Konventioner
Bridge Konventioner
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
Ripstra - Forsvar mod 3ut - gående minor
https://bridge.kromann.info/Convention/1009697


Når fjenden spærreåbner 3ut med en gående minorfarve - se evt. 3ut gående minor - må en indmelding i sagens natur være på 4-trinnet. Der findes en del glimrende forsvarsaftaler, men de fleste er ganske komplicerede og vanskelige at huske. Da 3ut-åbningen trods alt er relativt sjældent forekommendeer der behov et nogenlunde enkelt forsvar. Det tager udgangspunkt i Ripstra-konventionen, også kaldet "Længste minor". Ripstra mod 1ut er her på siden beskrevet under sans-forsvarskonventioner, men den er ikke særlig udbredt som forsvar mod 1ut, for det findes der langt bedre konventioner til. Mod 3ut gående minor er Ripstra imidlertid et fortrinligt forsvar - som tilmed er let at huske.

Ripstra går ganske enkelt ud på at melde den længste minorfarve som så samtidig viser begge major. Indmeldingshåndens styrke bør som i eksemplerne nedenfor ligge omkring 15 hp eller bedre. Med perfekt fordeling går det også an med noget mindre styrke.

Lad os sige at Syd har åbnet 3ut og du som Vest kigger på denne hånd:

KDB7
EDB5
KT97
3


Der kan jo ikke være tvivl om, at Syds farve er klør. Din single klør betyder at Syd kun får ét klørstik, nemlig på E; KDB er så at sige sat ud af spillet, hvis du og din makker kan finde en fit i en af de andre tre farver. Det er der stor sandsynlighed for ud fra tommelfingerreglen, at når fjenden har en fit i en farve, har vi også fit i en eller flere af de andre farver.

Når 6 af fjendens hp er sat ud af spillet skal der bare omkring 20 hp til udgang, så der er meget fine chancer for at du og din makker har en god udgang i en af majorfarverne (eller begge).

I eksemplet melder du altså 4. Det fungerer som en slags oplysningsdobling til begge majorfarverne, men tilbyder samtidig makker muligheden for at passe, hvis han ikke har en major firfarve. I så fald må vi have en rimelig chance for at vinde 4 eller 5.

Flere eksempler:

V N Ø S
pas pas 3ut!
4! Pas Pas

KDB6
KDB5
ET85
2
73
T86
KB962
T95
Med kun 4 hp er det i orden at passe 4 ud. Men 4 tager jo også fjendens sandsynlige 4 fra dem.

3ut skal naturligvis alertes, og det skal 4 også (en konventionel melding på 4-trinnet og højere skal alertes, når den afgives i 1. melderunde).

Den næste hånd i Vest er en drømmehånd efter Syds åbning 3ut:

EDB5
KB872
-
E983


Vest melder 4. Fjendens 10 hp i form af EKDB er nu ude af spillet, og en slem i major eller i klør er ikke umulig. Hvis Øst melder en af majorfarverne bør man prøve 4ut (RKC1430) for at høre om makker har E.

Indmelding i major

Nu er det jo ikke altid Indmelder har begge major. Hvis han har den ene major vil han oftest også have den anden minor: Syd har igen åbnet 3ut og Vest har

EKBT7
76
9
EDB75


Sådanne hænder melder majorfarven, som så implicit lover en god minorfarve ved siden af. Fortsætter melder nu pas for at spille 4 eller flytter til 5 for at spille i indmelders minor (det er jo ikke givet at Fortsætter kan "se" på sin hånd, hvilken minorfarve åbningen 3ut dækker over). Indmelder flytter til ruder, hvis det er hans farve:

V N Ø S
3ut
4! pas 5! pas
5 a.p.

EKBT7
76
EDB75
9
D6
EDB82
T64
T32


Ripstra i fjerde hånd

I eksemplerne ovenfor er det kun hånden lige efter 3ut-åbner der melder Ripstra. Der er intet i vejen for at anvende dette forsvar også i fjerde hånd efter to gange pas. Dog med en lille modifikation. Hvis Svarer flytter 3ut til 4 for at spille i Åbners minorfarve, må en dobling træde i stedet for indmelding i minor; fordeling og styrke skal være som i de ovenstående eksempler. Denne dobling viser altså "den anden minor" og de to majorfarver. Eksempel:

V N Ø S
3ut pas 4!
Dbl 4 4 a.p.

EDB7
KD65
3
KBT8
K98
EBT72
82
D76
Note: Der er konstrueret mere præcise forsvarskonventioner end denne version af Ripstra, bl.a. kan man skelne mellem 4 som viser begge major som ovenfor, og 4 som så viser en 6-farve i major. Desuden kan man indføre Dbl som straf eller strafforslag eller som udgangskrav. Præcisionen bliver naturligvis større men hukommelsen belastes desto mere. I betragtning af at 3ut gående minor trods alt forekommer relativt sjældent bør Ripstra dække behovet for et forsvar.

27. august 2018