Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på sansåbning når fjenden melder ind
Lebensohl mod fjendens indmelding over vor åbning 1ut
https://bridge.kromann.info/Convention/1002976

Fjenden indmelder på 2 trinnet over vores 12-14 1ut-åbning (gælder også 15-17 sans, men her er alle eksempler med den lille sans). Der er nu forskellige muligheder:

1.   Når fjenden indmelder en naturlig farve (2///) spiller vi Lebensohl: Den kunstige 2ut er relæ til 3 fra sansåbner. Svarer kan passe med en svag hånd med klør eller flytte til en anden farve under indmeldingsfarven (forklares nærmere nedenfor). Meldinger på 2-trinnet er stopmeldinger. Svage svarhænder vises altså enten på to-trinnet - hvis muligt - eller via Lebensohls 2ut på 3-trinnet. Direkte meldinger på 3-trinnet er derfor stærkt og (næsten!) krav til udgang. Overmelding i fjendens farve er ”Stayman”.

2.   Dobler kan spilles som oplysningsdobling og viser da mindst to mulige farver at spille i. Den aftale anbefales og det er den mulighed der foreslås som den første udvidelse, når den grundlæggende Lebensohl sidder fast. (En anden mulighed er at spille Dbl som straf).

Oplysningsdoblingen kan afgives med en konkurrerende hånd med korthed i fjendens farve og mindst 4-4 i major når fjendens farve er en minor, og mndst firfarve i den anden major når fjenden indmelder en majorfarve. Når fjendens farve er spar vil vi jo altid ende på  mindst tretrinnet, og når den er hjerter vil det ofte være tilfældet, så her skal der lidt ekstra styrke til, ellers vil jeg foreslå ca 6 hp over for en makker der har åbnet 1ut med 12-14 hp. Så doblingen er altså som udgangspunkt blot konkurrerende!

3.   Sidst i opslaget er tilføjet nogle raffinementer for de øvede Lebensohl-spillere!


1.   De svage konkurrerende meldinger på 2-trækket samt Lebensohls 2ut og meldingerne herefter:

1ut (2) 2 pas Svag hånd med hjerter. Alle meldinger på 2-trinnet er stopmeldinger.

Hvis den farve som Svarer vil konkurrere i er lavere end indmeldingsfarven går vejen over Lebensohls 2ut, en helt kunstig melding som Åbner skal besvare med 3. Nu kan Svarer passe med klør eller flytte til en anden farve under indmeldingsfarven:

1ut (2) 2ut! pas
3! pas pas Svag hånd med klør. Det kunne være:

KD87
E986
D73
B7
65
T7
BT4
KD6542

Hvis vi bytter om på Svarers klør- og ruderfarve går meldingerne:

1ut (2) 2ut! pas
3! pas 3

Efter Lebensohls 2ut og Åbners tvungne 3 er enhver farve under indmeldingsfarven stopmelding. Så hvis Svarers hånd i eksemplet ovenfor i stedet havde været

65
KD754
BT4
T62
havde Svarer flyttet til 3 som også ville være være stopmelding selv om Åbner har 4-farve i hjerter!


Når Svarer er stærk

Med hænder der er stærke nok til at kræve til udgang er 3-trinnet nu ledigt: En farvemelding direkte på 3-trinnet viser en god 5-farve og (næsten) krav til udgang:

1ut (2) 3

Hvis Svarer ønsker at finde en mulig fit i major, overmelder han i fjendens farve, hvilket er en slags Stayman:

1ut (2) 3 3 er i sagens natur udgangskrav. Hænderne kunne fx se sådan ud:

KD87
E986
D73
B7
65
KDT7
E4
KD654
1ut (2) 3! pas

4 Eller sådan:

KD87
E98
D76
B73
65
KDT7
E4
KD654
1ut (2) 3! pas
3ut


Hertil går beskrivelsen af den enkle version af Lebensohl. Den kan man sagtens klare sig med. Men hvis man ønsker at forfine systemet kan man begynde med at indføre dobling som oplysningsdobling.2.   Oplysningsdobling

I mange tilfælde sidder Svarer ikke med en 5-farve at konkurrere i, men dette bør ikke i sig selv være til hinder for at man konkurrerer om kontrakten. Med to 4-farver eller en 5-farve og en 4-farve er der meget stor sandsynlighed for at vi har en fit i en af de to farver - måske endda i dem begge, og det ville da være synd ikke at prøve at finde fitten. Det kræver blot at man definerer Dbl fra Svarer som en oplysningsdobling, som viser (mindst) to farver at konkurrere i. Her er et eksempel:

V N Ø S

1ut 2 Dbl pas
3 pas 3 pas
3 pas pas

Forklaring: Med sin dobling viser Øst i første omgang at han har mindst to farver at doble i (og typisk korthed i indmeldingsfarven). Vest viser sin laveste 4-farve, klør, og da Øst flytter til ruder ved Vest, at de to farver var ruder og spar (hjerter er jo undtaget). Han flytter derfor videre til spar, og de har fundet bedste fit at konkurrere i.

