Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
- Minoråbninger
Spærring med minorfit ligesom i major?
https://bridge.kromann.info/Convention/1010035


Spm.:
I Omvendt Bergen støtter vi majorfarver destruktivt/spærrende med under 7 point, fx 1 til 3 med firkortstøtte og til 4 med femkortstøtte. Kan vi støtte/spærre på samme måde med minorfarver uden at spænde ben for os selv?

Svar: Vi ser lige bort fra særlige aftaler som fx Omvendt Minor og Offensiv Michaels, som du kan finde i min konventionsoversigt, og Spring til 2 i modsat Minor, som jeg ikke har særlige erfaringer med. Desuden går jeg ud fra at åbningen 1/ viser mindst 3 kort i farven (bedste minor).

I så fald er den afgørende forskel på majorstøtter og minorstøtter at der er to måder at vise majorstøtte på: (Omvendt) Bergen og Bekkasin hhv de svage støttemeldinger som du nævner; denne dobbelthed mangler i minor. Så der er ikke fuld parallelitet!

Delvis parallelitet er der dog når fjenden melder ind efter åbningen 1m; i så fald viser 2m det rene ingenting og 3 minorkort med, og 3m tilsvarende 4 minorkort med (Jeg går normalt ud fra at Åbner har 5 kort i sin minoråbning, når fjenden melder ind. Det er en praktisk antagelse som sagtens kan være forkert, men chancen for det er større, når modstanderne har mange kort i major).

Jeg er noget usikker på spring til 4-trinnet, hvor vi jo forbigår Åbners mulighed for at genmelde 3ut. 

Derimod bør et spring til 5-trinnet vel kunne vise fx denne hånd efter åbning 1 og indmelding 1 eller 1:

T2
54
D62
ET9743

For mon ikke modstanderne har en major-udgang?

Du kan se lidt mere om emnet i opslaget Nogle særlige forhold ved minoråbninger.