Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* Almindelige indmeldinger og svar herpå
https://bridge.kromann.info/Convention/1000444


Almindelige indmeldinger:

En indmelding viser ca. 8-16 HP og mindst en rimelig 5-farve. Hvis man dobler og derefter melder en farve, viser dette derfor 17+ og er krav for en runde. Indmeldingen 1ut viser 15-17(18) hp.

Indmeldinger tjener flere formål: At genere fjenden, at anvise makker et udspil, at kæmpe om kontrakten. Almindelige indmeldinger bør tjene mindst to at disse formål.

Note: I Centersystemet er intervallet 8-17 hp. Dbl + efterfølgende melding er derfor 18+. I Bridgevejen og mange andre steder er intervallet som her 8-16 hp.
Alene udenfor zonen kan man - afhængigt af modstanderne ! - også overveje en indmelding på fx KDB83 eller EDB74 uden sidestyrke, altså bare med 6-7 hp.

Bemærk at intervallet for en sansindmelding i defensiven, 15-17(18) gælder uanset om man spiller stærk eller svag sans i offensiven

Indmelders styrkeintervaller

Det er praktisk at inddele Indmeldingerne i tre grupper, ligesom vi gør det med åbningsmeldingerne i offensiven:

8-10 hp: Minimum

10-12 hp: Medium

13-16 hp: Maximum

Tilsvarende inddeler vi så Fortsætters styrkeintervaller. De er lidt forskellige afhængigt af om Fortsætter har fit til indmeldingsfarven eller ej.

I. Fortsætters svar uden fit

Hvis Fortsætter ikke har fit til indmeldingsfarven kræves der mindst 10 hp for at han skal holde meldingerne åbne - Indmelder kan jo sidde med 16 hp. Med mindre styrke end det er svaret normalt Pas.

Fortsætters svar i ny farve fordelt på styrkeintervaller:

0-9 hp: Minimum - Pas

10-12 hp: Medium - Vises med ny farve (5-farve eller bedre) uden spring eller med sans (se lige nedenfor). Et sådant meldeforløb kalder vi "konstruktivt, men ikke krav". Kun krav over for en maximumindmelding.

13+ hp: Maximum - Vises med ny farve med spring: Opfordring til udgang hvis Indmelder har medium; krav til udgang hvis Indmelder har maximum.

Uden en 5-farve vil fortsætter have en jævn hånd og han kan så agere efter dette skema:

Fortsætters svar i sans:

10-11 hp: 1ut

12-14 hp: 2ut

15+ hp: 3ut

Det sker jo at 1ut slet ikke er en mulighed, fx i dette meldeforløb:

1   -   2   -   pas   -   ?

I så fald starter intervallet for sanssvar lidt højere:

Fortsætters svar i sans hvis 1-trinnet ikke er muligt:

10-14 hp: 2ut

15+ hp: 3ut

Indmelders 2. melding efter ny farve fra Fortsætter:


Når Indmelder har ageret med en minimumsindmelding, 8-10 hp, vil han vanskeligt kunne drives til at genmelde andet end pas. Men har han mere end minimum, skal han tænke på, om Fortsætter kan have så stor styrke, at der er nok til udgang. Og det kan sagtens ske at Fortsætters melding får Indmelders minimumsindmelding til at vokse:

V N Ø S

1
1 pas 2 pas
3 pas 4

ED875
D76
7
8542
K2
EKBT8
BT85
76I første omgang er Vests melding en minimumindmelding. Efter at Øst har vist en 5-farve i hjerter og en konstruktiv hånd, vokser Vests hånd med Dxx til makkers hjerterfarve og singleton i åbningsfarven til en mediumindmelding, og han viser nu hjertertilpasning hvorefter Øst må revurdere sin hånd. K til makkers sparfarve må være rent guld, så udgang skal forsøges.

Når Indmelder på den måde vil holde gang i meldingerne for at se, om der kan være udgang, har han disse redskaber til sin rådighed:

Enkeltstøtte til Fortsætter
Genmelding af egen farve lavest muligt
Sans lavest muligt
Ny farve (som så er krav for en runde, da det også kan være udgangskrav med maksimum)

Når Indmelder umiddelbart kan se at der er styrke til udgang kan han melde udgangen hvis han ved hvad den skal hedde. Ellers har han disse muligheder:

Springstøtte til Fortsætters farve
Springgenmelding af egen farve
Spring i sans
Ny farve (rundekrav, jfr. lige ovenfor)

II. Fortsætters svar med fit

Når Fortsætter har fit til indmelders farve er det et helt andet princip vi bruger: Enten svarer vi konstruktivt med en overmelding i fjendens farve eller også spærrer vi så højt antallet af trumfer tillader if. "Loven"

II.a. Med fit og svaghed (under 10 HP): Hæv indmeldingen efter antallet af trumfer:

V N Ø S Syd viser:

1 1 pas 2 Trekortsfit, max 9 HP
1 1 pas 3 4-kortsfit, max 9 HP
1 1 pas 4 5-kortsfit, max 9 HP

1 1 pas 2

svag hånd med 3-kortstøtte til ruder - med 10+ melder Syd jo 2

Et eksempel hvor Fortsætter støtter til 4:

V N Ø S

1 1 2 4

KDT97 86432
5 E842
K985 72
654 98

4 kan naturligvis ikke vinde, men den vil oftest være et godt offer mod fjendens 4.

II.b. Med fit og styrke (10+ HP): Overmeld i fjendens farve, se Unassuming cuebid.

Såfremt Fortsætter med et unassuming cuebid viser den gode støtte til Indmelders farve (10+ p samt 3+ kort i indmeldingsfarven), er det samtidig en forespørgsel om Indmelders styrke. Indmelder svarer i trin:

V N Ø S

1 1 pas 2!
pas 2 8-11 p (hp + fp)
3 12-14 p
4 15+ p


Disse trin svarer til Indmelders styrkeintervaller som omtalt i indledningen, men nu tillagt lidt fordelingspoint

Et eksempel hvor der endda er slem i defensiven:

V N Ø S

1 1 1/2 2! 2: 10+ og 3+ hjerter
pas 4 pas 4ut 4: 15+ point
pas 5 pas 6 5: 2 esser og trumf Dame

ED 63
KDB654 E87
6 EK54
K765 DBT2


Revideret 12. januar 2017