Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
3ut - gående minor
https://bridge.kromann.info/Convention/1000442


Denne åbningsmelding viser en gående minorfarve. En "gående farve" defineres som en 7-farve med de tre tophonnører: EKDxxxx. Alene uden for zonen kan en gående 6-farve også gå an.Der må ikke være Esser og Konger i sidefarverne; en enkelt Dame i en sidefarve kan gå an. Dette skyldes, at Åbner jo ellers kommer kommer over 12hp, hvilket tillader en åbning på 1-trinnet. 

Formålet med konventionen er dels at spærre, dels at finde en god 3ut på små værdier. Hvis Svarer fx har de tre sideesser og et par småkort i den gående farve, er der jo altid 3ut med 10 stik i kortene med blot 21 hp. Hvis Svarer kan styre de tre sidefarver (han vil sjældent være i tvivl om, hvilken farve, der ligger til grund for meldingen 3ut, da han jo ikke kan have en af de tre højhonnører i den farve), er svaret pas. Ellers svares konventionelt 4, som åbner evt kan flytte til 4, hvis ruder er hans farve. Dette anføres normalt på systemkortet som "4 correctable".

Andre svar:

4 Major stopmelding, viser typisk en majorfarve i næsten samme kvalitet som åbners minorfarve.
5/6/7 slutmelding, correctable, dvs. Åbner flytter til ruder, hvis det er hans gående farve.

Dette eksempel skal illustrere hvorfor der ikke må være sideværdier af betydning:

DT
KB4
EKDT954
6
KB542
83
632
ED2Hvis Vest åbner 3 er det næppe muligt at finde den oplagte 3ut. Øst kan kontrollere to af sidefarverne, men "ved" at der ikke er hold i hjerter. I stedet skal Vest åbne 1 og genmelde 3, hvorefter Øst kan tage chancen i 3ut eller melde den ret sikre 5. Nu har Vest jo vist lidt værdier ved siden af en lang ruderfarve, og det må næsten være i hjerter, den sidste udækkede farve set fra Svarers stol.

Note: Konventionen omtales ofte under betegnelsen "Gambling 3NT".

Revideret 10. november 2016