Konventioner
Bridge Konventioner
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
Lebensohl når makker dobler fjendens svage 2-åbninger
https://bridge.kromann.info/Convention/1000473



Lebensohl findes i flere forskellige varianter. Her beskrives først en enkel version (afsnit 1). I afsnit 2 finder man nogle tilføjelser som man kan tage til sig når den enkle version er indarbejdet. Alle eksemplerne i denne artikel viser Lebensohl efter fjendens svage toåbninger, hvor makker oplysningsdobler. Det er den mest udbredte brug, men Lebensohl kan bruges i mange andre situationer, fx når fjenden melder ind på to-trækket efter vores åbning 1ut. Afsnit 3 viser en række mulige anvendelsesområder.

I alle eksemplerne sidder Vi Nord-Syd og modstanderne Øst-Vest.

Åbningen 2 er i alle eksempler i denne artikel en naturlig svag 2-åbning (ikke multi eller Ekren eller andet) med mindre andet er nævnt.

1. Den enkle version

Lebensohl er en næsten uundværlig konvention når makker dobler fjendens svage 2-åbninger.


Et eksempel: Vest åbner 2 og Nord oplysningsdobler:

V N Ø S


2 Dbl pas ?

E876 95
7 865
ED53 B6432
K752 T95


Uden Lebensohl må du nu som Syd - tvunget af doblingen - melde 3. Men hvad melder du så når du har samme fordeling men 9hp mere:


V N Ø S

2 Dbl pas ?

E876 95
7 DB5
ED53 KBT64
K752 DBT


Det er klart at man ikke kan bruge samme melding, her 3, til begge Syd-hænder. Her gør Lebensohl 2ut det muligt at sondre:

Med en svag hånd (0-7hp) går man over Lebensohl 2ut som er relæ til 3 og Fortsætter kan nu passe med klør eller flytte til en farve under åbningsfarven som Dobler (normalt) skal passe til.

Med en stærkere, inviterende hånd kan man så undlade at bruge Lebensohl 2ut og melde sin bedste farve direkte. Det viser 8-11hp.

Hvis der er plads på 2-trækket kan Fortsætter som altid melde en farve her; det viser også 0-7hp:


V N Ø S

2 Dbl pas 2 0-7, 4-farve (eller bedre) i spar


V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas pas/3 0-7, 4+-farve i klør, hhv. ruder


V N Ø S

2 Dbl Pas 2ut
pas 3 Pas pas/3/3 0-7, 4+-farve i hhv. klør, ruder, hjerter


Fortsætters meldinger med inviterende styrke (8-11 p)

De direkte farvemeldinger fra Fortsætter på 3-trinnet bliver så konstruktive, inviterende meldinger med 8-11 hp:

V N Ø S


2 Dbl pas 3// 8-11, 4+ kort i farven.

V N Ø S

2 Dbl pas 3// 8-11, 4+ kort i farven.


Fortsætters meldinger med udgangsstyrke (12+ hp)

Man melder det man tror kan vinde:

V N Ø S


2 Dbl pas 4

BT652
65
EB4
ED7

V N Ø S

2 Dbl pas 3ut

E52
KD6
DB4
D732

Dobler bryder relæet


Doblingen fra makker kan rumme såvel den alm. oplysningsdobling med tilpasning til de tre andre farver og ca 12-17 eller 18+ hp som den meget stærke opl.dobl. med vilkårlig fordeling. Den sidste vises ved at bryde relæet efter 2ut:


V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas 4

Når Nord bryder relæet viser han mindst 17-18 hp og en god sparfarve. Syd skal gennemgå sine beskedne værdier en gang til for at se om der er lidt støtte til at stive de 3 af til udgang.Syd kunne have:

B6
765
K9432
D86

Systemkonsekvenser


Man mister muligheden for at melde en naturlig 2ut med 10-12 hp og hold i fjendens farve. Med både lidt styrke og længde i fjendens farve og kan man måske strafpasse, ellers må man melde 2ut og derefter 3ut over makkers 3; det viser præcis en hånd der ikke er særlig begejstret for at melde 3ut. Gevinsten ved at kunne differentiere mellem de helt svage svarhænder og hænder med nogen styrke opvejer fuldt ud tabet af den naturlige 2ut.




Denne del af Lebensohl kan man klare sig med et langt stykke af vejen.





2. Et par avancerede tilføjelser:

Man kan udnytte Lebensohl til at differentiere nogle af de stærkere svarmeldinger, fx meldinger fra Fortsætter der skelner mellem 4-farve og 5-farve i major samt mellem holdvisende og ikke holdvisende meldinger. Nogle eksempler følger her.

Stærke meldinger fra Fortsætter


4-farve eller 5-farve i den anden major?

Den langsomme vej over 2ut viser 4-farve og hold i åbningsfarven (huskeregel: Slow shows) mens den direkte melding på 3-trinnet viser 5-farve (i dette tilfælde er hold sædvanligvis mindre vigtigt da Dobler jo har lovet tilpasning til den anden major):

V N Ø S

2 Dbl pas 3 8-11, 5+ spar

V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas 3 8-11, 4 spar, viser samtidig hold i hjerter.

