Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
Revers
https://bridge.kromann.info/Convention/1000436


Man taler om reversmeldinger fra Åbner, når han melder ny farve på 2-trinnet uden spring i en højere farve end åbningsfarven og makkers svarfarve. Makker tvinges dermed på 3-trinnet, hvis han vil præferere til førstmeldte farve. Eksempler:

V N Ø S

1 1
2

1 1
2

Hvis Svarer her med en svag hånd vil præferere til den førstmeldte farve, må han melde 3 hhv 3. Det siger sig selv, at det at melde revers kræver ekstra styrke i forhold til et meldeforløb som dette:

1 1
2

hvor meldingen 2 ikke kræver ekstra styrke (men der kan være op til 18 hp)

Det øverste revers-eksempel viser 5 klør, 4 ruder og 16-21hp.

For fuldstændighedens skyld: Hvis Åbner melder ny farve med spring, fx 1   -   1, 3, viser det 19-21 hp. Springet etablerer jo udgangskrav, og Svarer har blot vist 6 hp.

Kravene til en revers:

Revers fra Åbner: 16+, krav for en runde, udgangskrav efter 2-o-1.

Revers fra Svarer: 12-13+, udgangskrav.

Revers fra Svarer er hyppigt det samme som 4. farve krav og viser da et uspecificeret krav uden (solidt) hold i 4. farve. Det gælder eksempelvis i denne sekvens:

1 1
2 2 Udgangskrav uden hold i spar. Med sparhold kunne Svarer melde sans.

Brug af revers har konsekvens for den simple genmelding, fx i denne sekvens:

1 1
2

Genmeldingen viser både minimum (12-15 hp), og præcis 2 muligheder for fordelingen: Enten énfarvet, dvs 6+-farve uden andre 4-farver, eller tofarvet (med en hjerterfarve, som der ikke er styrke til at melde; i så fald er der 5+ ruder og firfarve i hjerter)

1 1
2

Hvis der som her ikke er en mulig reversfarve - altså en farve mellem Åbners førstmeldte farve og Svarers farve, viser genmeldingen entydigt 6+ i åbningsfarven og 12-15 hp.

Alle tofarvede hænder kan vises, når Svarer ikke har sprunget nogen farve over. Hvis Åbner i eksemplet havde en sparfarve kunne han vise den på 1-trinnet, og hvis han havde en klørfarve kunne han vise den på 2-trinnet uden at reversere; i begge tilfælde ville meldingen ikke vise ekstra styrke.

For Svarer betyder reversprincippet at han ikke altid kan melde en længere, laveregældende farve før en højere gældende firfarve, som i dette eksempel:

V N Ø S

1 ?
65
DB83
972
EDB86
Hvis Øst med sine 10 hp melder 2 vil hjerterfarven forblive skjult for Vest, for Øst har ikke styrke til at reversere næste gang, når Vest (forventeligt) genmelder sine ruder. Når man spiller med revers skal man forudse dette og melde hjerter. Hvis makker nu melder spar kan man jo forsøge sig med 2ut.

Måske er det den slags småproblemer, der får nogle til at sige at de ikke spiller med revers. Men det er jo meningsløst. Det giver mere mening at hævde, at man er ligeglad med betydningen af sine meldinger!

Svarhåndens fortsættelse efter Åbners revers

Efter 1-o-1: Åbner kan have op til 21 hp, så Svarer kan naturligvis ikke melde pas. Følgende meldinger er ikke krav og lover derfor max 8hp:

- Genmelding af svarfarven (viser ofte blot en 5-farve)
- Præference til åbningsfarven (ofte med 3-farve)
- Støtte til Åbners anden farve (med 4-kortstøtte)

Alle andre meldinger er udgangskrav og lover dermed 9+.


Oversigt:

1 1
2 2 max. 8hp, mindst 5-farve i spar
3 max 8hp med mindst 3 ruder
3 max 8 hp, 4-kortstøtte i hjerter, evt. Hxx
2ut 9+ hp (ulimiteret krav) og hold i den umeldte farve; se nedenfor
3 4.farve, 9+ hp, ikke hold i den umeldte farve; ingen andre beskrivende stærke meldinger.
3 9+ hp og 6-farve
3ut Da 2ut er ulimiteret er 3ut en stopmelding med godt hold i klør
4 sleminvit med 3 eller flere ruder
4 9-15 hfp og 4+ hjerter

2ut fra Svarer krav med hold

I de fleste konventionsbeskrivelser er også 2ut medtaget som en svag (max 8hp) melding med lidt (med)hold i den umeldte farve. Det er en dårlig ide. Dels ender en sanskontrakt nu alt for ofte på den svage hånd, dels er de ovenfor nævnte svage meldinger normalt tilstrækkelige til at håndtere revers.

Derfor anbefales det at bruge både 2ut og 4. farve som kravmeldinger, henholdsvis med og uden hold i den umeldte farve. Svarer får dermed mulighed for at lægge sanskontrakten på den stærke hånd eller - i de tilfælde hvor en honnør skal beskyttes i udspillet - at lægge en mulig slutkontrakt i sans på sin egen hånd:

EB KT73
EKB7 D98
9 KB4
EKB853 D42

1 1
2 2ut 2ut: Krav med ruderhold. Uden hold ville Svarer melde 3
3 4 Meldingerne kan nu gå roligt videre, og kontrakten ender i 6 eller 6ut.

Revers efter 2-o-1

Nu er der logisk udgangskrav, idet der er lovet 10+ hp overfor 16-21 hp. Derfor melder Svarer blot den mest beskrivende melding - og 4.farve uden anden beskrivende melding.

1 2
2 2ut hold i ruder, minimum.
3 6+ farve, typisk fiskende efter slem
3 4. farve. Kan ikke finde noget begavet at melde. Søger ruderhold.
3 4-farve i spar 16+ hp (jfr svaret 4♠)
3 3-farve i hjerter, 13+ hp: Stærkere end 4. (jfr svaret 4 nf.)
3ut Godt hold i ruder, 10-15 hp.
4 Kæmpeklørfarve og stor sleminteresse. Fastlægger klør som trumf.
4 4-farve i spar,13-15 hfp. (Med 16+ meldes 3)
4 3-farve i hjerter, 10-12 hfp

Revers eller ikke revers?

Dette afsnit er for Feinschmeckere:

Det kan undertiden være vanskeligt at kende forskel på en revers og en ikke-reversmelding.

Det er let nok at erkende dette forløb som revers:

V N Ø S

1 pas 2 pas
2

Men hvad med disse eksempler:

V N Ø S

1 1 2 pas
2

1 1 2 pas
2

I det første eksempel er Åbners billigste genmelding af egen åbningsfarve 2; meldingen 2 er derfor en revers.

I det andet eksempel er billigste genmelding 3, og så forbigår 2 jo ikke billigste genmelding. 2 er derfor ikke en reversmelding.

Der kan også være tvivl når Svarer har negativdoblet:

V N Ø S

1 1 Dbl pas
2

1 1 Dbl pas
2

I disse to eksempler er Åbner tvunget af doblingen til at melde. Svarer har med (næsten) sikkerhed en hjerterfarve, og 2 er derfor ikke revers, men en helt normal "Åbner støtter Svarer"-melding.

Hvis Åbner melder ny farve som i det andet eksempel er det ligeledes tvunget. Hvad skulle han ellers melde med

764
53
ED96
EKT4

Rev. 24. april 2017