Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på sansåbning når fjenden melder ind
Stolen Bid Double – ”Det ville jeg have meldt”-dobling
https://bridge.kromann.info/Convention/1009766


I lærebøgerne står der ofte uden nærmere forklaring, at Stayman og Jacoby (transfermeldinger) falder bort når fjenden melder ind over vores åbning 1ut. Man går så over til at melde naturligt, hvis man vil konkurrere. Problemet med den metode er, at det er vanskeligt at finde ud af, om fx 3 i dette meldeforløb er opfordring til udgang eller blot konkurrerende:


V N Ø S
1ut 2 3


Har Øst mon denne hånd:

EK5
6
KDB75
KT96
Eller denne:

865
6
KDBT65
T96

For at bevare transfer-muligheden også efter indmeldinger over vore 1ut har man fundet på at indføre en særlig betydning af Dbl i sådanne meldeforløb: ”Det ville jeg have meldt”. Efter den lavest mulige indmelding, 2, er Dbl så = Stayman. Og 2 og 2  bevares som overføring. Hvis indmeldingen er 2 er Dbl = transfer til hjerter og 2 er transfer til spar. Efter indmelding 2 er Dbl = transfer til spar. Så må man jo finde på noget andet efter indmeldingen 2; nogle spiller med at 3, 3 og 3 har samme betydning som de tilsvarende meldinger på 2-trinnet, men det kan let føre til nogle anstrengte kontrakter på 3-trinnet. I et meldeforløb som

V N Ø S
1ut 2 3!


lander Vest mindst i 3 som let kan være på en 5-2 fit.

Jeg kender ikke noget dansk navn til ”det ville jeg have meldt”-doblingen. Den kendes under de engelske/amerikanske navne Stolen Bid Double og Mirror Double. Det værste tab ved at bruge Dbl på den måde er, at man jo så ikke kan bruge doblingen til noget mere nyttigt - se nf. Og den største mangel ved hele systemet er, at indmeldinger mod 1ut meget ofte er tofarvede. Fx viser indmeldingen 2 både spar og hjerter (hvis modstanderne spiller Brozel eller Dont), og indmeldingen 2 viser undertiden klør og hjerter (Brozel) og andre gange klør og ruder (Dont) eller begge major (Landy) Og hvis modstanderne spiller Cappelletti viser deres indmelding 2 en ubekendt langfarve, mens 2 viser begge major. Mod så forskellige betydninger af indmeldinger er det klart at systemet ofte kommer til kort. Man vil næsten altid komme til at doble eller overføre til (en af) fjendens farver.


Forslag

Så jeg anbefaler ikke at man bruger det system.

Hvis man vil have et brugbart forsvar mod fjendens indmeldinger over vores åbning 1ut, kommer man næppe uden om Lebensohl. Med den konvention kan Svarer både vise en konkurrerende hånd og en udgangsgående hånd. Der er masser af eksempler i opslaget om Lebensohl. Som en integreret del af Lebensohl kan man bruge dobling som en slags negativ dobling – ganske vist har Åbner ikke vist en farve, når han har åbnet 1ut, så i denne forbindelse viser doblingen bare ”mindst 2 farver at spille i” Dermed bliver dobling af 2♣ eller overmelding af andre farver som en art Stayman overflødig, og i mange tilfælde kan vi med en konkurrerende svarhånd blive på 2-trinnet.

Når fjenden dobler vores 1ut kan man vælge blot at overhøre doblingen og melde som man plejer. Dog bør man lige forhøre sig om betydningen af Dbl. Nogle spiller den som visende en hånd af samme styrke som Åbners, andre spiller fx Brozel hvor den viser en ubekendt langfarve. Der findes sofistikerede metoder som Redningsbæltet og Exodos Transfers, som både tager sigte på at kunne redoble for evt at spille 1ut XX når styrken er til det, og giver os mulighed for at strafdoble modstanderne hvis de flygter i en tvivlsom kontrakt, eller selv at flygte i en mere komfortabel kontrakt end 1ut X.


18. februar 2019