Konventioner
Bridge Konventioner
- Sans-forsvarskonventioner
Multiforsvar med transfersvar
https://bridge.kromann.info/Convention/1004000


Dette er en udvidelse af det almindelige multiforsvar mod svage sansåbninger.

Hensigten er bla.a. at kunne skelne mellem en god og en dårlig indmelding i major.

Denne variant er særlig velegnet som forsvar mod små sansåbninger, idet den beholder doblingen som straforienteret, og de gode invitmuligheder tilgodeser den omstændighed, at spillet oftere tilhører os, når fjenden har åbnet 1ut på begrænsede værdier.

Indmeldingerne er:

Dbl:      Mindst samme styrke (vi spiller med 14+)

2:      Begge major, styrkemæssigt op til en lille åbningshånd

2:      Destruktiv indmelding i major, evt.  5-farve, (3)6-10 hp afh. af zonestilling

2/:   God indmelding i major (næsten altid en 6-farve), typisk omkring en åbningshånd

2ut:      Begge minor

Dette er som i det alm. multiforsvar. Det specielle ved denne variant er: På indmeldingen 2/ spilles transfers:

2ut:   Transfer til klør, en senere støtte i major er invit med doubleton og klørværdier

3:   Transfer til ruder, en senere støtte i major er invit med doubleton og ruderværdier

3     (kun muligt når Indmelder har meldt 2):  Transfer til hjerter, en senere støtte i spar er invit med doubleton og hjerterværdier

Transfer til 3 i Indmelders majorfarve:   Invit med mindst trekortstøtte

Støtte til 3 i Indmelders major:  Spær.

I eksemplerne nedenfor forudsættes at sansåbningen er 12-14. Vi sidder NS:


Vest Nord Øst Syd
1ut 2 pas 2ut!
pas 3 pas 3 3 er invit med "lidt godt" i klør
pas 4 Accept af invitten med gode klør

7 E983
EBT865 K9
87 T93
KD54 E987


______________________________

Vest Nord Øst Syd
1ut 2 pas 3 Invit med trekortstøtte
pas 4 Accept med god fordeling

7 E986
EBT865 KB2
85 E92
KD54 876


______________________________

Vest Nord Øst Syd
1ut 2 3 spær

EKT965 732
74 9832
KD6 B32
83 E76

Et af de problemer denne udvidelse også løser er, at man kan stoppe i 3 minor når makker har indmeldt i major:


Vest Nord Øst Syd
1ut 2 pas 2ut
pas 3 pas pas

2
65
876
ED98752

- hvor det ellers kan være vanskeligt at få Indmelder til at afstå fra at genmelde sin majorfarve. Nu kan Fortsætter styre meldeforløbet.


30. oktober 2012