Konventioner
Bridge Konventioner
Spillesignaler
Forsinket kald
https://bridge.kromann.info/Convention/1005035


Modstanderne er kommet i 3ut i Syd. Makker i Vest spiller 4 ud, du stikker bordets 6 med B, som tages af spilfører med kongen. Set fra din makkers side er det uklart, hvem der har D. Og set fra din side er det uklart hvem der har E. Ruderfarven kan fx være fordelt således:


76

T9843 DB5

EK2


Eller sådan:

76

ET943 B85

KD2

Uanset hvem der kommer ind er spørgsmålet altså, om han skal fortsætte i farven eller ej. Forsinket kald kan klare det problem.

Det helt typiske i en sanskontrakt er at spilfører, når han kommer ind første gang, går i gang med at rejse stik. Vi kan udnytte den omstændighed ved at bruge spilførers farve til at kalde og afvise med i udspilsfarven. Det giver jo ellers ingen mening at kalde/afvise i spilførers farve, dér bruger vi sædvanligvis Malmö-markering eller bekender i en tilfældig rækkefølge. Men man kan altså også aftale at bruge spilførers farve til forsinket kald i udspilsfarven. Vi ser på et eksempel med alle fire hænder:


ED93
82
D65
BT74
T54 872
ET654 DB7
T74 EB82
K6 953
KB6
K93
K93
ED82

Set fra spilførers side er der 4 stik i spar, et i hjerter fra udspillet, og et i ruder og 3 i klør, når kongen er slået væk. 9 stik ialt, endda 10 hvis K sidder i plads.

Efter K går spilfører på bordet i spar og spiller B for at knibe i klør. Nu er Vest inde for anden gang, og set fra Vests stol er spørgsmålet nu om han skal fortsætte i hjerter (hvis Øst lagde B på fra DBx), eller om han skal skifte farve (hvis det var fra Bxx).

Forsinket kald kan løse dette problem. I stik 2 (hvor spilfører går på bordet i spar) lægger Øst en stor spar, her 8, hvis han ikke har D, og en lille spar, her 2, hvis han har D. Øst "kalder" altså i spilførers farve, spar, hvis han ønsker at signalere "fortsæt i udspilsfarven når du kommer ind, makker", og han afviser i spar, hvis han ønsker et skift til noget andet.

I det viste eksempel kalder begge spillere i spar med hhv 4 og 2.


Syds beholdning af hjerter kunne lige så vel være KD3. I så fald vil Øst på første gang spar "afvise" med 8 og dermed bede om et ruderskift, når Vest kommer ind på K. Inde på E returnerer Øst så hjerter gennem Syds D3.

Endnu et eksempel:


832
94
ED3
ET863
EDT4 B965
DT53 B86
76 BT92
942 K7
K7
EK72
K854
DB5

Vest spiller 3 ud mod 3ut i Syd. Øst dækker med B og Syd med K. Spilfører i Syd fortsætter nu med D. Vest kan se at Øst må have K og skal nu signalere om han ønsker tilbagespil i udspilsfarve eller ej. Vest lægger sin højeste klør i, 9, og beder med denne afvisning om et farveskift. Når Øst kommer ind på klør konge skal han vælge mellem ruder og spar, og det valg er ikke vanskeligt. Han spiller derfor spar tilbage, og modspillet får 4 sparstik og K, en ned. Uden forsinket kald vil spilfører få 4 klør-, 2 hjerter- og 3 ruderstik hvis Øst returnerer hjerter.


I udlandet spilles forsinket kald under navnet Smith Signal eller Smith Ecco, ikke sjældent med standard kald (dvs kald med et højt, afvisning med et lavt kort).
27. januar 2014