Konventioner
Bridge Konventioner
- Sans-forsvarskonventioner
* Multiforsvar mod 1ut
https://bridge.kromann.info/Convention/1000463


Multiforsvar er en kombination af Landy, multi 2 og tofarvede indmeldinger. Hvis man spiller Multi-forsvar er Dbl forslag til straf med en hånd af mindst samme styrke som åbningsmeldingen 1ut. Oversigt over meldingerne:

1ut Dbl Stærk jævn hånd (15-17 eller lidt stærkere). Se dog sidst i artiklen om dobling af små sans'er.

2 begge major 5-4. Det sædv. svar er præference til 2/. Derimod søger svaret 2 femfarven.

2 multi: 6+ majorfarve. Sædv. svar 2: pas eller korriger.Se nedenfor om svar på 2 og Plauken

2/ 5-farve i den meldte major og 4-5 farve i ubekendt minor. Det sædv. svar er pas eller 2ut for at spørge efter minorfarven.

2ut er den usædvanlige 2ut: viser begge minor

3/ naturlige meldinger, spærrende.

Svar på 2 (Multi)
Vest Nord Øst Syd

1ut 2 pas 2 Pas eller korriger. Alle svage hænder melder 2. Fx skal denne hånd melde 2: Exxxx - KDxx EDxx.
Skulle makker en god dag have spar, flytter han jo til spar, og så kan man støtte til udgang.

Vest Nord Øst Syd

1ut 2 pas 2 Dette viser en udgangsopfordrende hånd, hvis makker skulle have hjerter. Systemet er altså ganske det samme som beskrevet under

1ut 2 pas 3/ 3/ viser styrke i den meldte major, ingen interesse for den anden major og udgangsinteresse. 2-melder skal støtte til 4-trækket med xxx eller Hx i farven. Eks., hvor fortsætter melder 3:
Vest Nord Øst Syd

EBT875 -
987 EDBT52
98 EKT
T9 KD72

Men meldinger på 4-trinnet er stadig "Pas eller korriger":

Vest Nord Øst Syd

1ut 2 pas 4 meld pas hvis du har hjerter, ellers korriger. Spærrende. Et eksempel på en sådan hånd:
T986 987 6 ET953 Man har jo lov at håbe, at makker korrierer til 4!

Når 2 dobles eller der indmeldes


Hvis modstanderne indmelder farve eller dobler 2 gælder følgende:

Enhver farvemelding er for at spille, Dbl/Rdbl er for at få makker til at melde sin farve.


Vest Nord Øst Syd

1ut 2! 2 Dbl Meld din major (med mindre selvfølgelig det er spar).

1ut 2 3 Dbl Meld din majorfarve, makker

1ut 2 Dbl Rdbl Meld din majorfarve, makker


Plauken-svar på 2

Der spilles også med det stærke relæ 2ut, som viser udgangsinteresse uanset, hvor makkers farve er. Se . Med en god multi-hånd (dvs. 8-10HP og en rimelig 6-farve) meldes 3, med en dårlig multihånd meldes 3/, som er transfer til hhv. hjerter og spar. Efter 3 meldes relæet 3, hvorefter der overføres til hjerter med 3 og til spar med 3. Et eksempel:

1ut 2! pas 2ut!
pas 3 pas 3 3 = jeg har max til min multi. 3 er relæ
pas 3! pas 4 3 er overføring til spar. Det kunne være hænder som:
Vest Nord Øst Syd

KDT972 EB3
54 EBT
K76 DBT
98 KBT3

Svar på dbl.- Særlig om dobling af 12-14 sans

Multiforsvar bruges med fordel mod små sansåbninger, da dobler har fokus på strafdobling. Hvis Svarer (sansåbners makker) melder pas skal Fortsætter derfor vurdere om han har styrke til at strafpasse. Hvis Svarer flygter i en farve er alle meldinger naturlige, og dbl er (forslag til) straf med ca 8+ hp og noget godt i flugtfarven.

 

Vest Nord Øst Syd

1ut (12-14) Dbl pas pas! Pas! er strafpas, viser 8+ hp

1ut Dbl 2x Dbl Syds dobling er straf med 8+ hp og noget godt i x

Hvis fjenden spiller med at deres sanssystem er upåvirket af doblingen (2 fra Svarer er Stayman, 2/ overføring etc) er Dbl fra Fortsætter som altid udspilsdirigerende og viser ligledes ca 8+ hp, og Indmelder eller Fortsætter kan nu doble overføringsfarven fra Åbner som straf med egnede værdier i denne. Eksempel:

Vest Nord Øst Syd

1ut Dbl 2! Dbl Syds dobling er udspilsdirigerende
2! Dbl Nords dobling er straf

eller:

1ut Dbl 2! Dbl Syds dobling er udspilsdirigerende
2! pas pas Dbl Syds dobling er straf

I de tilfælde hvor Fortsætter er svag (0-7 hp), scrambler vi: Fortsætter melder sin laveste 4-farve og Indmelder viser uden 3-kortsstøtte til denne sin egen laveste 4-farve over denne indtil vi mindst har fundet en 4-3-fit på to-trinnet:

Vest Nord Øst Syd

1ut Dbl pas 2 2 er flugt med fx:
D76
853
BT65
765

Dette gælder også hvis Fjenden spiller Redningsbæltet eller lignende, så pas fra Svarer ikke viser noget om hans styrke men blot beder Åbner om at redoble. Med 8+ må Fortsætter her passe i første omgang og eventuelt strafdoble i næste runde:

Vest Nord Øst Syd

1ut Dbl pas! pas Østs pas er Redningsbæltet: Beder Åbner om at redoble.
Rdbl! pas 2x Dbl 2x er flugt (scrambling). Dbl er straf, Nord-Syds videre forsøg på at scramble sig ud af problemerne skal nu dobles. Hvis Syd i stedet havde meldt en farve nu ville det være konkurrerende med 8+ og korthed i x. Med en svag hånd (0-7) ville Syd have scramblet i første omgang.

Alle spring i farve fra Fortsætter er udgangsforslag i farven eller sans med mindst 5-farve og ca 9-11 hp:

Vest Nord Øst Syd

1ut Dbl pas 3 med fx:

87
KDT73
EBT3
85

Note: Man kan aftale, at doblingen bruges til at vise præcis en firfarve i en major plus en længere minorfarve. Med den ændring er konventionen kendt som Woolsey


 

Revideret 28. januar 2015