Konventioner
Bridge Konventioner
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
Revideret Crowhurst mod kunstige 2-åbninger
https://bridge.kromann.info/Convention/1002986


Revideret Crowhurst bruges mod kunstige 2-åbninger som fx. Multi 2 ruder, Ekrens 2 ruder - eller varianten Ekrens 2 hjerter. Tendensen har været at melde ikke mindst Ekren på særdeles beskedne værdier, og i stedet for at bekymre sig om hvorvidt vi nu kan spille udgang i major selv om en af modspillerne allerede har vist en beholdning af den ene eller begge major, bør fokus i langt højere grad være på, om vi kan strafdoble dem. I revideret Crowhurst er der derfor byttet om på styrken og betydningen af 2ut og Dbl efter fjendens svage åbninger 2//. Når man spiller Crowhurst viser Dbl således enten en stærk hånd eller en god sanshånd med mindst to kort i fjendens farve, mens 2ut nærmest blot beder Fortsætter om at finde bedste kontrakt og ikke viser hold i åbningsfarven.

I eksemplerne er der tænkt åbnet med Multi 2 ruder (Svag major 6-farve), men med den nødvendige korrektion for at Ekren viser begge major er Revideret Crowhurst også anvendelig mod denne - ikke sjældent uhyre svage - 2-åbning.

I nogle tilfælde vil man finde makker med en svag hånd, og så har fjenden måske hovedparten af den samlede styrke. Derfor er Lebensohl nødvendig så Fortsætter har en mulighed for at melde en farve uden at Dobler går amok.


a) Dbl: I Revideret Crowhurst med Lebensohl bruges Dbl som en Crowhurst-dobling med 3 forskellige betydninger:

    1.  (12)13-16 hp og en balanceret hånd
    2.  18+ hp og en ubalanceret hånd - Dobleren genmelder farve
    3.  20+ hp og en balanceret hånd - Dobleren genmelder sans
     (eksempler nedenfor)


b) 2ut:
17-19 blancerede (herefter bruges det sædvanlige sanssystem: (Marionet) Stayman og Jacoby)


c) En almindelig indmelding
(2//3/) viser 5+ i farven og 12-17 hp  (Med 18+ dobles først).

Ex: EBT87  65  EBT  KD


d) Pas
viser enten svaghed eller at man først kan melde når farven er kendt.


e) 3/4 /
"Stærk spærremelding”

Ex: KDB9854  EK  875 (5 tabere).


f) 3ut:
lidt hold i majorfarverne og en gående eller halvgående langfarve i minor.


g) 4/
(aftales særskilt, kan undværes): viser 5+ i den meldte minorfarve + 5+ hjerter, ca 5 tabere. Hvis majorfarven er spar passes i første melderunde og der meldes 4/ næste omgang:


V N Ø S

2
pas 2 pas pas
4! med fx:

ED876
5
D8
EKB98


I alle efterfølgende eksempler åbner fjenden i Syd og vi sidder ØV

a) Crowhurstdobling

Med den balancerede 13-16 hånd melder Dobler kun igen hvis han tvinges til det, fx hvis Fortsætter melder 2ut (Lebensohl). Fortsætter skal have fokus på at strafpasse/strafdoble.

Med den balancerede 20+ hånd og den ubalancerede 17+ hånd melder Dobler frivilligt igen:

V N Ø S

2
Dbl 2 pas pas
2ut Vest viser hjerterhold og 20+

V N Ø S

2
Dbl 2 2 pas Den frivillige 2 viser ca 5+ hp
2ut/3 2ut viser 20+ hp, 3 viser 17+ ubalancerede

I nogle tilfælde er det nødvendigt for Fortsætter at have en mulighed for at løbe i en farve med en svag hånd. Her kommer Lebensohl til hjælp:

V N Ø S

2
Dbl pas! 2ut pas Pas er præference for at spille 2 dbl. 2ut er Lebensohl.

Øst ønsker her sandsynligvis at konkurrere i klør. For at kunne vise en svag hånd går han over Lebensohl. Dobler skal tvungent melde 3 med mindre han har en af de stærke varianter; i så fald kan han bryde relæet 3 og melde farve (18+) eller 3ut (20+ jævne).

I andre tilfælde er Fortsætter stærk nok til at vi kan have udgang. Med viden om at Dobler har mindst (12)13 hp kan han vælge at strafdoble eller melde 3ut med hold i fjendens farve:


V N Ø S

2
Dbl 2 3ut

D7
KD65
K76
E983
EBT
B7
EB52
DT76Endnu et par eksempler med Lebensohl:

V N Ø S

2
pas 2 pas pas
Dbl pas 2ut pas
3 pas pas pas

B765
5
ET63
KB76
D98
876
82
E9854

Vest har ikke styrke til at doble i første omgang, men når fjenden lægger sig i deres bedste farve, spar, kan han konkurrencedoble. Her har Øst beskedne værdier, men med Lebensohl finder vi vores bedste fit at konkurrere i.


V N Ø S

2
Dbl 2 pas 2
Dbl pas 2ut pas
3 pas 3


Den gentagne dobling fra Vest viser en stærk hånd med 18+ hp. Men efter Østs Lebensohl er det rigtigt af Vest at passe; han har ikke mere end de viste 18 hp og Øst kan have 0 hp.

Hvis Øst direkte efter den anden dobling havde meldt 3 i stedet for 2ut ville det vise en lidt stærkere hånd med potentiale til udgang over for 18hp, altså 8+  hp.


b) 2ut = 17-19 jævne


V N Ø S

2
2ut pas 3 pas 3 er Stayman. 3/ ville være transfer
3 pas 3ut pas

KB6
DBT5
ED52
KB
D987
98
K86
E753c) Den alm. indmelding (12-17 hp). (Med 18+ dobles først)

V N Ø S

2
2

65
EBT95
EB9
K62

d) Pas
kan sagtens rumme en god hånd, der først vil se fjendens farve. Dbl i næste runde er oplysn.

V N Ø S

2
pas 2 pas pas
Dbl! Opl.dbl.

KD65
62
K73
E984

Pas fulgt af en indmelding er ren balancering:

V N Ø S

2
pas 2 pas pas
3

KD5
D3
876
KBT74

e) 3 og 4/ viser en relativt stærk langfarve
og ca 5 tabere, eks.:

V N Ø S

2
3

87
EKBT754
KD6
5

Dette gælder også i fjerde hånd efter pas fra makker:

V N Ø S

2
pas 2 4

KDBT752
7
EKD
43


f)  3ut kan være lidt chancebetonet med en gående eller halvgående minorfarve:


V N Ø S

2
3ut

K7
K6
EKDT865
65

V N Ø S

2
pas 2 3ut

KB5
BT9
E
EKDB62

g)  (hvis aftalt) 4/ = 5+ hjerter + 5+ i den meldte minor, ca. 5 tabere. Hvis majorfarven er spar meldes 4 minor først i anden runde.

V N Ø S

2
4 pas 4

K8
EK764
6
E7543
T95
D84
E754
DB9
V N Ø S

2
pas 2 pas pas
4 pas 4

KDB86
E6
KDB64
9
T93
75
E75
T75424 går muligvis 1 ned, men det er ikke er umuligt at NS har 4 i kortene.

Note: Englænderen Eric Crowhurst (1937-2012), der er ophavsmand til konventionen, er forfatter til flere bridgebøger, navnlig om Acol. Den oprindelige version af konventionen havde den omvendte betydning af 2ut og Dbl, derfor betegnelsen "Revideret Crowhurst".


Rev. 24. august 2013