Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
Slemkonventioner
Cuebids og Splinter - hvordan kan man skelne?
https://bridge.kromann.info/Convention/1009948


Spm.:
Vi spiller både med cuebids og splintermeldinger. Men de ligner jo hinanden noget, meldingerne 3, 4, 4 og 4 optræder som snart det ene, snart det andet. Hvordan kan vi kende forskel?

Svar: Her er en måde at skelne på:

Splinter er et dobbeltspring i ny farve, en limitmelding, som garanterer korthed i splinterfarven, fit til senest meldte farve og styrke til præcis udgang:


1 4!

viser sparfit, korthed i klør og 9-12 hp, dvs incl kortheden: 12-15 hfp

1 3

viser hjerterfit, korthed i spar og 12-15 hfp

1 1
3!

Splinter fra Åbner: hjerterfit, 16-18 hp, dvs 19-21 hfp (Svarer har jo kun vist 6+ p)

Hovedideen med Splintermeldingerne er at enten Åbner eller Svarer limiterer sin hånd med splintermeldingen. Men sådan en melding kan sagtens føre til slemmer på færre point end de sædvanlige 33 eller 37, se opslaget om Splintermeldinger.

Cuebids er meldinger i ny farve på 3- eller 4-trinnet - ikke nødvendigvis i spring - efter at der er meldt og støttet en farve. I sådanne tilfælde har enten Åbner eller Svarer limiteret sin hånd, og et cuebid er nu slemopfordring. Eksempel:

1 1
3 3!

3 er et cuebid, Åbner har limiteret sin hånd til 16-18 hfp. Hvis Åbner nu melder et nyt cuebid, 4 eller 4 eller 4ut - esspørgemelding - betyder det at han tager mod opfordringen.