Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Bergen raises - Omvendt Bergen
https://bridge.kromann.info/Convention/1000423


Systemet bygger på loven om det totale antal stik (som vi også bruger efter fjendens indmelding og ved egne indmeldinger). Ideen er at lade svarer vise både antallet af trumfer og pointintervallet med svarers første melding på svarhænder med fit til makkers majoråbning. Med svage hænder spærrer vi i henhold til den vigtigste bridgeregel "mange trumfer - mange stik". Hvis Åbner har 12 flade HP og Svarer har 4 HP er der med sikkerhed udgang på den anden led. Derfor skal der spærres så højt, som det er forsvarligt. Med svage svarhænder hæves makkers åbning til tretrinnet med fire trumfer og til firetrinnet med fem eller flere trumfer. Disse svar dækker intervallet 0-6 point (honnør- og fordelingspoint). På 2-trækket vises tre trumfer og 6-9; denne melding er altså konstruktiv. Med ægte støtte og mere end 7 point bruges de kunstige Bergen-svar 3 og 3: Med 7-9 point svares i første omgang 3 og med 10-12 point svares 3. Bergen raises dækker intervallet op til 12 point hos svarer. Med støtte og 13+ bruger vi Bekkasin, Steens 2ut eller Stenberg. Hele systemet:

V N Ø S

1 2 6-9 point, trekortstøtte, konstruktivt

3 0-6 point, firkortstøtte, destruktivt, fx med
D754 82 76 T875

4 0-6 point, femkortstøtte, destruktivt, fx med
D7542 8 765 T875

3! Bergen Raise: 7-9 point, firkortstøtte, konstruktivt

3! Bergen Raise: 10-12 point, firkortstøtte, konstruktivt.
Åbner kan nu med 3 spørge om der er 10 eller 12.

Svarene efter åbning 1 er parallelle, når åbningen viser 5-farve. Ellers kræves (iz) et hjerterkort mere til støttemeldingerne. Nogle eksempler: Hvad melder du med Østs hænder?

1 ?

DB98
K6 Meld 3, 10-12 point. Hvis makker spørger
9752 med 3 (se nedenfor), springer du til udgang
EBT med denne maximumshånd.

______________________________

T9763
K6
E5
9765 Meld 3 (der dog kun lover en firfarve). Overvej at melde 4 straks!

______________________________

9653
-
8743
98652 Meld 3! Lover 0-6 point og 4 spar

______________________________

DB6 Meld 2, konstruktivt, 6-9 point
6
D95
T98432
Videre meldinger

Videre meldinger fra Åbner efter de konstruktive svar er langfarvetrialbid på 3-trinnet og cuebid på 4-trinnet (og 3, når der er åbnet 1).

Bemærk den kunstige 3 efter 3, som spørger om Svarer har 10 eller 12p. Med max går Svarer i 4M ellers står han af i 3M.

Med en lille åbningshånd melder Åbner pas til 2/ (eller hæver til tretrækket, spærrende).

Med en lille åbningshånd og svarene 3 og 3 går Åbner tilbage til 3/, som er slutmelding; med ekstraværdier går han i 4/. Eksempler:

ED543 K987
ED6 K54
92 87653
K74 E

1 3
4 4 4 og 4 er cuebids
4 Uden et rudercuebid står åbner af i 4

______________________________

E8 975
KB765 D984
EKD 762
876 EB5

1 3 7-9 point og fire hjerter med.
4

______________________________

ED8764 KB95
ED7 KB8
E B975
E86 K7

1 3
4ut 5 5 (RKC1430) = 1 eller 4 esser
5ut 7 5ut gen. storeslemopfordr. 7 - med to uviste konger må
der være storeslem når makker har garanteret alle 5 esser
og trumf Dame.

______________________________

EK76 52
EB864 K9753
ET9 KB6
6 943

1 3
4 pas

______________________________

KBT987 E653
KB8 7
ET9 65432
87 932

1 3 Firkortstøtte, 7-9 point
3 Pas 3=Minimum

______________________________

KBT987 D9743
KB7 3
E8 952
76 D52

1 4 Den vinder ganske sikkert ikke, men det må
være et godt offer mod 4 på den anden led.Note 1: Konventionen har navn efter opfinderen Marty Bergen. Den her beskrevne måde at bruge meldingerne 3/ på er omvendt i forhold til den oprindelige udformning af konventionen. Som her beskrevet er det korrekte navn på konventionen "Omvendt Bergen" eller "Reverse Bergen".

Note 2: Lidt mere om trekortstøtte. Som nævnt er bogmeldingen med tre trumfer og 6-9 point 2/. Men hvad gør man så med tre trumfer og 10-12? Makker åbner 1 og du har

D76
K65
ED94
752

Meld 2 og støt makker til 3 i næste melderunde. Det viser præcis 10-12 og trekortstøtte. Når du kun har 3 trumfer med vil du altid have en firfarve at melde først. Det samme gælder med trekortstøtte i hjerter: Enten har du en firfarve i spar du kan melde først og springstøtte i næste omgang, eller også har du en 4+ farve i minor at melde først. Det forudsætter naturligvis at man spiller med 5-farveåbninger også i hjerter. Med trekortstøtte og 13-15 kan man aftale en særlig variant hvor svaret 3ut viser præcis dette pointinterval og trekortstøtte. Med hånden ovenfor, men forstærket med D i stedet for en lille klør, så der med sikkerhed er point til udgang, og trekortstøtte til majoråbningen kan man i et hug med 3ut-svaret vise den begrænsede støttehånd med 13-15 point og en jævn hånd med honnørerne fordelt på farverne. Det er en brugbar aftale for springet til 3ut bruges ellers ikke til noget. Åbner kan lade kontrakten stå i 3ut i stedet for 4 med en ligeledes jævn hånd og minimum. I en parturnering kan de 10 points forskel på scoren for 4 og 3ut med 10 stik være afgørende.


Rev. 21. maj 2016