Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på sansåbning når fjenden dobler
Exodos transfers - flugtsystem når fjenden dobler vor 1ut
https://bridge.kromann.info/Convention/1003952


Hvis man spiller 12-14 sans stiger hyppigheden af modstandernes strafdoblinger naturligvis (eller dbl efterfulgt af strafpas). Derfor skal man have et godt flugtsystem.

Et godt flugtsystem skal kunne to ting: Det skal tillade os at spille 1ut redoblet, og det skal tillade os at flygte til en rimelig fit (mindst en 4-3 fit) på 2-trinnet.

Note 1: Man kunne tro at det var tilfredsstillende at spille 1ut doblet med 7 stik i et felt hvor mange andre blot spiller 1ut udoblet, eller helt andre kontrakter, og det er ofte også godt nok i alm parbridge; men spiller man imp (holdbridge, butlerpar) er der en voldsom forskel på om man får udgangsbonus eller ej. 1ut doblet og vundet med 7 stik giver 180 point uanset zonestilling, men 1ut redoblet med 7 stik giver 590, hhv. 790 i og uden for zonen.

Exodos transfers er et sådant flugtsystem. Det kan ses som en variant af Redningsbæltet.

Exodos transfers bruger transfers på hele 2-trinnet som flugt, når fjenden dobler vor sansåbning. Med Redningsbæltet kan Svarer kun overføre til major når han har en svag hånd med en 5+-farve i major og ikke er interesseret i at scramble eller at spille 1ut XX. Med Exodos transfers kan man gøre det samme med minor 5+-farver. Et eksempel på en hånd der er uegnet til at scramble med:


1ut (12-14) Dbl ?

K5
76
K8653
T982

Med Redningsbæltet må man her melde 2 og håbe på at Åbner melder 2; men man kan jo nok forudse at han snarere melder en major som sin laveste firfarve, og så sidder vi i saksen med en 4-2 fit som flugtfarve.
Når man spiller Exodos transfers kan svarer blot overføre til sin ruderfarve og passe til Åbners tvungne 2.

Vi aftaler derfor at Svarer med svage hænder og en femfarve (uanset om det er en major eller en minor) overfører til denne, når han ikke ønsker at spille 1ut XX. Hvis han ikke har en 5-farve passer han, hvilket er krav til Åbner om at redoble, hvorefter vi scrambler (melder firfarver nedefra til vi finder en 4-4 fit eller mindst en 4-3 fit).

Exodos transfers rummer følgende meldinger fra Svarer efter Dbl fra 2. hånd:

Pas krav til Åbner om at redoble (enten for at spille 1ut XX, eller for at scramble)
Rdbl transfer til 2
2 transfer til 2
2 transfer til hjerter
2 transfer til spar

Pas + en efterfølgende melding fra Svarer viser så i alle tilfælde en jævn hånd uden en 5-farve eller bedre, der må flugt-scramble. Men chancen for at finde en 4-4 flugt-fit øges noget når alle svage hænder med 5-farver i minor meldes som anført.
Pas + en efterfølgende pas til redoblingen viser den stærke variant, ca. 8+ honnørpoint, der ønsker at spille 1ut XX.

Systemet er uafhængigt af betydningen af doblingen:

Vest Nord Øst Syd

1ut (12-14) Dbl pas pas! Dbl er fx Brozel: langfarve. Pas fra Syd er strafpas. Hænderne kunne se således ud:

xx
Dxx
KDBxxx
xx
EKx xxxx
Exxx xx
xx xxx
Bxxx Exxx
DBxx
KBxx
Ex
KDx

Det er som altid meget vigtigt at Åbner husker konventionen og Redobler. Svarer i Øst kan nu scramble, her i klør som er laveste firfarve som Åbner passer til. Åbner ved fra Svarers første pas ikke noget om Svarers styrke, men efter strafpassen er det ikke svært at gætte, at Svarer ikke har meget at gøre godt med. Når Svarer nu begynder at scramble viser han også en svag hånd uden en 5-farve (havde han haft en sådan havde han jo med en svag hånd overført til den med det samme).


Når det er 4. hånd der dobler

Når doblingen først kommer i 4. hånd, kender Åbner jo intet til Svarers styrke. Her må Åbner i alle tilfælde redoble, og Svarer kan så strafpasse med ca 8+ hp, eller scramble. Vi bytter om på Nords og Syds hænder (og forudsætter stadig, at modstanderne spiller Brozel, hvor Dbl viser en ubekendt langfarve; derfor kan Nord ikke doble):

DBxx
KBxx
Ex
KDx
EKx xxxx
Exxx xx
xx xxx
Bxxx Exxx
xx
Dxx
KDBxxx
xxVest Nord Øst Syd

1ut pas pas Dbl Dbl viser stadig en langfarve og beder Fortsætter i Nord melde 2kl. Nords pas er derfor en strafpas.

Igen er det vigtigt at Åbner husker at redoble. Her vil Svarer så scramble og dermed vise en svag hånd uden en 5-farve. Hele meldeforløbet bliver så:

1ut pas pas Dbl
Rdbl pas 2 pas Vi lander i 2, som jo nok går ned, men som er en betydelig bedre kontrakt end 1ut X.

Det kan også være, at det går sådan her:

1ut pas pas Dbl
Rdbl 2 pas 2
pas pas pas Nu kan Øst ånde lettet op i bevidstheden om at vi har sluppet for at spille en 2 der ret sikkert vil gå en del ned.


Note 2: Denne beskrivelse af flugtsystemet er en variant med elementer fra Redningsbæltet, Exit transfers og Exodos. Disse og en række andre flugtsystemer findes beskrevet på David Stevensons bridgeside:. Min variant lægger vægt på muligheden for at spille 1ut XX, som er opgivet i Exit transfers, når doblingen kommer i 4. hånd. Exodos har også svarene 2 og 2ut med særlige betydninger, som jeg har udeladt.

Note 3: Exodos er græsk for udvej.

Note 4: I meldeforløb som 1ut    Dbl    pas!    pas, Rdbl! skal såvel Svarers pas som Åbners Rdbl alertes.


Revideret 31. maj 2015