Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Fjerde farve krav
https://bridge.kromann.info/Convention/1000435

Når tre farver er meldt er melding af 4. farve konventionelt. Meldingen bruges først og fremmest når der ikke er fundet en fit; hyppigst efterlyser meldingen hold i farven, for hvis 4. farve-melder selv havde hold ville han jo melde sans.

Meldingen bruges kun når en naturlig melding, eksempelvis sekundær fit, ikke er til rådighed.

4. farve fra Svarer lover 10+ på 1- og 2-trinnet. 4. farve fra Åbner og svarer på 3-trinnet er ulimiteret udgangskrav, og på 4-trinnet er det slemgående og cuebid.

1 1
1 1 Dette er den eneste sekvens, hvor 4. farve kan meldes på 1-trinnet. Meldingen 1 viser 10+ og benægter sparhold. Med 6-9 er den korrekte melding - også med 4-farve i spar - 1ut.

For at melde 4. farve på 2-trinnet skal Svarer mindst have invitstyrke, men han kan også have en stærkere hånd:

K8
D6
ED987
KD42
EBT52
987
BT
E751 1
2 2!
3 3
4 Når Åbner ikke kan melde sans efter 4. farve må man gå efter bedste farvekontrakt. Her bliver det 4 på en 5-2 fit.

På 3-trinnet er 4. farve udgangskrav.

1 1
2 3 "Vi har ikke fit, og jeg har ikke klørkontrol. Vis mere om din hånd."

4. farve fra Åbner viser maximum i et allerede vist interval:

1 1
2 2 2 er revers fra Svarer og dermed udgangskrav
2

4. farve. Åbner har allerede vist 12-14 HP ved at støtte i ruder. Med 4. farve viser han nu maximum inden for dette interval, og meddeler samtidig, at han ikke har sparkontrol.

Bemærk, at betydningen af denne melding: "Meld ut, hvis du har hold i spar" også ville kunne vises med 3, men den melding ville vise minimum, altså 12-13hp.

Spring i 4. farve

Med en meget skæv hånd, mindst 5-5 fordeling, og styrke til mindst udgang kan der opstå et meldeproblem:

6
KD754
653
ED87
EKD86
62
ED986
T1 1
2 3! 2 som fjerde farve er jo misvisende her med både længde og hold i 4. farve. Springet til 3 viser mindst 5-5 i spar og ruder. Med minimum kan Åbner nu melde 3ut, men med ekstra værdier og gode ruder bør han støtte til 4, hvorefter der kan cuebiddes på vej mod slem:
6
KD754
KB3
ED87
EKD86
7
ED986
T2

1 1
2 3
4 4


4ut 5
6Gentagen 4. farve


Efter 4. farve melder makker jo normalt sans med hold i farven. Hvis han ikke har hold kan man få brug for at søge medhold, og hertil bruger man gentagen 4. farve:


3
EK852
T86
EBT3
EK853
D4
B76
KD41 1
2 2!
2 3! "Har du et lille medhold, så?"
3ut pas "Ja"

2 er her en nødmelding uden hold. 3 viser nu et halvt hold og efterlyser et halvt hold hos Åbner, eller længde i farven; så lidt som 8743 ville være nok til at melde sans, for det afgørende er at det er lidet sandsynligt at modstanderne tager de første 5 stik.

Hvis Åbner havde haft K i stedet for K ville han have meldt 2ut og ruderfarven ville være beskyttet i udspillet; Svarer kunne så med sindsro lægge på til 3ut.Revideret 13. november 2012