Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* At åbne eller ikke åbne - 15- og 20-reglen
https://bridge.kromann.info/Convention/1003962


De fleste åbner med enhver hånd der rummer 12+ hp. Men det er klart at fordelingen af de 12 point spiller en betydelig rolle. En hånd som

EKDT943
7
KT98
7

er væsentlig bedre end

E6543
KT
KT98
D7

Ekstrem fordeling, honnører i langfarverne, honnører der understøtter hinanden etc. er altsammen noget der taler for at opvurdere en hånds styrke.

Ofte skal man åbne på hænder der ikke lever op til kravet om 12+ hp. I det øverste eksempel ovenfor kan vi prøve at erstatte K med 2 så hånden ser sådan ud:

EKD6543
7
T982
7

Nu bliver spørgsmålet om du skal åbne 1 eller 2 eller 3 eller endda 4. Her må man tage zonestillingen i betragtning, og hvor mange gange der er meldt pas inden det bliver din tur til at melde. Hvis makker har meldt pas og du skal åbne i 3. hånd ville de fleste nok vælge at spærre med 4. Nu er der jo ikke risiko for at du spærrer makker ude. I første og anden hånd kan du overveje at åbne med 1 og genmelde 2. I fjerde hånd bør man klart åbne - enten med 1 (jfr. nedenfor om 15-reglen) eller med 4.

Mht spærreåbninger henvises til konventionerne under svage åbninger.

Når man skal afgøre om der skal åbnes på 1-trinnet kan man anvende to nyttige regler: 20-reglen og 15-reglen.


20-reglen

20-reglen bruges til at afgøre om du skal åbne på 1-trinnet på en fordelingshånd med mindre end åbningsstyrke.

Tæl antallet af kort i de to længste farver og læg antallet af honnørpoint til. Hvis resultatet er 20 eller derover kan du åbne:

ED765
8
ET984
87
Hånden har 10 kort i langfarverne og 10 hp, summen er 20 og du kan åbne 1. Med 1 ruder mindre eller med B i stedet for D tilsiger 20-reglen at passe, i hvertfald i ugunstig zonestilling.


Bemærk at honnørerne i eksemplet sidder i de to 5-farver. Hvis man flytter spar Dame til hjerter- eller klørfarven har hånden langfra en fordeling der tilsiger at man kan åbne.

Note: I så fald kvalificerer hånden snarere til en 2-åbning, hvis man spiller med Bikini

Endnu et vigtigt forhold ved anvendelsen af 20-reglen er: Der er ikke nogen fortrydelsesret! Hvis man har åbnet og makker melder ny farve, er det krav for en runde som altid, også selv om svaret er ubehageligt:

Vest Nord Øst Syd

76
KD754
6
KD632
Pas Pas 1 Pas
2 Pas ? Nu kan vi ikke få vist klørfarven, for 3 vil være udgangskrav. Der er kun en mulighed: at genmelde 5-farven i hjerter. Forhåbentlig fatter makker nu at 2 er (mere end) rigeligt!

15-reglen

15-reglen handler om åbning i 4. hånd efter tre gange pas. Åbner du på

E8
E764
K8432
B6
Hånden har 12 point, men de tre gange pas antyder at pointfordelingen er ret jævn, måske med 20 hp til hver side. Hvis du åbner risikerer du at modparten får mulighed for at indmelde spar og finde en fit her i 2 hvor I ikke har styrke til at konkurrere i 3.


15-reglen lyder: Med en (lille) åbningshånd i fjerde hånd bør man undlade at åbne hvis antallet af honnørpoint lagt sammen med antallet af spar ikke er mindst 15. På den anførte hånd er der 12+2 = 14, så reglen fraråder at åbne i fjerde hånd.

5. juli 2012