Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* Tofarvede indmeldinger
https://bridge.kromann.info/Convention/1008386


Makkers indmeldinger passer os langtfra altid: Fjenden åbner 1, du melder pas, næste hånd melder 1, og nu melder makker 1 ind, en farve hvor du er helt blank, hvorimod du har en anstændig klør- og hjerterfarve.

Den risiko nedsættes betydeligt, når man betjener sig af tofarvede indmeldinger, fx Michaels cuebid og Usædvanlig Sans over fjendens farveåbninger, og Brozel eller andre forsvar mod sansåbninger.  Til gengæld er enfarvede hænder noget hyppigere end tofarvede. På en almindelig spilleaften i klubben tager du omkring 6-8 hænder op med en 5- eller 6-farve uden sidefarve. Antallet af hænder med 5-5 fordeling er kun omkring 1-2 pr. spilleaften. Hvis man tillader både 5-5- og 5-4-fordelinger øges antallet dramatisk til omkring 8 hænder pr spilleaften, men så skal man jo også have et system der gør det muligt at finde den bedste fit af de to farver makker har lovet. Det er baggrunden for at nogle aftaler, at Michaels cuebid eller usædvanlig sans altid viser 5-5-fordeling, mens andre finder 5-4 ok.

For at illustrere det ovenstående følger her nogle meldeforløb med tilhørende Indmelder - og Fortsætter hænder.

Eksempel 1

Syd åbner 1, Øst-Vest spiller med Michaels cuebid, men forlanger 5-5 fordeling:

V N Ø S


1
1 pas ?


KD543
KD87
7
983
-
B876
9654
KD765
Øst må vel melde pas, men vi er ilde ude hvis Vest ender med at skulle spille 1 med otte trumfer ude og en god, lang ruderfarve imod, når trumferne er brugt op.

Samme åbning, 1 i Syd, men Øst-Vest tillader nu 5-4-fordeling:

1


2! pas 2


Eksempel 2

Åbning 1 i Syd, Øst-Vest spiller Michaels cuebid og tillader 5-4 fordelinger:

V N Ø S


1
2 pas ?

KD64
KD753
643
2
B8
B8
EDBT2
EK84
Skal Øst vælge hjerter eller spar? Og på hvilket niveau? Her kræves et solidt system til både at vælge den rigtige farve og finde ud af makkers styrke for at afgøre om vi skal i udgang eller ej. Med den version af Michaels cuebid som anbefales i mit opslag herom går det:

1


2! pas 2ut! pas

2ut er stærkt relæ

3! pas 3! pas

3 viser max, 3 spørger om bedste farve

3! pas 4 a.p.

3 viser hjerter - farven vises krydsvendt.


Når værktøjerne er i orden er det intet problem, men der er altså noget huskestof.

Hvad skal man vælge

Det er min anbefaling at spille med de tofarvede indmeldinger Michaels cuebid og Usædvanlig sans over fjendens åbninger på 1-trinnet. Dermed kan man vise de fleste farvekombinationer. De almindelige indmeldinger viser så en 6-farve eller en god 5-farve og 6-16 hp (evt 8-16 iz), og doblinger viser som udgangspunkt begge major 4-4 over en minoråbning og den anden major over en majoråbning. Endelig vil jeg anbefale svage springskift, WJO, med hænder under åbningsstyrke med en 6- eller 7-farve. Demed får Indmelders makker (Fortsætter) de bedste forudsætninger for at agere rigtigt.


21. december 2015