Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* 2 med relæsvar
https://bridge.kromann.info/Convention/1000481


Note: Dette er blot et af flere svarsystemer på den stærke åbning 2. For en samlet diskussion af tre af dem (pointsvar, kontrolsvar og relæsvar): Se 2 med forskellige svarsystemer.

Om styrkekrav mv til åbningen 2 se opslaget om 2-åbningen.

Relæsvaret 2 betyder at 2 er en ventemelding uden selvstændig betydning. 2 siger altså intet om svarhåndens styrke og meldingen beder blot Åbner om at vise sin hånds type, enten en sanshånd eller en en- eller 2-farvet hånd:

2 2
2ut 22-24 hp jævn
3ut 25-27 hp jævn
4ut 28-30 hp jævn
2//3/ mindst en 5-farve. Viser en enfarvet hånd eller en 2-farvet hånd med den meldte farve og en sidefarve.

Selv med slemstyrke (ca 10+ hp) bør svarhånden melde 2, da andre svar kan blokere for åbners mulighed for at melde sin sekundære farve. Se dette eksempel:

EK7 D98
EKD983 2
EK73 DB94
- EK854 Hvis Øst allerede i første melderunde melder "positivt", 3, er vi på tretrinnet før Vest kan vise sin hånd-type med 3 på tretrinnet, og ruderfarven kan ikke vises under 4-trinnet, som er slemkonventionelt. Først når Øst har støttet ruderne er det klart, om kontrakten skal spilles i sans eller, som her, i 7.

Svarer bryder relæet

I et specielt tilfælde kan Svarer bryde relæet. Med en hånd som denne:

7
KBT865
532
876
melder man 2. Med en 7-farve tilsvarende 3 og med en 8-farve 4. Det er altså hænder som kun kan spille i farven og næppe vil kunne producere et eneste stik i en sanskontrakt eller i en anden farve.

Men med en 5-farve meldes selvfølgelig 2 først og der overføres så til hjerter hvis 2-åbner som forventeligt melder 2ut.

Second Negative
- eller: Anden afmelding


Efter kravåbningen kan det være vanskeligt at stå under udgang, når åbner ikke får et billede af svarers hånd, som han gør når man bruger fx. med kontrolsvar. Hvis svarer har en helt flad hånd uden et potentielt stik må man derfor have en måde at afmelde på også i anden melderunde. Derfor indfører man Second Negative, et relæ i farven over åbners farve, som jo er krav. Der er følgende muligheder:

2 2
2 2 Second Negative: Makker min hånd han næppe producere et eneste stik!

2 2
2 3 Second Negative

2 2
3 3 Second Negative

2 2
3 3 Second Negative

Man bruger altså ikke 2ut som Second Negative, men kun farvemeldingerne lige over åbners farve. Det er nyttigt, for så kan man bruge 2ut til at vise en positiv hånd med 5-farve i farven over åbners:

2 2
2 2ut viser en positiv hånd med 5+ spar. Herefter er der selvsagt udgangskrav.

Flere eksempler:

EK654 98
EKD3 B54
E32 9876
D B654

2 2
2 3 Second Negative
3 3 Simpel præference. Efter Second Negative beder det åbner om at passe med minimum. Hvis åbner løfter til udgang er det på eget ansvar. Men med blot D98 i stedet for 98 skulle svarer i 3. melderunde have sprunget til 4, for nu producerer hånden et stik til makker. Ellers ville meldeforløbet være det samme.

______________________________

KDB43 72
EKD76 T53
EK 8765
5 T832

2 2
2 3 Second Negative
3 3
4 pas

______________________________

3 9874
EKDB 74
EKDB842 764
2 D654

2 2
3 3 Second Negative
4 5 simpel præference


2 med
svag ruder-variant

Man kan bruge det faste relæ 2 til at aftale, at 2-åbningen kan have en svag variant, nemlig en hånd man ellers ville åbne 2. I så fald passer man blot Svarers tvungne 2-svar ud. Hvis man fx spiller med multi 2 eller med Ekrens 2 er meldingen jo optaget, men så kan man få den med på denne måde.

Rev. 19. oktober 2018