Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
2 med kontrolsvar
https://bridge.kromann.info/Convention/1000482


Note: Dette er blot et af flere svarsystemer på den stærke åbning 2. For en samlet diskussion af tre af dem (pointsvar, kontrolsvar og relæsvar): Se 2 med forskellige svarsystemer.

Om styrkekrav mv til åbningen 2 se opslaget om 2-åbningen.

Når man spiller kontrolsvar efter åbning 2 viser svarhånden antallet af kontroller (esser og konger) i første melderunde på denne måde: 1 es = 2 kontroller, 1 konge = 1 kontrol.

2 2 0 eller 1 kontrol, altså max en Konge.
2 2 kontroller, altså et Es eller to Konger
2 3 kontroller, et Es og en Konge eller 3 Konger
2ut 4 kontroller, to Esser eller et Es og to Konger
3

5 eller flere kontroller


Svarene over 3 viser andre typer af svarhænder:


3// HHxxxx eller bedre i farven, ingen sidekontroller. Farven skal indeholde to af de tre tophonnører, EKD.
3ut som ovenstående, men i klør
4/// Gående 6-farve uden sidekontroller

Åbners 2. melding

- med sansfordeling: 2ut = 22-24 hp 3ut = 25-27 hp

På 2ut kan svarer passe med 0-2 hp. De videre meldinger er samme system som efter åbningen 2ut (Stayman, Jacoby, kvantitative sanssvar etc.)

- med en fordelingspræget hånd: Ny farve er krav.

Svarers 2. melding

Svarer har allerede i første melding vist antallet af kontroller. I anden melderunde skelner svarer mellem, om han har ekstraværdier eller ikke. Ekstraværdier kan være 1 kontrol efter svaret 2 (som jo kan være 0 kt), ekstra hp i forhold til de viste kontroller (fx. efter første melding 2 (2 kt) to konger hvoraf den ene er ledsaget af D eller B10 (der er i første runde vist ned til 4 hp (ét es), men hånden har faktisk 7 eller 8 hp), og fordeling (ikke mindst singletoner eller renoncer). Uden ekstraværdier meldes udgang med støtte, ellers Second Negative (se nedenfor).


2 2
2 4 svagt, fx med
DT3 86 97632 T75

Med ekstraværdier og støtte til Åbners farve støttes til 3-trinnet, som altså er stærkere end støtte til udgang. Med en egnet hånd kan der også meldes ny farve på 4-trinnet (splinter eller cuebid efter aftale).

2 2
2 3 fx. med
T973 KD843 T6 63
Enkeltstøtten benægter singleton eller renonce. Når Svarer i første melderunde meldte 2 viser viser han med enkeltstøtten 1kt og 3+ spar.
2 2
2 4! Splinter. Fx. med KT9 9754 DB765 8 Dette viser støtte (3+ spar), 1kontrol, og single eller renonce i klør

Second negative

Second negative (anden afmelding) er en kunstig relæmelding i farven over Åbners farve (ikke ut). Den viser typisk 0 kt efter første melding 2 og benægter ellers en meldbar farve (kravet til farvemelding fra Svarer er en god 5+-farve!). Second negative benægter ikke i sig selv at der kan være lidt point på svarhånden.


2 2
2 2 2 er relæ, Second negative.

B54
B7
T9862
DB5


Undertiden får Svarer det specielle meldeproblem at relæfarven faktisk er en meldbar farve (en god 5+-farve). I så fald bruger Svarer 2ut til at vise dette:


2 2
2 2ut!

KD652
32
53
D873

Her ville 2 - Second negative - jo være helt misvisende, jfr eksemplet ovenfor. Uden K - altså uden 1 kt - måtte Svarer melde 2 som second negative, også selv om sparfarven er en 5-farve.


Flere eksempler med second negative


2 2
2 3! Second negative, fx. med
D9 98543 BT98 95


______________________________

2 2
2 2ut!

2ut-relæet viseren god 5-farve i relæfarven (farven over Åbners farve). Her viser Svarer altså 5-farve i klør!______________________________

E7 9764
KDB1084 9
EB 9743
KDB 8754

2 2
2 2 Second negative
3 pas Her har svarer afgivet relæmelding to gange, og han kan nu passe. Hvis åbner har udgang på egen hånd må han altså i stedet springe til 4. Her kan han dog se 4 tabere hvis makker ikke har enten K eller K.


______________________________

K 9752
KDT93 872
EKT7 653
EK8 754

2 2
2 2 Second negative
3 3 Simpel præference efter relæet 2 er ikke krav, og åbner kan passe uden tillæg. Hvis åbner løfter til udgang er det på eget ansvar.


Rev. 19. oktober 2018