Konventioner
Bridge Konventioner
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
Mini-Crowhurst, et enkelt forsvar mod Ekren
https://bridge.kromann.info/Convention/1009511


Det mest fuldstændige forsvar mod Ekren er revideret Crowhurst, men i erkendelse af at den konvention er alt for omstændelig til de fleste klubspilleres brug, har jeg udfærdiget et mere elementært forsvar.

Men først et par bemærkninger om Ekren. Grunden til at det er en ganske effektiv konvention, der er vanskelig at forsvare sig imod, er, at når modstanderne åbner 2 (eller 2) med 5-4 eller bare 4-4 i major, er chancen for at de har en 4-4 fit i en af majorfarverne ca 50-55%. Det understreger, at vi sjældent skal satse på at spille i en af majorfarverne. Hvis vi har den overvejende styrke og en mulig udgang, - måske endda en slem, skal vi enten spille i sans eller minor, men vi skal navnlig gå efter at doble modstanderne. Det lønner sig også at kaste et blik i deres systemkort; ikke så få spiller Ekren med bare 4-4 i major og fra 3-4 point. Sådan nogle spillere vil vi vel gerne give en lærestreg!

Nedenstående forsvarssystem bygger på disse forudsætninger. Den overordnede ide er, at vi så at sige bytter om på styrken af en sansindmelding og en dobling, idet vi først og fremmest går efter at doble modstanderne.

Her er så vores forsvarssystem:

1)    Vi definerer Dbl som en stærk, jævn sanshånd, altså mindst (15-)16 hp og mindst 3-2 i majorfarverne. Makker skal nu overveje muligheden for at lade doblingen stå.

2)    2ut definerer vi så som en minororienteret åbningshånd, ca 13-15 og mindst 5-4 i minor, altså ikke med fordeling som en sanshånd. Fortsætter kan nu med hold i majorfarverne melde pas eller - med ca 11-12+ hp - 3ut for at spille, eller uden styrke stå af i 3 minor for at spille her. Fortsætter kan også melde 3/3 for at vise et hold i den meldte majorfarve og spørge indmelder om hold i den anden major for at spille 3ut.

3)   Alle andre meldinger er naturlige med en god lang farve. Det vil hyppigt være minorhænder som fx: xx  xx  Exx   KDxxxx, som kan melde 3; også major kan forekomme: KDBxxx   -   Exx   Kxxx, som kan melde 2♠ . Skulle modstanderne nu melde 3 vil Dbl fra Indmelders makker (Fortsætter) være straf.

Eksempler

(jeg bruger her åbningen 2 som Ekren, for det er det mest almindelige, men med en smule tilretning kan systemet også bruges mod Ekren 2)

V N Ø S
2!
Dbl 2 Dbl


K43
D7
EDB63
KB6
T3
BT98
K7
E7652
Nord-Syd skal nu spille 2 doblet. Øst ved at vi (Øst-Vest) har mindst 6 trumfer (og Nord-Syd altså max 7 tilsammen) - husk at Dbl viser en jævn hånd, dvs at Vest har mindst 2 hjerter. Øst lægger også sine 8 hp til makkers mindst 16 og kan konstatere, at vi også har langt hovedparten af spillets point. Nord-Syd står formentlig til en solid afklapsning!

V N Ø S
2!
pas 2 Dbl pas

DB73
E86
BT52
765
84
K53
EDT4
EK98
Også i fjerde hånd viser doblingen omkring 16+ og det er ikke straf, men opfordring til makker om at strafpasse, hvis han som her har 4 eller flere spar og lidt honnørpoint.

V N Ø S
2!
2ut pas 3

E5
K2
KD762
BT96
876
BT87
B5
ED5
Her mangler Øst hold i majorfarverne og styrken er heller ikke imponerende, så han vælger at stå af i bedste minorfarve.

V N Ø S
2!
pas 2 3

5
743
KDB8752
E8

Helt naturligt

V N Ø S
2!
2ut pas 3 pas
3ut

E64
7
KBT32
EDB7
93
KD6
ED4
K8632
Øst ved, at vi har fuldt tilstrækkeligt til 3ut, men han har kun hold i hjerter. Ved at melde 3 viser han dette hold og det manglende hold i spar. Det har Vest, som så melder 3ut.

Hvis Vest ikke havde det fornødne sparhold, måtte han melde sin bedste minor, ruder, og Øst ville så nok forsøge sig med 5.4. oktober 2017