Konventioner
Bridge Konventioner
- Minoråbninger
Nogle særlige forhold ved minoråbninger
https://bridge.kromann.info/Convention/1009739


Som de fleste af os spiller har vi stærkt fokus på major. Derfor spiller vi med femfarveåbninger i begge major, hvor vi har et fintmasket svarsystem i form af Splint, (omvendt) Bergen, Bekkasin o.a.

Men hvad så når makker åbner 1 eller 1 og du har fit til hans minor?

Regel nr. 1 er: Meld først en majorfarve hvis du har en; i nedenstående meldeforløb benægter Svarer altså en firfarve i major:


V N Ø S
1 2


1 3


1 1ut


1 3utNote: Hvis man spiller Offensiv Michaels, bruges sekvenserne 1 - 2 og 1 - 2 til at vise begge major.
Hvis man spiller Omvendt Minor er 1 - 2 og 1 - 2 stærkere end 1 - 3 og 1 - 3.


Regel nr. 2 er: fokusér på sans i stedet for en minorkontrakt. Sansmeldinger fra Svarer lover en jævn hånd og fit til Åbners minor. Hvis Svarer derimod støtter i minor lover lover han derimod fit og en skæv hånd.

I meldeforløbet

1 2

viser Svarer 6-9 point, heraf mindst to støttepoint, altså fx en singleton eller to doubletonner ved siden af sin ruderfit.

Havde Svarer haft en jævn hånd med 6-9 hp havde han meldt 1ut, med 10-12 hp havde han meldt 2ut, og med 13-15 hp 3ut.

Vi spiller altså lidt anderledes når vi har en minorfit end når vi har en majorfit. Her kommer en række eksempler.

Din makker åbner 1:

K754
8
53
D98653

Meld 1. Meld altid en majorfarve hvis du har en, før du støtter en minor. Klørstøtten kan forhåbentlig vises i næste rundeK87
BT
763
DT632Meld 1ut. Jævn hånd med klørstøtte. Perfekt til 1utReglen om at svarhånden skal være jævn for at melde sans (dvs max indeholde én doubleton) skal tages med et gran salt:

K7
K6
E86
D87632


Meld 3ut. Her er ganske vist to doubletonner, men begge majorkonger er beskyttet i udspillet.Alternativt kunne du melde 3, men du risikerer pas fra Åbner, hvis han ikke har hold i begge major, og det er der ikke så gode chancer for når du har begge majorkonger.

Din makker i Vest åbner nu 1

K7
K6
765
ED8653


3ut. Du kunne sagtens melde 2kl, men argumentet for at få kontrakten på din hånd er det samme som i forrige eksempel.K76
-
KD532
D9864

Meld 2. Ny farve er som altid krav for en runde. Hånden er med 15 hfp for stærk til 3. Det er tænkeligt at vi skal ende i 5 eller måske 6, men det kan jo også godt være at vi skal spille sans, så vi tager det gelinde!Modparten melder ind 

En af de vigtige afvigelser fra hænder med majorfit er, at vi ikke umiddelbart spærrer efter ”loven” med en svag hånd med mange trumfer. Denne regel falder dog bort hvis der meldes ind:

V N Ø S


1 (1) 3!

Svarer viser her blot under 9 hfp med ruderfit. Der er ikke fire hjerter og 6+ hp, for så havde han doblet negativt. Svarers hånd kunne fx se sådan ud:

72
K84
K8763
876
Med 10+hfp kan man ligesom når vi har en majorfit overmelde i fjendens farve (Unassuming cuebid) der viser fit og spørger efter hold i fjendens farve. Fokus er altså stadig på en sanskontrakt:

V N Ø S
1 (1) 2! (pas)
2ut (pas) 3ut


KD6
DB93
ET98
75
B7
K86
K7632
EK2

Har vi hold i alle farver?

1. Efter enkeltstøtte, hvor Svarer viser 6-9 hfp uden en major firfarve, vil Åbner oftest melde pas med op til 15-16 hp, da der ikke kan være udgang i hverken major, sans eller minor. Det betyder, at ny farve fra Åbner er udgangssøgende med omkring 17 hp, og meldingen er holdvisende; derefter kan Svarer vise sit laveste hold. Hold vises billigst muligt, og hvis en farve springes over viser det manglende hold. Eksempler:

KB42
ED
KDT32
KB
8
K72
B9874
DT62

1 2
2 3
3utD97
ED2
EK9
KB87
K6
T3
BT8
D65432

1 2
2 2 2: Hold i spar, ej hold i hjerter
3utPå denne måde kan man også undgå at lande i en uheldig sanskontrakt:


765
EDT
EKD
KB32
B4
K9
873
D9765

1 2
2 2
3 pas

3: ej hold i spar

2. Efter dobbeltstøtte er der sikkerhed for firkortstøtte til åbningsfarven og 10-12p (incl 2 støttepoint) og manglende firfarve i major. Med en lille åbningshånd melder Åbner pas; med lidt tillæg går han mod 3ut ved at melde sit laveste hold. Det samme gælder efter Svarers spring til 2ut: Åbner kan vælge selv at melde 3ut med lidt tillæg, men han kan også vælge at melde ny farve, som på samme måde som ovenfor viser laveste hold:
 

765
EDT
EKD
KB32
ED4
K9
873
D8765

1 2ut
3 3ut

Øst ved at Vest har et problem i enten hjerter eller spar. Han har hold i begge og melder udgangen.

Slemambitioner

Når en af parterne går videre efter at der er meldt udgang i sans er vi på vej mod en slem. Blot et enkelt eksempel til illustration:

7
E
EKB652
EK975
ED8
K93
D987
D83
1 3ut 3ut: 13-15 jævne
4 4
4ut! 5 4ut: 1430, 5: 1 es
6


Øst vil nok flytte 6 til 6ut, men det er en anden historie


Note: Hvis man spiller Gerber, hvad jeg ikke gør, vil 4 være et spørgsmål efter esser. Det samme gælder hvis man spiller Minorwood


17. december 2018