Konventioner
Bridge Konventioner
Sansåbninger og svar
Jacoby transfers med brudt relæ og minortransfers
https://bridge.kromann.info/Convention/1000369


Med lidt ændrede svar på overføringsmeldingerne til major kan man i nogle tilfælde hvor der er superfit få lidt større præcision i meldingerne: Med 2 eller 3 kort i relæfarven (den farve, der overføres til) svares som normalt 2 i relæfarven.

Her er så de små ændringer:

Med 4 kort i relæfarven og minimum springes til 3 i relæfarven

Med 4 kort i relæfarven og maximum bryder åbner relæet, og der svares billigst muligt i en farve, hvor der er en ugarderet doubleton (højest Dx).

Uden en sådan ugarderet doubleton svares 2ut.

I eksemplerne her er brugt 12-14 sans, men princippet er det samme i 15-17 sans.

ED75 K8532
E76 DB2
95 KBT
KB98 E21ut 2! Overføring til spar
3! viser en maximumhånd, 4 spar og en ugarderet doubleton i ruder.
Dette bringer kontrakten mindst på 3-trinnet. Skulle makker have 0 point vil vi jo gerne spærre på tretrinnet med en nikorts fit i major. Hvis der som her er udgangsværdier hos svarer, er det nyttigt at vide, at der er en ugarderet doubleton i ruder på sanshånden, for så kan svarer lægge kontrakten på sin egen hånd, så han hindrer gennemspil af sin ruderfarve i udspillet. I dette tilfælde vil svarer selv melde 4. Hvis doubleton'en er uden betydning, kan svarer stadig lægge kontrakten på åbningshånden, idet han nu foretager en fornyet overføringsmelding. Hvis sanshånden i dette eksempel havde haft K9 og B109, skulle han svare 2ut! på transfermeldingen. Det ville vise en maximumhånd, 4 spar og ingen ugarderet doubleton.

Med 4 kort og minimum springes til 3 i relæfarven. Bemærk, at dette altså viser superfit og minimum Eksempel:

E6 873
D762 K9843
K63 985
E765 9432

1ut 2
3 Pas Viser minimum og superfit. Bemærk, at risikoen for at modstanderne finder deres 4 er langt større hvis Åbner nøjes med at melde 2. Denne måde at melde på følger princippet om at melde hårdt og spærrende med minimumsværdier og en god fit ("Loven").

Videre meldinger efter brudt relæ: Hvor det er hensigtsmæssigt, afgiver svarer en fornyet overføringsmelding til sin majorfarve for at lægge kontrakten på sanshånden. Eller svarer melder selv sin majorfarve på tre- eller firtrinnet og lægger dermed majorkontrakten på sin egen hånd.

To eksempler:

E7 K76
KD65 E9832
982 7
KB92 ED84

1ut 2!
2ut! 3! 2ut= 4 hjerter, max, ingen ugarderet doubleton. 3= fornyet overføring. Efter Åbners 3 kan Svarer nu gå mod slem, bedst ved et cuebid (3), eller med 4ut efter esser.


______________________________

1ut 2!
3! 4ut er esspørgemelding med spar som trumf. Svarer ønsker sandsynligvis at lægge en sparslem på sin egen hånd, måske fordi han har enkelthold i ruder og gerne ønske ruderudspil til sin egen hånd. Hvis han ville lægge kontrakten på sansåbners hånd, kunne han først melde 3 (fornyet overføring til spar)og melde 4ut efter esser efter svaret 3. Disse meldinger bruges også efter indmeldingen 1ut, medmindre fj. melder videre efter indmeldingen 1ut.

Minortransfers


2 er overføring til minor. Svar fra åbner er 3 med længst klørfarve, og 2ut med lige længde i minor eller længst ruder. Dette er stopmeldinger når svarer har en svag langfarve i minor.

Men overføringsmeldingen 2 kan også bruges til at vise to typer af stærke svarhænder:

1) 5-4 eller bedre i minor og en singleton i en majorfarve. Vises efter svarene 2ut/3 ved at melde kortfarven i major.

2) 5-4 i minor og to doubletoner i major. Vises efter 2ut/3 ved at melde 3ut. Disse meldinger kræver mindst udgangsstyrke. Eksempel:

KD8 E65
ET87 3
K632 ED94
D4 EK872

1ut 2!
2ut! 3!
4 Vest kan se, at der ikke er spild i hjerter, og at han har gode honnører i makkers minorfarver, så han satser på en minorslem frem for en sanskontrakt.

Man kan aftale, at 4 i eksemplet blot er en slemorienteret præference, der lægger det videre initiativ over på svarer, eller at det er Minorwood (RKC Minor), altså esspørgemelding med ruder som trumf.


Revideret 9. maj 2013