Konventioner
Bridge Konventioner
- Sans-forsvarskonventioner
Woolsey mod 1ut
https://bridge.kromann.info/Convention/1000451


Woolsey er stort set identisk med Multiforsvar, blot er betydningen af Dbl ændret til at vise en 4-farve i major og en længere minor.

Med Woolsey opgiver man altså "strafdoblingen" i anden hånd, som viser egen god sanshånd bag på sansmelderen. Til gengæld får man mulighed for at finde en 4-4 fit i major som giver mulighed for at konkurrere på 2-trinnet.

Svar på makkers Dbl
Vest Nord Øst Syd
1ut dbl pas 2 søger minorfarven. Dobler melder pas med klør eller korrigerer til ruder
2 søger majorfarven
2//3/ Naturligt, egen god 6-farve, for at spille.

Vest Nord Øst Syd
K764 E2
967 T53
D8743 9652
E D762 Her har Fortsætter ingen majorfarve, så det gælder blot om at finde minorfitten:

1ut Dbl pas 2
pas 2 pas pas

Man kan søge efter minorfarven først og derefter majorfarven. Eller man kan søge efter majorfarven og derefter foretrække minorfarven. Det vil næppe være muligt at lande i en kontrakt ringere end en 7-kortsfit.

Vest Nord Øst Syd
E865 KT2
76 T983
KD985 7
T8 B9753

1ut dbl pas 2
pas 2 pas 2 Først prøves med 2, om minorfarven skulle være klør. Efter det skuffende svar søges med 2 efter bedste major: Dobler melder pas eller korrigerer og i eksemplet står vi så i en rimelig 2 på 4-3 fitten.______________________________

Vest Nord Øst Syd
K6 E975
E765 83
K7632 D98
65 K742


1ut Dbl pas 2
pas 2 pas 3 Ok, så lad os spille i din minor
pas 3 pas pas


______________________________

Vest Nord Øst Syd
K7 E86
K875 T96
KD765 T9
76 KB854


1ut Dbl pas 2
pas 2 pas 2 2: Ok, så lad os spille i din major.
pas pasKonventionen har navn efter den am. bridgespiller Kit Woolsey, 1943- .


Rev. 27. januar 2015