Konventioner
Bridge Konventioner
Sansåbninger og svar
* Små og store sans'er - fordele og ulemper
https://bridge.kromann.info/Convention/1002569


Sansintervallerne har rykket sig betydeligt gennem tiderne. På Gorens tid var det almindeligt at 1ut viste 16-18, og sådan spilles der stadig mange steder, navnlig i udlandet. I takt med at spillestilen bliver stadig mere aggressiv rykker intervallet nedad og de fleste klubspillere spiller 15-17 sans, mens det er mere blandet blandt de stærke spillere. En optælling af systemkort i 1. division viser at 12 ud af 30 par spiller 15-17 ut, 13 spiller 12-14 ut og 5 spiller variable sansåbninger (afh. af zonestilling og/eller om det er i 1.-2. hånd eller 3.-4. hånd der åbnes).

Hvis man spiller 12-14 ut viser sekvensen 1x - 1y, 1ut (fx 1 - 1, 1ut] 15-17 hp. Se konventionen xy-ut. 1x - 1y, 2ut viser stadig 18-19, og åbningen 2ut viser stadig 20-21 etc.

Hyppigheden af modstandernes strafdoblinger (eller dbl efterfulgt af strafpas) stiger naturligvis når man spiller små sansåbninger. Derfor skal man have et flugtsystem. I konventionsoversigten er der to forslag: Den ret enkle Redningsbæltet og det lidt smartere flugtsystem Exodos Transfers. Selv om man spiller 15-17 ut kan man i øvrigt også have glæde af en af disse konventioner.

Fordele ved de små sans'er

a)   1ut spærrer bedre for modstanderne end åbningen 1 i farve. Hvis de vil ind i meldingerne skal de nu starte på totrinnet.


______________________________

b)   Vores åbning 1 i farve viser enten en 5-farve eller mere end 15 point. Der kan jo ikke være minimum og en jævn hånd, da man så åbner 1ut. Dette er en lidt overset fordel ved de små sans'er. Den er nyttig når modparten melder ind:

1 1 ?

986
64
K654
KT72

Svarer kan her med sindsro konkurrere i 3, for enten har Åbner 5-farve i ruder, eller også har han en jævn hånd med 15-17 eller 18-19, som han ville genmelde 1 eller 2ut. Han kan ikke have 12-14 jævne.

Noget tilsvarende gælder i sekvenser hvor Åbner støtter Svarer:

1 pas 1 pas
2


Hvis man spiller 12-14 ut viser 2 jo enten mindst 15 point og en jævn hånd (der ville have genmeldt 1ut) eller - hvis Åbner har mindre end 15 hp - en ret skæv hånd med mindst to doubleton'er og altså mindst 2 støttepoint.


______________________________

c)   Hvis man spiller 15-17 ut åbner man 1 og genmelder 2 efter makkers 1

B5
D542
DB9
KDB6
Og der er jo kun 12 skrabede point at gøre godt med.

Hvis man derimod spiller 12-14 ut åbner man den hånd med 1ut. Så finder man ikke 4-4 fitten i hjerter, men det er jo også spørgsmålet om 2 er en bedre kontrakt med disse to hænder:

B5
D542
DB5
KDB6
D43
B983
K97
53

Antagelig er 1ut den bedste kontrakt.


______________________________

d)   De små sans'er gør det nemmere for os at kæmpe om delkontrakterne. Efter åbningen 1ut kender makker præcis den samlede styrke, og hvis vi åbner 1 i farve kan han også gå ud fra at det er en 5-farve, eller en ikke-minimums hånd der er åbnet på. (Se ovf.)


Ulemper:

a)   Som nævnt sker det at man ikke finder en majorfit, hvor det er bedre at spille 2/ end 1ut; se følgende eksempel:

E764 KD92
B3 876
KD72 BT3
D84 K76

Hvis man spiller 12-14 ut vil man oftest spille 1ut idet alle passer til åbningen 1ut. Hvis man spiller 15-17 ut vil man åbne 1, få svaret 1 og således finde sparfitten.

Men dette problem findes findes fuldstændig tilsvarende for 15-17 sans'en: Flyt K fra svarhånden til åbningshånden og problemet er præcis det samme med den store sansåbning.


______________________________

b)   En anden ulempe kan være at man giver bedre plads til fjendens indmeldinger på 1-trinnet når man sidder med en jævn 15-17 hånd som jo så skal åbnes med 1 i farve. Fjenden får hermed givet et vigtigt signal om udspil og kan stundom også holde os ude af en god 3 ut. Eksempel:

EK9 D76
BT7 D92
KB4 DT865
KT85 EB

1 pas 1 1
? Efter fjendens indmelding 1 kan det være vanskeligt for ØV at finde den gode 3ut.

Nogle særlige problemhænder

Når man spiller 12-14 ut skal man i nogle tilfælde forudse et genmeldingsproblem efter makkers svar 2-o-1:

E7
D8532
K5
E964

Hvis man åbner denne hånd 1 og får svaret 2 får man et genmeldingsproblem: 3 vil være udgangskrav, og 2ut vil vise 15-17, men hånden har kun 13 hp.Bedste åbning er formentlig 1ut, selv om hånden rummer to doubleton'er. Alternativt må man genmelde 2.


______________________________

KD6
D8763
6
EDB3

Hvis man åbner denne hånd 1 og får svaret 2 har man ligeledes et genmeldingsproblem. Her er næppe nogen anden mulighed end at genmelde den dårlige hjerterfarve. Får man svaret 1 er problemet at støtte til 2 viser minimum, og et spring til 3 viser firkortstøtte.

Hvis man ikke er bange for en gang imellem at lave en rigtig bund kan man jo undtagelsesvis åbne 1ut og det går godt hver gang makker overfører til spar, men det går sandsynligvis skidt hver gang makker passer.


______________________________

Også efter svaret 1-o-1 kan genmeldingsproblemet opstå:

E7
B5
KD64
D8743

Hvis man åbner denne hånd 1 og får svaret 1 får man et genmeldingsproblem: 2 er revers og viser mindst 16 hp, og 2ut viser 15-17, men hånden har kun 12 hp.


At åbne denne hånd 1ut er en løsning for de dristige, og har man ikke valgt den må man genmelde 2 - og måske ærgre sig over at man ikke åbnede 1.

Det er dog værd at bemærke, at disse genmeldingsproblemer ikke er forbeholdt en 12-14 ut. Også 15-17 sans kan give sådanne problemer:

ED
6
KD64
ED8743

Denne 17 hp-hånd åbnes 1; efter svaret 1 får man et genmeldingsproblem: 1ut viser 12-14, 3 viser 16-18 men hånden er nu blevet meget mere værd på grund af ruderfitten; 4 viser 19-21 men forbigår 3ut; 3 viser styrken men skjuler ruderfitten; genmeldingen 2ut viser 18-19 hp og en jævn hånd. Man kan evt fosøge sig med 2 og håbe på, at makker kan melde 3ut. Risikoen er at makker støtter i spar. Men så må man flytte til 5, og så bliver det vanskeligt at finde en mulig ruderslem.

Sammenfatning

Jeg har spillet 12-14 sans i flere år og det er min erfaring at 12-14 sans samlet set har en lille fordel frem for 15-17 sans. Navnlig den omstændighed at fjenden skal begynde på 2-trinnet hvis de vil blande sig er ganske virkningsfuld. De fleste modstandere har et langt mere upræcist system efter deres egne indmeldinger på to-trinnet end efter deres indmeldinger på 1-trinnet.

Revideret 14. januar 2017