Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
Spillesignaler
Honnørudspil - hvad betyder det?
https://bridge.kromann.info/Convention/1009506


Spm.: Min makker og jeg er helt nybegyndere. Vi er uenige om udspil i sans med et es - den ene mener, at så viser man, at man har en sekvens - den anden mener, at det kun gælder i en farvemelding, - altså at man godt må bruge sit es i sans for at være sikker på at få for det, da makker kan sidde med f.eks. kongen ren. Hvad er det korrekte.

Svar: Du og din makker står afgjort ikke alene med divergerende meninger om hvad udspil af et es lover. Jeg oplever gang på gang at jeg som spilfører får et es ud som straks rejser min konge i farven. Dejligt! Jeg bliver straks fritaget for et gæt på placeringen af esset. For at undgå den slags foræringer som modspiller er det praktisk at spille med denne regel:

Mod en sanskontrakt lover udspil af en honnør en trippelsekvens.

Mod en farvekontrakt lover udspil af en honnør en doublesekvens.

En doublesekvens er EK.., KD.., DB.., BT.. prikkerne antyder bare et elle andet antal kort i farven.

En trippelsekvens er så EKD.., KDB… DBT.., BT9.. men der kan også mangle et kort i sekvensen, så fx EKB.. eller DT9.. regnes for en trippelsekvens. I de tilfælde spiller man det højeste af de to sammenhængende kort ud, altså fx E fra EKB.. og D fra EDB..

Jeg er glad for dit spørgsmål, for jeg kan se, at jeg har manglet et opslag om honnørudspil for dem der ikke er så avancerede, at de kaster sig ud i ALA (som har et opslag på konventionssiden, men som ikke er for begyndere!). Nu har jeg lavet et nyt opslag om det grundlæggende ved honnørudspil.

Udspil er måske den sværeste disciplin i bridge, så et par håndfaste aftaler om udspil af honnører er en virkelig god ting.