Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Bekkasin 2ut
https://bridge.kromann.info/Convention/1002470


Bekkasin er en af Stenberg-varianterne, efter min mening den letteste og endda bedste.

2ut som svar på 1/ viser ægte fit (mindst firkortstøtte] og er krav til udgang. Bekkasin er (ligesom Steens 2ut) fokuseret på at få vist singletonner - evt. renoncer - både hos Åbner og Svarer, så man kan vurdere slempotentialet. Der skelnes i denne fremstilling i første omgang ikke mellem singleton og renonce; begge dele kaldes her blot "korthed". I noterne nederst er tilføjet en enkel skelnen mellem singleton- og renoncevisning.

Svarene på 2ut er

3 minimum med eller uden korthed
3 tillæg uden korthed, dvs ca 16+ hp
3 tillæg og korthed i klør
3 tillæg og korthed i ruder
3ut

tillæg og korthed i modsat major


Alle meldinger på tretrinnet er altså kunstige og skal alertes: 3, 3 og 3ut huskes bedst som en mundret remse: single klør, single ruder, single modsat major (selv om de altså også kan vise renonce i farven). De to billigste meldinger, 3 og 3 bruges til at vise hhv minimum (med eller uden korthed) og tillæg (uden korthed) hos åbner.

Bemærk: Svaret 2ut kræver 13+ honnørpoint! Fordelingspoint indregnes først i det efterfølgende meldeforløb.

Note: For dem der spiller med Splinter er det let at skelne mellem 13 hp og 13hfp hos Svarer: Efter åbningen 1 melder Svarer 3 (splinter) med denne svarhånd: 6 KD64 KD652 765

Åbner har minimum

En minimumshånd hos åbner er 12-14(15) honnørpoint.

Efter svaret 3 (minimum med eller uden en kortfarve) vil Svarer hyppigst gå tilbage til 4 i trumffarven. Kun hvis Svarer stadig ser et slempotentiale, spørger han efter en evt korthed hos Åbner med 3. Hvis Åbner har korthed i en sidefarve vises denne med de samme tre kunstige meldinger 3, 3 og 3ut som ovenfor, altså hhv single klør, single ruder, single modsat major. Uden en korthed skal Åbner skelne mellem om han har absolut minimum eller en god minimumsåbning. Med absolut minimum går han tilbage til 4 i åbningsfarven, med en god minimumshånd kan han afgive et cuebid på 4-trinnet. Efter svaret 3 er der tvungen korthedsvisning fra Svarer - igen med de tre korthedsvisende svar: 3, 3, 3ut.

Hvis der er vist korthed i en farve viser et senere cuebid i denne farve en renonce.


EK542 DB97
T K962
KD32 T9
543 EK21 2ut 2ut: udgangskrav med 4-kortstøtte
3 4

Med minimum over for minimum skal vi ikke længere end udgang.


EK542 DT97
T E962
KD32 ET
543 EK21 2ut
3 3 3: min., 3 spm om korthed
3ut 4 3ut: hjerterkorthed. 4: cuebid
4 4ut 4 er cuebid, 4ut er RKC 1430
5 6

5 viser 2 esser uden Damen

I dette tilfælde er Åbners singleton i hjerter perfekt overfor Exxx. Der er intet spild i hjerter, og cuebiddet i ruder garanterer K, så 6 må være næsten sikker med blot 12 hp overfor 17 hp.


EKB42
T9
KD32
43
T9876
EK2
ET
EK2

1 2ut
3 3
4 4ut etc...

4: cuebid, viser styrke i ruder og en god minimumshånd


Svarer har korthed

Efter Åbners 3 kan Svarer også selv vise tillæg og korthed. Det sker med de samme 3 meldinger som ovenfor: 3, 3 og 3ut, igen hhv: single klør, single ruder, single modsat major. Hvis Åbner har spild i Svarers kortfarve går han tilbage til udgang i trumffarven, uden spild afgiver han om muligt et cuebid.

973 E65
KD853 EB97
KD2 5
E9 KD865

1 2ut
3 3 3: minimum, 3: ruderkorthed
4

Stop her, makker, jeg har spild i ruder.


KD2 E65
KD853 EB97
973 5
E9 KD865

1 2ut
3 3 3: minimum, 3: ruderkorthed
4 4ut 4 er cuebid, god minimumshånd uden spild i ruder
5 6

5: 2 esser og trumf dame

Igen en god slem med 14 hp hos åbner og 14 hp hos svarer, men kortene passer perfekt sammen og Svarers single ruder over for tre små er guld værd. Forskellen på de to eksempler er alene, at der er byttet om på Åbners sparfarve og ruderfarve.

Åbner har tillæg

Alle andre genmeldinger end 3 fra Åbner viser tillæg. 3 viser tillæg uden korthed, og de følgende tre meldinger, 3, 3 og 3ut viser som før hhv. single klør, single ruder, single modsat major. Hvis Åbner viser tillæg og korthed vurderer Svarer sit spild i Åbners kortfarve. Er der spild går han straks i udgang, ellers afgiver han et cuebid. Hvis Åbner viser tillæg uden korthed (3) kan Svarer vise tillæg og egen kortfarve med de samme tre meldinger som ovenfor, 3, 3 og 3ut, hhv. single klør, single ruder, single modsat major. Herefter er det Åbner, der vurderer spild i kortfarven og enten melder udgang med spild eller afgiver et cuebid. Hvis Åbner viser tillæg uden korthed og Svarer heller ikke har en kortfarve, men tillæg, kan Svarer vælge at afgive et cuebid på 4-trinnet. I så fald skal der næppe meget under 33 honnørpoint til for at der kan meldes en god slem, og i så fald kan man måske med fordel melde 6ut i stedet for 6 i majorfarven.

Note 1: Man kan uden større vanskelighed udvide konventionen så man skelner mellem singletonvisning og renoncevisning på åbningshånden: Efter 2ut kan åbner vise en renonce med et spring til 4-trinnet med 4///. Når hjerter er den fastlagte trumffarve er et spring til 4 imidlertid uøkonomisk, og det må derfor vise stor sleminteresse og fungerer som Voidwood, s.d

Note 2: Bekkasin er ligesom Steens 2ut skabt af Steen Møller. Steen Møller anser den selv som overlegen i forhold til Steens 2ut. Ikke mindst fordi den er lettere at huske.

Note 3: Navnet på konventionen er et akronym dannet af navnene på deltagerne i et Steen Møller-hold: Bettina Kalkerup, Kirsten Steen Møller, Karsten Pedersen og Steen Møller selv.


Let revideret 24. september 2019