V N Ø S

2 Dbl pas 3 8-11, 5+ hjerter

V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas 3ut 8-11, 4 hjerter, viser samtidig hold i spar.

Altså: Omvejen over 2ut viser præcis 4 kort i den anden major og lover hold i åbningsfarven, mens den direkte 3/3 viser 5-farve eller bedre, men ikke hold.


Stærk hånd uden 4- eller 5-farve i den anden major

Hvis Fortsætter har en sådan hånd vil han normalt gerne spille sans. Overmelding i åbningsfarven er udgangskrav. Hvis Fortsætter overmelder direkte uden Lebensohl 2ut benægter det hold og søger hold i farven hos Dobler til 3ut, mens vejen over Lebensohl 2ut viser hold

V N Ø S

2 Dbl pas 3 Udgangskrav uden hjerterhold. Vil spille 3ut hvis Dobler har hold.

Kan også være sleminvit; i så fald melder fortsætter videre efter Doblers 3ut eller 4 minor.


V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas 3 Udgangskrav med hjerterhold. Kan indeholde en 4-farve i spar, men er ellers blot krav uden en god melding.

V N Ø S

2 Dbl pas 3 Den direkte overmelding er udgangskrav uden hold i ruder. Kan indeholde en firfarve i major eller i begge major når åbningsfarven som her er ruder


V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas 3 Lover hold i ruder. Udgangskrav med mindst én firfarve i major

V N Ø S

2 Dbl pas 3 Udgangskrav uden hold i spar. Kan indholde en 4-farve i hjerter.

V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas 3 Udgangskrav med sparhold og præcis 4-farve i hjerter.


Slemgående meldinger

Efter doblingen kan Fortsætter afgive et cuebid og derefter melde 4 i ny farve:


V N Ø S

2 Dbl pas 3 3: holdsøgende til 3ut
pas 3ut pas 4// slemgående, énfarvet hånd.

Altså: cuebid i åbningsfarven og derefter ny farve på 4-trinnet er slemgående med den meldte farve uden sidefarver.

Hvis man går over Lebensohls 2ut og derefter melder ny farve på 4-trinnet i minor er det sleminvit med minorfarven plus den anden major:


V N Ø S

2 Dbl pas 2ut
pas 3 pas 4/ slemgående, tofarvet hånd med den meldte minor plus 4+ i den anden major


3. Andre anvendelsesområder

Lebensohl kan også bruges i meldeforløb af typen:


V N Ø S

1 pas 2 pas
pas Dbl pas ?

Her har Dobler ikke meldt i første omgang, så han har ikke nødvendigvis mange point, men han vil gerne konkurrere om kontrakten på 2-trinnet eller 3-trinnet i minor. (Det er en såkaldt balanceringsdobling eller konkurrence-/genåbningsdobling.

Her er et eksempel på balanceringsdobling med Lebensohl i anvendelse:

V N Ø S

1 pas 2 pas
pas Dbl pas 3

ED86 K9753
K75 6
K5 D864
8742 EBT

Nord havde ikke helt fordeling til en dobling i første omgang. Men hvis han ikke melder nu køber NS spillet i 2. Øst har her en rimelig hånd til at opfordre med 8-11hp og god fordeling; men med absolut minimum og kedelig fordeling lader Vest kontrakten blive i 3.


Efter fjendens åbning med multi 2, men først når farven er kendt:

V N Ø S

2 pas 2 pas
2 Dbl pas ?

Nord kan med sin første pas have helt op til 17 hp og da fjendens farve er fastlagt som spar behandles meldeforløbet ganske som Vest havde åbnet 2.


Efter fjendens svage springindmelding (WJO).


V N Ø S

1 2 pas
pas Dbl pas ?

Nords åbning kan jo indeholde helt op til 21 hp, så han beder makker om at konkurrere. Syd er med sin første pas enten svag eller han har gode hjerter bagpå indmelder; i sidste tilfælde kan han strafpasse. Hvis han er svag bruges de samme svar som efter en svag 2-åbning, altså fx. 2 eller Lebensohls 2ut.

Når fjenden indmelder på 2-trinnet efter vores åbning 1ut


V N Ø S

1ut 2 ?



I denne sekvens kan Syd sidde med en hånd der ville have meldt Stayman, Jacoby eller andet, eller med en svag hånd der ville have passet (pas er stadig en mulighed!). Med indmeldingen får man også muligheden for at strafdoble 2. Dbl bør derfor aftales som styrkevisende og straforienteret. Det gælder om at have sine aftaler på plads her.


Lebensohl blev faktisk oprindelig udviklet præcis til dette brug. Derfra har konventionen bredt sig til andre områder, hvor der er brug for at skelne mellem helt svage og lidt stærkere hænder.
Lebensohl mod indmeldinger efter åbningen 1ut er beskrevet i en særskilt artikel.


Revideret den 6. august 2015