De to hænder kunne se sådan ud:

D762
KT7
K6
ET93
K983
E
DT542
54
Der er flere eksempler under opslaget "Transfer Lebensohl" (linket åbner i nyt vindue).


3.   Et par raffinementer

Hvis man yderligere ønsker at forfine Lebensohl er her nogle forslag:


Hold/ikke hold

Det er praktisk at kunne skelne mellem om Svarer med sin overmelding i fjendens farve (”Stayman”) selv har hold i fjendens farve eller ikke. Denne sondring kan aftales som følger: Direkte overmelding viser manglende hold i fjendens farve, vejen over Lebensohl viser hold:

1ut (2) 3! viser 4-farve i spar og er krav til udgang. Ej hold i hjerter.

1ut (2) 2ut! pas
3! pas 3! viser 4-farve i spar og hold i hjerter. Udgangskrav.

Den korte vej benægter hold, den lange vej over Lebensohl-relæet viser hold (slow shows).

Sansåbners muligheder efter 3 i eksemplerne ovenfor er 4 hvis han har en 4-farve i spar, 3ut hvis enten han eller Svarer har hold i hjerter, 4 minor hvis ingen af forudsætningerne er opfyldt.

Krav/semikrav

Den direkte melding på 3-trinnet er semi-krav. Åbner kan altså passe den ud med en meget lille (11-12 hp) sansåbning. For at hjælpe Åbner kan man skelne mellem 4 og 5 kort i d.a. major ved at Svarer bruger vejen over Lebensohl på denne måde:


1ut (2) 2ut! pas
3! pas 3 semi-krav med 4 spar, hjerterhold. Hvis Svarer blot ønskede at spille 3ut kunne han melde den.

1ut (2) 3 semi-krav med 5 spar, lover ikke hjerterhold.


Fjenden indmelder en kunstig melding

Der er en stor mængde af mere eller mindre kunstige forsvarskonventioner mod åbningen 1ut. Her er et udpluk:

1ut (2) hjerter og spar (Brozel, Dont). Begge farver er kendt

1ut (2ut) klør og ruder (Brozel). Begge farver er kendt
1ut (2) spar og en minor (Brozel, Multiforsvar). Én af de to farver er kendt.

Eller svag, enfarvet hånd med spar (Dont) Farven er kendt.

1ut (2) klør + enten ruder, hjerter eller spar (Dont). Én af to farver er kendt.

1ut (2) Ukendt langfarve i major (Multiforsvar); ingen farve er kendt.

Eller Ruder plus hjerter eller spar (Dont); en farve er kendt.

Eller begge major (Cappelletti); begge farver er kendt.

Eller mindst 3 ruder, korthed i den anden minor og 4-4 eller bedre i major (Ripstra); alle farver er kendt.

1ut (Dbl) Ukendt langfarve i major (Dont); Ingen farve er kendt.

Eller 4-farve i major og en længere minor (Woolsey); ingen farve er kendt.

Eller stærk jævn hånd (Multiforsvar, Cappeletti); ingen farve er kendt.

Man kan ikke have særskilte forsvar mod hver enkelt af disse konventioner. Her er nogle principper:

Svarers meldinger på 2-trinnet er fremdeles naturlige stopmeldinger. Undtaget herfra er naturligvis meldinger i fjendens farve.

Hvis én farve er kendt er overmelding i denne ”Stayman”. Lebensohl er aktiv. Dbl er straf.

Hvis to farver er kendt: Overmelding i den laveste af dem er ”Stayman” og invit. Overmelding i den højeste er ”Stayman” og krav. Lebensohl er aktiv. Dbl er straf.

Hvis ingen farve er kendt er Dbl fra svarer principielt udspilsdirigerende (dobling af en kunstig melding), men hvis Dobler senere dobler fjendens meldte farve er det (også) en styrkedobling og straf.
 
Når fjenden dobler spiller vi uanset doblingens betydning Redningsbæltet eller Exodos transfers.


Rev. den 19. april 2016