Om Kromann Bridge

Denne bridgeside blev påbegyndt i 2002 for at holde styr på hvad jeg spillede med skiftende makkere. Det har udviklet sig så det nu er en bridgeside som mange bruger til udvikling af deres system.

Konventioner

Hovedindholdet er Konventioner, en efterhånden ganske omfattende liste over konventioner, som jeg selv bruger eller har brugt. Øverst på konventionssiden kan man finde inspiration i opslaget 10 rigtig gode konventioner at spille med til at opbygge et godt system med makker.

Bridgelovene

I forbindelse med mit virke som turneringsleder i flere klubber har jeg gennem årene skrevet et antal artikler om bridgelovene. Artiklerne er ikke skrevet for turneringsledere, men for bridgespillere, som har brug for et generelt kendskab til de regler, som gælder, når der begås kulørsvigt, spilles ud fra den forkerte hånd etc.

Spørgsmål og svar

Jeg får ganske mange spørgsmål fra brugerne, og dem prøver jeg efter bedste evne at besvare. Jeg er hverken ekspert eller divisionsspiller, og dumme spørgsmål findes ikke! Spørgsmål som jeg skønner kunne have interesse for flere lægger jeg op under fanen "Spørgsmål og svar".   

Web by pixel

Min bridgeside er lavet i et Content Management System(CMS) udviklet af Web by Pixel. Designet skylder jeg min datter, Katja Kromann, der er CFO i Web by Pixel, megen tak for.

Jens U Kromann