Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
Mini-Lebensohl
https://bridge.kromann.info/Convention/1009413


Fjenden åbner 1 eller 1, og din makker dobler; du sidder Syd:

V N Ø S
1 Dbl pas ?

Når du skal svare, bruger du sikkert som de fleste en trinskala som denne:

0-7 hp    Svar i bedste farve uden spring (med prioritet for en majorfarve)
8-11 hp   Svar med enkeltspring
12+ hp    Overmelding i fjendens farve

Hvis du nu ikke har den anden majorfarve og skal vise en minorfarve og 8-11 hp kommer I i 3 minor hvilket let kan være for højt:

V N Ø S
1 Dbl pas 3

KB64 D53
7 842
E75 KB83
KB92 DT3

Her ville det være rart kun at være på 2-trinnet. Det er det problem Mini-Lebensohl skal skal løse.


Systemet

Mini-Lebensohl minder meget om Lebensohl mod svage 2-åbninger, blot niveauet lavere. I ovenstående meldeforløb kan Fortsætter melde 1ut som Mini-Lebensohl; det beordrer Dobler til at melde 2, hvorefter Fortsætter kan passe med klør eller flytte kontrakten til en farve under åbningsfarven for at stå der:

V N Ø S
1 Dbl pas 1ut!
pas 2 pas pas

Fortsætter har en 0-7 hp hånd med klør


V N Ø S
1 Dbl pas 1ut!
pas 2 pas 2/2

Fortsætter viser en svag hånd med ruder hhv. hjerter

I de ret sjældne tilfælde hvor Dobler er meget stærk (17-18+) sprænger han relæet, dvs melder noget andet end 2

Den måde at melde de helt svage hænder på, frigør den direkte melding på 2-trinnet til at vise hænder med lidt større styrke, men ikke så stærke at de vil kræve til udgang, altså 8-11 hænder:

V N Ø S
1 Dbl pas 2 Fortsætter viser en 8-11 hånd med hjerter.

Hvis I ikke spiller Mini-Lebensohl vil 2 vise en minimumshånd, så for at vise 8-11 måtte du her springe til 3. Nu kan vi stoppe i 2.

Hvis Dobler for en gangs skyld skulle sidde med den stærke dobler-hånd véd han allerede nu at vi skal i udgang og så kan han melde 4 med fit til hjerterne eller 3ut med hold i spar, eller 2 (cuebid i åbningsfarven for at spørge om hold). Hvis han har brug for at vide om Fortsætter har 11 hp snarere end 8 hp, kan han spørge med 3 eller 2ut. Der er med Mini-Lebensohl skabt god meldeplads.

Når Fortsætter har styrke til udgang (ca 12+ hp) er det letteste at aftale at han blot melder det han tror kan vinde.

Hold/ikke hold

Tilbage står to typer at Fortsætter-hænder:

- dem der har styrke til 2ut eller 3ut, men mangler hold i åbningsfarven, og

- dem der har hold, men lige knap har styrken til selv at melde 3ut.

Det illustreres bedst ved et par eksempler

Fortsætter efterlyser hold:

V N Ø S
1 Dbl pas 2

ca 11+ hp. Ønsker at spille sans men mangler hold.

Svarer har hold men mangler lidt i styrke til 3ut:


V N Ø S
1 Dbl pas 1ut
pas 2 pas 2!

ca 11-12 hp. Opfordrer til 3ut, har hold i hjerter.

Den lange vej viser altså hold ("slow shows) - og er invit til 3ut, mens den korte vej spørger om hold. Også det er helt parallelt med alm Lebensohl mod svage 2-åbninger.

Ulemper

Den største ulempe ved Mini-Lebensohl er næppe at man kommer til at mangle den naturlige 1ut, snarere er det risikoen for at glemme hvad 1ut nu betyder! Eller den direkte melding 2 over doblingen af 1 i et af eksemplerne ovenfor.


1. november 2016