Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
Konstruktive svage 2-åbninger
https://bridge.kromann.info/Convention/1009445


Mange spiller svage 2-åbninger i major med et stort spænd i styrken, typisk fra 6-10 iz, og måske noget svagere uz. Hvis man kan håndtere Multi 2 kan man øge præcisionen i meldingerne meget ved at spille åbningerne 2/2 som "konstruktive svage 2-åbninger". Styrken ligger så på 9-11 hp (mellem 8 gode og 12 dårlige point). Ringere hænder en det må så åbnes med Multi 2.

Her er nogle hænder der kvalificerer til en konstruktiv svag 2-åbning:

KB7542
8
EB86
T5Åbn 287
DB8632
EB5
KB5Åbn 2, 12 dårlige pointEKB752
74
876
92Åbn 2, 8 gode point.Fordelen ved den afgrænsning er, at Svarer (makker til 2-åbneren) véd, at der er tale om en anstændig farve og det gør det lettere at finde det rigtige niveau at spille på. Hvis Svarer sidder med

D65
EK
7653
EDT2er det jo ikke uvæsentligt om Åbner har


EKB987
B32
9
876

eller

KT9872
B32
K9
86
Der er kun 1 points forskel på de to hænder, men hvis man åbner begge med 2 kan det være svært at melde 4 med den første og stå i en delkontrakt med den anden.

Det skal selvfølgelig ikke afholde os fra at spærreåbne med hånd nr. 2, men det må så ske med Multi 2.

Tilbage står så at aftale et værktøj til at undersøge udgangspotentialet, evt. slempotentialet, og det er ikke noget stort problem. Hvis du spiller Steens 2ut, Stenberg eller Bekkasin kan du genbruge hvad du har i værktøjskassen allerede. Jeg spiller helst Bekkasin, og i eksemplerne nedenfor er brugt den konvention.

Når Åbner med en konstruktiv svag 2-åbning viser 8-11, måske 12 hp, sætter vi den nedre grænse for at undersøge udgangsmuligheden i majorfarven til ca. 15hp. Så man skal altså være en smule stærkere end sædvanligt for at søge udgang med Bekkasin. Her er en oversigt over de mulige meldinger efter åbningen 2:

2 2ut
3 Minimum (8-9 hp) med eller uden korthed i en sidefarve
3 Maximum (10-12 hp) uden korthed
3 maximum og korthed i klør
3 Maximum og korthed i ruder
3ut! Maximum og korthed i den anden major.

Det kedeligste svar er 3 (minimum) men der kan jo være en korthed som får Svarers hånd til at stige i værdi. Det kan Svarer undersøge ved at melde 3. Eksempel:

EDBT65
8
D765
83
K98
B76
EK2
KD72
2 2ut
3 3
3ut 4 3ut: korthed i hjerter

Når Øst får at vide at der er korthed i hjerter kan han se at udgang må være mulig selv om hans egen hånd har en ret kedelig fordeling.


Et eksempel mere:

EKB763
K82
76
92
D82
E943
E
EKD
2 2ut
3 4 4: cuebid
4 6 4: cuebid

Når Vest kan cuebidde i hjerter må han nødvendigvis have K, da han jo ikke kan have korthed i hjerter (det har han nægtet med 3). Dermed kan Øst umiddelbart tælle 12 topstik.21. maj 2017