Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* At åbne eller ikke åbne - 1., 2. og 3. hånd (20-reglen)
https://bridge.kromann.info/Convention/1010041


Dette opslag handler om hænder der er på kanten til at være åbningshænder, altså typisk hænder med 10-11 hp. Du sidder i første eller anden hånd, så din makker har ikke meldt endnu.

Lad os se på to hænder med 11 hp. Fordelingen af de 11 point spiller en betydelig rolle. En hånd som

EKDT943
7
DT98
7

er væsentlig bedre end

E6543
KT
DT98
D7

Skæv fordeling, honnører i langfarverne, honnører der understøtter hinanden etc. er alt sammen noget der taler for at opvurdere en hånds styrke. Den øverste er klart en åbningshånd, den nederste kan man med sindsro passe med og se hvad der sker.

Det kan også være at man skal spærre på fordelingshænderne. I det øverste eksempel ovenfor kan vi prøve at erstatte D med 2 så hånden ser sådan ud:

EKD6543
7
T982
7

Her må man tage zonestillingen i betragtning, og hvor mange gange der er meldt pas inden man er i tur til at melde. Hvis makker har meldt pas og du skal åbne i 3. hånd ville de fleste nok vælge at spærre med 3 eller endda 4. Nu er der jo ikke risiko for at spærre for makker. I tredje hånd kan man tillade sig lidt af hvert!

I første og anden hånd kan man i tvivlstilfælde støtte sig til 20-reglen:

20-reglen

Denne regel bruges til at afgøre om man kan åbne med mindre end 12 point i 1. eller 2. hånd, hvor makker ikke har meldt endnu. Reglen lyder:

Tæl antallet af point og antallet af kort i dine to længste farver. Hvis de to tal lagt sammen giver 20 eller derover, så åbn.

ED765
8
ET984
87


Hånden har 10 kort i langfarverne og 10 hp, summen er 20 og du kan åbne 1. Med 1 ruder mindre eller med B i stedet for D tilsiger 20-reglen at passe, ihvertfald i ugunstig zonestilling.

Bemærk at honnørerne i eksemplet sidder i de to 5-farver. Hvis man flytter spar Dame til hjerter- eller klørfarven har hånden langtfra en fordeling der tilsiger at man kan åbne.

Note: I så fald kvalificerer hånden til en 2-åbning, hvis man spiller med Bikini.

Endnu et vigtigt forhold ved anvendelsen af 20-reglen er: Der er ikke nogen fortrydelsesret! Hvis man har åbnet og makker melder ny farve, er det krav for en runde som altid, også selv om svaret er ubehageligt:

Vest Nord Øst Syd

76
KD754
6
KD632
Pas Pas 1 Pas
2 Pas ? Nu kan vi ikke få vist klørfarven, for 3 vil være udgangskrav. Der er kun én mulighed: at genmelde 5-farven i hjerter. Forhåbentlig fatter makker nu at 2 er (mere end) rigeligt!


Revers

Endnu et aspekt skal tages med i overvejelserne når man skal vurdere om en hånd skal åbnes på 10-11 hp: Er der et genmeldingsproblem?

Sammenlign disse to hænder:

7
DB754
KB92
E87og7
DB75
KB972
E87
Begge hænder har 11 hp, og den øverste er ret oplagt at åbne med 1: Hvis makker svarer 1 kan man i næste omgang melde 2.

Men hvis man åbner den nederste med 1 og makker svarer 1, kan man ikke i næste omgang melde 2, for det vil være en tretrinspresser eller revers og dermed krav for en runde. Makker har måske 7 hp og tre hjerter og to ruder og bliver nødt til at præferere til ruderfarven, og så er I i 3 på 11+8 hp. 

Der er nogle der hævder, at de "ikke spiller med revers", men så kan de lige så godt hævde at de "ikke spiller med Svarers 2. melding"! Eller ikke spiller med en forskel på kravmeldinger og præferencemeldinger.

Der er mere herom i opslaget om revers.

Revideret 15. oktober 2021