT er til at leve med


______________________________

EBT64
K6
ED
D976
K73
E987
86543
81 2
2ut! 3 To gange relæ
3! 4 3: LFT i klør! 4: Single klør over for et LFT i klør er fint______________________________

T
DB875
EK94
KD9
874
ET9
DB2
B865
1 2
2ut! 4 2ut: KFT i spar! Singlen i spar viser implicit længere farver i de to minor. Alle Østs lavhonnører er dermed aktive, og et spring til udgang er rimeligt.


Det sidste eksempel illustrerer fint fordelen ved trialbids. Uden dette redskab måtte man formentlig melde:

1 2
3 pas

Det ses også tydeligt, at et LFT ikke giver mening på Vests hånd. Vest har jo selv god kontrol med de to minorfarver. Hvis man kun spiller med langfarvetrialbids måtte Vest måtte skyde på 3 eller 4.


Når man spiller trialbids medfører det den ændring i grundsystemet, at fortsættelse i trumffarven er svagt og spærrende:

1 2
3

er blot et forsøg på at afholde modstanderne fra at komme billigt ind i meldingerne, fx med disse hænder:

87
EKB63
K764
BT
643
D72
DT
K9652Hvis Vest her blot melder pas er det til at forudse at Nord eller Syd med en balancering (2 eller Dbl) finder deres sparfit.


Let revideret 9. juli 2015